Lista e pritjes

( Pas garës së ardhshme, 2013 vënde pritet të hapen. )

# Nat Menagjeri Data e kërkesës Statusi
01.  Rodrigo Rodrigo Sot Duke pritur për një vend të lirë
02.  Binho Araújo Sot Duke pritur për një vend të lirë
03.  Ahmed Mekawy Sot Duke pritur për një vend të lirë
04.  Migel Martinz Sot Duke pritur për një vend të lirë
05.  Marian Enache Sot Duke pritur për një vend të lirë
06.  Marconi Silva Sot Duke pritur për një vend të lirë
07.  Robertae Kahnert Sot Duke pritur për një vend të lirë
08.  Maicon Lucatto Sot Duke pritur për një vend të lirë
09.  Mike Senna Sot Duke pritur për një vend të lirë
10.  Ana Abdelrahman Ragab Sot Duke pritur për një vend të lirë
11.  Mathews Senna Sot Duke pritur për një vend të lirë
12.  Ivan Batkata Sot Duke pritur për një vend të lirë
13.  Estevao Zika Sot Duke pritur për një vend të lirë
14.  Leite Carmo Sot Duke pritur për një vend të lirë
15.  Giannis Athanasiou Sot Duke pritur për një vend të lirë
16.  Filip Stojkovski Sot Duke pritur për një vend të lirë
17.  Oscar Cid Sot Duke pritur për një vend të lirë
18.  João Pedro Nascimento Sot Duke pritur për një vend të lirë
19.  Kilber J Brito A Sot Duke pritur për një vend të lirë
20.  Enzo Vrik Sot Duke pritur për miratim
21.  Alex Iliev Sot Duke pritur për miratim
22.  David Grullo Contreras Sot Duke pritur për miratim
23.  Francisco Arevalo Sot Duke pritur për miratim
24.  Fabio Silva Sot Duke pritur për miratim
25.  Fernando Gomes Sot Duke pritur për miratim
26.  Gabriele Silo Sot Duke pritur për miratim
27.  Joao Pedro Sot Duke pritur për miratim