Клавиши за достъп

Таблица на клавишите за достъп, използвани в GPRO

Клавиш за достъп Функция
0 Отиди на страницата с информация за клавишите за достъп
1 Отиди на главната страница на GPRO
2 Към основното съдържание на текущата страница (за невизуални браузъри)
3 Не се използва (Обикновено резервиран за Карта на сайта)
4 Не се използва (Обикновено резервиран за Търсачка)
5 Отиди на главната страница на форума
6 Отиди на пощенската кутия
7 Отиди на "Чат"
8 Отиди на страницата "За играта"
9 Отиди на екрана за гледане на състезание

Как да използвате Клавишите за достъп (Access Keys) във вашия браузър

Браузър Какво да правим
Internet Explorer 5+ (PC) Задръжте натиснат клавиша ALT, натиснете номера на клавиша за достъп, пуснете и двата клавиша след това натиснете ENTER
Internet Explorer 5+ (Mac) Задръжте натиснат клавиша CTRL и натиснете номера на клавиша за достъп
Firefox (PC and Mac) Задръжте SHIFT и бутона ALT и натиснете номера на клавиша за достъп
Chrome & Safari (PC) Задръжте ALT и натиснете номера на клавиша за достъп
Chrome & Safari (Mac) Задръжте натиснат клавиша CTRL и натиснете номера на клавиша за достъп
Opera Задръжте натиснат клавиша Shift и натиснете Escape, пуснете и двата клавиша и натиснете номера на клавиша за достъп

Забележки:

Обърнете внимание, че някои помощни технологични средства като IBM HomePage Reader и WindowEyes вече се възползват от ALT + (клавиш за достъп) комбинациите. Поради това потребителите на тези средства няма да могат да използват тези клавиши за достъп.

Тези клавиши за достъп са избрани въз основа на проучване на най-добрите практики в мрежата (в опит да бъдат в съответствие с клавишите за достъп в други сайтове), и разбиране на основните глобални навигационни изисквания на потребителите на GPRO.