2
New race screen
Gara me legjenda Hap çat-in
Legjenda garës live Kthehu ne zyrë
Xhiro tjeter ne:
60 minuta  0 Sek
Montreal GP
Turi 0 nga 69
Temperatura: °C
Lagështia: %
Moti:
Turi , s
K.turit Diferenca Pit-stop
Shokët Ekipi Renditja direkt
Turi me i shpejtë
Komentimi i garës
# Menagjeri Piket e vjetra Piket e reja
# G Menagjeri (Pozicioni) K.turit Turi më e mirë (Xhiro)
# G Menagjeri Diferenca Boshllëqi me të përparmin Pite
# Menagjeri Pite Piti më i mirë (Xhiro) Piti i fundit (Lap)
1. R. Sagatas360 (+6)66
2. (+1)B. Marshall143 (+10)53
3. (-1)K. Mihovic5252
4. B. Huylebroeck139 (+4)43
5. V. Valis21 (+8)29
6. R. Celejewski2020
7. D. Van West2020
8. M. Brostrom1515
9. (+1)P. Zaburski13 (+2)15
10. (+3)G. Slater111 (+3)14
11. (-2)B. Mihic1414
12. (+4)A. Squizzato19 (+5)14
13. (-2)B. Caseiro1212
14. (-2)P. Staessen1111
15. M. Pekkarinen9 (+1)10
16. (-2)K. Szajbel99
17. A. Terezan88
18. J. Coosemans177
19. S. Fanelli66
20. I. Dimitroglou444
21. I. Vedenikov33
22. L. Sereno722
23. R. Urtāns22
24. M. Cook00
25. J. Büllesbach00
26. M. Włodarczyk00
27. M. Morozov00
28. S. Scarpa00
29. S. Thornton00
30. J. Asencio00
31. F. Merte00
32. A. Vitolins00
33. F. Broux00
34. G. Atkin00
35. M. Triulzi00
36. C. Skonieczny00
37. (+2)M. El Fathy00
38. (-1)J. Milán00
39. (-1)M. Vandecatelle00
40. J. Mäenpää00
Brasilia
/images/tracksjpg/track_brasilia_br.jpg
Elite
0
55
wCloudy.gif
24
18
-
-
-
PolëMicheliniB. Marshall1 
 (pikë: 43)
 
 3:09.920s
  (+0.000)
HancockV. Valis 
 (pikë: 21)
 
 3:10.009s
  (+0.089)
2.
3.MicheliniR. Sagatas3 
 (pikë: 60)
 
 3:10.955s
  (+1.035)
MicheliniA. Squizzato1 
 (pikë: 9)
 
 3:11.422s
  (+1.502)
4.
5.BridgerockB. Huylebroeck1 
 (pikë: 39)
 
 3:11.642s
  (+1.722)
HancockG. Slater1 
 (pikë: 11)
 
 3:11.707s
  (+1.787)
6.
7.HancockP. Zaburski 
 (pikë: 13)
 
 3:12.176s
  (+2.256)
HancockM. Pekkarinen 
 (pikë: 9)
 
 3:12.262s
  (+2.342)
8.
9.HancockR. Celejewski 
 (pikë: 20)
 
 3:12.606s
  (+2.686)
MicheliniR. Urtāns 
 (pikë: 2)
 
 3:12.680s
  (+2.760)
10.
11.HancockL. Sereno7 
 (pikë: 2)
 
 3:12.808s
  (+2.888)
HancockM. Brostrom 
 (pikë: 15)
 
 3:12.837s
  (+2.917)
12.
13.BridgerockK. Mihovic 
 (pikë: 52)
 
 3:12.881s
  (+2.961)
HancockD. Van West 
 (pikë: 20)
 
 3:12.963s
  (+3.043)
14.
15.HancockS. Scarpa 
 (pikë: 0)
 
 3:13.653s
  (+3.733)
ContimentalA. Terezan 
 (pikë: 8)
 
 3:14.889s
  (+4.969)
16.
17.ContimentalB. Mihic 
 (pikë: 14)
 
 3:14.962s
  (+5.042)
HancockI. Vedenikov 
 (pikë: 3)
 
 3:15.261s
  (+5.341)
18.
19.YokomamaJ. Coosemans1 
 (pikë: 7)
 
 3:16.337s
  (+6.417)
MicheliniS. Thornton 
 (pikë: 0)
 
 3:16.629s
  (+6.709)
20.
21.YokomamaM. Morozov 
 (pikë: 0)
 
 3:16.816s
  (+6.896)
BadyearS. Fanelli 
 (pikë: 6)
 
 3:17.012s
  (+7.092)
22.
23.BadyearK. Szajbel 
 (pikë: 9)
 
 3:17.111s
  (+7.191)
BadyearJ. Asencio 
 (pikë: 0)
 
 3:17.153s
  (+7.233)
24.
25.ContimentalJ. Büllesbach 
 (pikë: 0)
 
 3:17.276s
  (+7.356)
ContimentalP. Staessen 
 (pikë: 11)
 
 3:17.304s
  (+7.384)
26.
27.ContimentalB. Caseiro 
 (pikë: 12)
 
 3:17.848s
  (+7.928)
ContimentalI. Dimitroglou4 
 (pikë: 4)
 
 3:18.191s
  (+8.271)
28.
29.BadyearM. Włodarczyk 
 (pikë: 0)
 
 3:18.935s
  (+9.015)
PipirelliF. Broux 
 (pikë: 0)
 
 3:18.969s
  (+9.049)
30.
31.AvonnA. Vitolins 
 (pikë: 0)
 
 3:19.215s
  (+9.295)
AvonnM. El Fathy 
 (pikë: 0)
 
 3:19.576s
  (+9.656)
32.
33.ContimentalM. Cook 
 (pikë: 0)
 
 3:20.236s
  (+10.316)
PipirelliM. Triulzi 
 (pikë: 0)
 
 3:20.659s
  (+10.739)
34.
35.PipirelliJ. Milán 
 (pikë: 0)
 
 3:20.950s
  (+11.030)
BadyearF. Merte 
 (pikë: 0)
 
 3:21.318s
  (+11.398)
36.
37.AvonnC. Skonieczny 
 (pikë: 0)
 
 3:21.371s
  (+11.451)
PipirelliG. Atkin 
 (pikë: 0)
 
 3:21.441s
  (+11.521)
38.
39.PipirelliJ. Mäenpää 
 (pikë: 0)
 
 3:22.056s
  (+12.136)
PipirelliM. Vandecatelle 
 (pikë: 0)
 
 3:23.829s
  (+13.909)
40.