New Delhi

Pista Të dhëna teknike
Vend: Indi Forcë: 11
Data: Jo në kalendar Trajtimi: 15
Gjatesia e garës: 308.2Km Akselërim: 10
Xhiro: 60 Forca shtytëse: Medium
Gjatesia e turit: 5.137 Km Tejkalim: Medium
Shpejtësia mesatare: 234.89 km/h ngurtësia e Pezullimit: Goma te buta
Grand Prix të mbajtura: 25 Konsumi i karburantit: Medium
Numri i qosheve: 16 Nxemja e gomave: Shume i lartë
Koha brenda / jashtë piteve: 19s Gjendja ferkimit: Shume e ulet
Kategoria: ish F1
Rekordet
View best qualifying laps of all managers
Sezoni Xhiro më e mirë e kualifikimit
S45, R17
13 Shkurt, 2015
Roland Postle1 1:20.150s
Sezoni Master
S82, R2
1 Qershor, 2021
Mirco Baldini 1:21.698s
Sezoni Pro
S68, R16
8 Shkurt, 2019
Farcy Génel 1:23.169s
Sezoni Amateur
S91, R11
26 Janar, 2023
Ilmārs Līcītis 1:24.844s
Sezoni Rookie
S68, R16
9 Shkurt, 2019
Jason Claydon 1:27.326s
View best race laps of all managers
Sezoni Rekordi i pistës
S77, R7
7 Gusht, 2020
Yug Desai1 1:18.725s
Sezoni Master
S79, R2
24 Nëntor, 2020
Tim Villars 1:20.717s
Sezoni Pro
S52, R9
8 Prill, 2016
Gino Zernani 1:21.742s
Sezoni Amateur
S54, R9
12 Gusht, 2016
Gabriel Escada 1:23.162s
Sezoni Rookie
S63, R17
30 Mars, 2018
Jason Claydon 1:23.816s

Wet track records
View best qualifying laps of all managers
Sezoni Xhiro më e mirë e kualifikimit
S44, R4
28 Tetor, 2014
Roland Postle 1:32.901s
Sezoni Master
S71, R14
13 Gusht, 2019
George Slater 1:34.832s
Sezoni Pro
S71, R14
13 Gusht, 2019
Konrad Lasak 1:35.881s
Sezoni Amateur
S38, R14
25 Tetor, 2013
Nebojsa Radaljac 1:38.030s
Sezoni Rookie
S71, R14
13 Gusht, 2019
William Pickering 1:41.447s
View best race laps of all managers
Sezoni Rekordi i pistës
S94, R14
15 Gusht, 2023
Rei Frost 1:31.500s
Sezoni Master
S94, R14
15 Gusht, 2023
Paulo Pinto1 1:33.237s
Sezoni Pro
S82, R2
1 Qershor, 2021
Josep Meyer 1:35.391s
Sezoni Amateur
S63, R17
30 Mars, 2018
László Novák 1:37.476s
Sezoni Rookie
S94, R14
15 Gusht, 2023
Marco Domingos 1:39.915s
Historia
Sezoni Gara Fituesi Pole pozicione Xhiron më të shpejtë
27 17 Zdenek Hladik3
1h23:53.717s
Zdenek Hladik3
2:42.939s
Zdenek Hladik3
1:21.366s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
31 7 Leandro Sereno3
1h36:55.420s
Nuno Vicente
3:11.514s
Leandro Sereno3
1:34.324s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
33 7 Leandro Sereno3
1h35:31.408s
Leandro Sereno3
2:56.151s
Atis Praudins
1:22.552s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
36 14 Vsevolod Demydov
1h24:13.400s
Vsevolod Demydov
2:43.363s
João Monteiro
1:21.666s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
37 14 Toygun Senler4
1h26:35.955s
João Monteiro1
2:56.973s
Vsevolod Demydov
1:22.190s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
38 14 Vsevolod Demydov
1h24:42.644s
Vsevolod Demydov
2:56.110s
Sion Francis
1:22.247s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
40 17 Rimantas Sagatas2
1h24:48.831s
Apostolis Goutzos
2:43.957s
Nikolay Borzenkov
1:21.329s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
43 14 Roland Postle
1h24:26.604s
Roland Postle
2:44.799s
Roland Postle
1:22.361s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
44 4 Roland Postle
1h23:48.225s
Roland Postle
2:55.121s
João Monteiro2
1:21.142s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
45 17 Leandro Sereno6
1h23:45.571s
Roland Postle1
2:40.954s
Roland Postle1
1:20.956s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
48 12 Vsevolod Demydov2
1h23:47.597s
Jan Pavlicek
2:44.492s
Christos Bobolis
1:21.472s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
52 9 Roland Postle4
1h24:19.157s
Stanislav Frolov
2:43.621s
Stanislav Frolov
1:20.769s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
54 9 Ioannis Dimitroglou1
1h29:35.627s
Jan Pavlicek2
2:45.227s
José Abi Jaudi
1:20.324s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
57 11 Stas Prost
1h24:01.870s
Krisztián Veinperl
2:43.423s
Justinas Smyšliajevas4
1:20.081s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
60 16 Paulo Pinto
1h23:18.693s
Ioannis Dimitroglou3
2:42.725s
Carlos Esparza
1:19.535s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
63 17 Radek Czech
1h33:16.999s
Radek Czech
2:59.188s
Roland Postle5
1:20.763s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
66 14 Radek Sus
1h22:55.534s
Toni Söyrinki
2:44.017s
Róbert László1
1:20.085s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
68 16 Mikko Suhonen
1h22:49.319s
Rafal Celejewski
2:43.780s
Róbert László1
1:19.354s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
71 14 Ugnius Sagatas
1h33:24.843s
Paweł Zaburski
3:10.264s
Roland Postle6
1:21.179s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
77 7 Yug Desai1
1h23:29.868s
Yug Desai1
2:56.114s
Yug Desai1
1:18.725s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
79 2 Harsh Sheth
1h23:05.747s
Kuba Szajbel
2:41.395s
Harsh Sheth
1:19.060s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
82 2 Wouter Teuwen
1h35:49.751s
Luca Molendi
2:55.659s
Jasper Coosemans1
1:23.122s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
86 14 Bert Huylebroeck
1h24:42.459s
Brad Marshall
2:55.593s
Bert Huylebroeck
1:19.846s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
91 11 George Slater1
1h22:41.884s
George Slater1
2:43.029s
George Slater1
1:19.515s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës
94 14 Gonzalo Alvarez
1h34:33.435s
Bruno Caseiro1
3:08.623s
Rei Frost
1:31.500s
Rezultatet kualifikuese
Përmbledhja e garës | Përsëritja e garës