Beker Resultaten - Seizoen 38   (Groep: Rookie - 293)

Type:    Groep:    Seizoen:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. V. Lind 3 V. Lind 2 V. Lind 3 V. Lind 2 V. Lind 2 V. Lind
13. J. Komarov 0
11. S. Kostov 3 S. Kostov 1
10. I. Vladimirov 0
32. A. Agyelou 0 Bye 0 V. Kersys 0
27. J. Midland 0
16. L. Van De Venter 1 V. Kersys 3
8. V. Kersys 2
5. T. Andrikopoylos 3 T. Andrikopoylos 3 T. Andrikopoylos 1 S. Sriebalius 1
28. T. Tuturiga 0
19. A. Sliwinski 3 A. Sliwinski 0
20. M. Araújo 0
23. F. Verhee 0 Bye 0 S. Sriebalius 2
21. A. Ibarra 0
31. G. Martins 0 S. Sriebalius 3
4. S. Sriebalius 3
3. O. Pugliese 3 O. Pugliese 3 O. Pugliese 3 O. Pugliese 3 O. Pugliese 1
9. C. Andco 0
15. D. Magnani 3 D. Magnani 0
26. L. Gonzaga 0
24. H. Kowalski 0 Bye 0 M. Garipovas 0
29. M. Mladenov 0
17. M. Garipovas 2 M. Garipovas 3
6. M. Florin Octavian 1
7. T. Chvátal 3 T. Chvátal 3 T. Chvátal 0 C. Boor 0
30. G. Kagk 0
22. Deleted manager 0 Bye 0
18. Deleted manager 0
25. P. Bode 0 V. Vinahradau 0 C. Boor 3
14. V. Vinahradau 3
12. C. Boor 2 C. Boor 3
2. S. Kajcevski 1