Beker Resultaten - Seizoen 69   (Groep: Amateur - 48)

Type:    Groep:    Seizoen:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. Aleksey Odegov 3 Aleksey Odegov 3 Aleksey Odegov 3 Aleksey Odegov 3 Aleksey Odegov 3 Aleksey Odegov
25. Daniel Andersen 0
21. László Dávid 0 Markku Hirvelä 0
22. Markku Hirvelä 3
18. Ivanin Ivanov 3 Ivanin Ivanov 3 Ivanin Ivanov 0
20. Phellipe Amasa 0
10. Szilárd Vass 1 Vito Ruggio 0
8. Vito Ruggio 2
5. Paweł Jeżyna 1 Tomasz Boryczka 3 Tomasz Boryczka 1 Marcello Pinheiro 0
13. Tomasz Boryczka 2
27. Steffen Seibert 2 Steffen Seibert 0
32. Mauro Capra 1
24. Richard Carter 1 Marcelo Reis 1 Marcello Pinheiro 2
14. Marcelo Reis 2
23. Carlo Marchetti 0 Marcello Pinheiro 2
4. Marcello Pinheiro 3
3. Chris Kolb 1 Korbinian Degenhart 2 Korbinian Degenhart 0 Cosmin Postolache 0 Richard Hylands 0
11. Korbinian Degenhart 2
12. Michael Catoire 0 Marco Anastasi 1
19. Marco Anastasi 3
26. Marcello Mura 3 Marcello Mura 1 Cosmin Postolache 3
29. Harold Romagny 0
16. Cosmin Postolache 3 Cosmin Postolache 2
6. Edwar Gonzalez 0
7. Jose Luis Macho Pita 2 Jose Luis Macho Pita 3 Jose Luis Macho Pita 0 Richard Hylands 3
17. Guillermo Sanchez 1
9. Ferenc Koncz 2 Ferenc Koncz 0
28. Flavio Greicius 1
31. Johan Coetzer 0 Ralf Kutowsky 0 Richard Hylands 3
15. Ralf Kutowsky 3
30. Slavko Prohaska 0 Richard Hylands 3
2. Richard Hylands 3