Grand Prix Racing Online - Условия за ползване

0. Важно

Това е свободен превод на официалните Условия за ползване. GPRO не носи отговорност за допуснати грешки в този превод. Ако се съмнявате и в случай на спор, документа на английски език е винаги верен.

1. Приемане на условията и техните изменения чрез използване

Чрез достъпа си до този сайт (www.GPRO.net), или някоя от неговите страници, се съгласявате с тези условия за ползване, за които ние си запазваме правото да променяме по всяко време без предварително уведомление. Ако не приемате тези условия, нямате право да използвате сайта/услугата.

2. Потребителски профил

Трябва да имате навършени поне шестнадесет (16) години, за да се регистрирате в този уебсайт. Вие декларирате, гарантирате и се задължавате, че отговаряте на това изискване за възраст. Когато процесът на регистрация е приключил, Вие ще получите потребителско име и парола. Поверителността на потребителските данни и парола са изцяло Ваша отговорност за поддържане. Всички дейности, които се случват с Вашето потребителското име и парола са за Ваша отговорност. В случай на неоторизирана употреба на Вашата парола или акаунт, или на някакво друго нарушение на сигурността, трябва незабавно да уведомите персонала на Grand Prix Racing Online (“GPRO“). Освен това, Вие се съгласявате, че GPRO не може и не носи отговорност за загуби или щети нанесени в резултат на Вашият неуспех да се съобразите с точка 2.

3. Потребителски отговорности и поведение

Вие приемате, че цялата информация, данни, графики, текст, музика, звук, видео, софтуер, съобщения и всички други материали ("Съдържание") на този сайт, независимо дали е публична или частно предоставена информация, са отговорност единствено на лицето, от което съдържанието произхожда. Вие потребителя, а не GPRO носите цялата отговорност за всичкото съдържание, което е качено, публикувано или прехвърляно чрез услугите, които предлагаме. Съдържанието публикувано чрез нашите услуги не се контролира от GPRO и следователно GPRO не гарантира точността, цялостта или качеството на съдържанието. Чрез използването на сайта, може да сте изложени на съдържание, което е обидно, неприлично или нежелателно. GPRO не носи отговорност при никакви обстоятелства или по какъвто и да е начин за каквото и да е съдържание, включително и не само, грешки или пропуски в съдържанието, или за каквито и да е загуби или щети, възникнали в резултат на използването на представените данни, публикувани, изпратени чрез e-mail или по друг начин чрез услугата.

Вие сте съгласни да не използвате услугата за публикуване, качване , изпращане чрез e-mail или по друг начин комуникиране на други материали или съдържание, което:

• е с авторски права, освен ако не сте собственика на авторските права или с валиден лиценз за такива материали и имате право да предоставите на GPRO всички права и лицензи, свързани с конкретния материал.
• разкрива търговски тайни, освен ако не ги притежавате, или сте собственика на лиценза за такива материали и имате право да предоставите на GPRO правата и лицензите за тях;
• нарушава правата върху интелектуалната собственост или правата за поверителност или публичност на останалите;
• е непристойно, заплашително, насилствено, обидно, омразно, клеветническо или смущаващо към друго лице или организация, или в нарушение на приложените закони, както е определено от GPRO по собствено усмотрение;
• е от сексуално естество;
• може да навреди на непълнолетни по какъвто и да е начин;
• представлява реклами или привличане на бизнес, проучвания, конкурси, верижни писма или пирамидални схеми;
• съдържат вируси, троянски коне, червеи, времеви бомби, или други съчетания на компютърно програмиране или програми, които имат за цел да вредят, пагубно да пречат или тайно да се намесват или експроприират компютърни системи, данни или информация.

Също така се съгласявате да не:

• използвате непълна, невярна или неточна биографична информация или друга информация за регистрация като потребител на услугата или за регистрацията чрез която ползвате промоции, предлагани чрез услугата;
• се представяте за друг човек или организация, включително, но не само, GPRO администратор или модератор, или фалшиво и неточно да представите вашето съдружие с друго лице или организация;
• използвате всякаква технология или услуга, която прикрива или анонимизира вашата самоличност или местоположение, включително, но не само, прокси сървъри, виртуални частни мрежи (VPN), изходни възли на TOR или всяка друга форма на протоколи за маскиране на IP адреси или анонимизиране. Това ограничение спомага да гарантираме сигурността на нашата услуга, както и да спазваме правните задължения и предотвратяваме злоупотреби. Неспазването на това ограничение може да доведе до незабавно спиране или прекратяване на достъпа ви до услугата по наше лично усмотрение и допълнително да доведе до съдебни действия, ако се счете за необходимо;
• изтривате или да преработвате материали или информация на друг потребител на услугата;
• събирате или изпращате информация за другите, включително e-mail адреси, без тяхното съгласие;
• нарушавате умишлено или неволно действащите закони или наредби, включително, но не само, правила обявени от каквито и да е борси за ценни книжа;
• "проследявате" или да тормозите други потребители, или да събирате и съхранявате лични данни за тях;
• предприемате действия, които налагат неразумно или непропорционално големи натоварвания на инфраструктурата на услугата;
• използвате каквото и да е устройство, софтуер или рутина в опит да попречите на нормалното функциониране на услугите предлагани от този сайт;
• използвате софтуер, инструмент, посредник или друго устройство или механизъм (включително без ограничение браузъри, паяци, роботи, въплъщения или интелигентни агенти) за навигация или да претърсвате услугата за да събирате информация от нея с комерсиални цели;
• позволявате на всяко друго лице или предприятие да използва вашето потребителско име или парола за публикуване и гледане на коментари или изпращане или получаване на материали
• правити опити да декомпилирате, разглобявате или да правите обратен инженеринг на части от софтуера или да се възползвате от услугите без предварително разрешение от персонала на GPRO.

И още се съгласявате да не нарушавате или да се опитвате да нарушавате сигурността на услугата, включително и без ограничение да не правите следното:

• Достъпвате до данни, които не са предназначени за вас или влизате в даден сървър или акаунт, за който не сте получили разрешение за достъп;
• Опити за сканиране или изпитване на уязвимостта на системата или мрежата или да правите пробиви в сигурността или мерките за сигурност без подходящо разрешение;
• Опити да се намесите в нормалното използване на услугата от всеки потребител, хост или мрежа, включително и без ограничение, чрез подаване на вирус, или претоварване, "наводнение", "спам", "бомбардиране" или забиване на услугата;
• Изпращане на ненужни и непоискани съобщения, включително промоции и/или реклама на стоки и услуги;
• Фалшифициране на TCP/IP пакети от хедъра или която и да е част от информацията в електронни съобщения или трансмисии. Нарушения на системната или мрежовата сигурност може да доведе до гражданска или наказателна отговорност.

Вие се съгласявате, че GPRO не преглежда предварително съдържанието, но че персоналът на GPRO има правото (но не и задължението) по своя преценка да откаже, промени или премести каквото и да е съдържание, което е достъпно чрез услугата. Без да ограничава гореизложеното, GPRO и неговия персонал, има право да премахва и редактира съдържание, което нарушава условията за ползване или е по друг начин неподходящо. Вие се съгласявате, че трябва да оцените, и да поемете за ваша сметка всички рискове, свързани с използването на каквото и да е съдържание, включително всяко разчитане на точността, пълнотата или полезността на такова съдържание. В това отношение трябва да се съгласите, че не може да разчитате на каквото и да е съдържание, създадено от GPRO, или публикувано чрез GPRO.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че GPRO може да запазва съдържание от всякакъв характер и може да разкрие такова съдържание:

(а) за целите на правилното управление на профила ви в съответствие със стандартни оперативни процедури определени от GPRO и/или
(б) ако това се изисква от закона или в твърдо убеждение, че такова запазване или разкриване е разумно и необходимо за:
(в) съобразяване с юридически процес;
(г) прилагане на условията за ползване;
(д) за да отговори на твърдения, че дадено съдържание нарушава правата на трети страни;
(е) за да защитава правата, собствеността или личната сигурност на GPRO, неговите потребители и обществото.

Вие се съгласявате, че техническото обработване и предаване на услугата, включително и вашето съдържание, може да включва предавания по различни мрежи, и се променя в съответствие с тях и се адаптира към техническите изисквания за свързването към тези мрежи или устройства. GPRO си запазва правото да прекрати достъпа ви до някои или всички части на своята услуга, ако оттеглите съгласието си по тази точка по всяко време.

4. Без препродажба на услугата

Вие се съгласявате, че няма да възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродадате или използвате която и да е част от тази услуга, използването на тази услуга или достъп до тази услуга за комерсиални цели.

5. Промени в обслужването

GPRO си запазва правото от време на време, по всяко време, да измени или прекрати временно или за постоянно Услугата (или част от нея) със или без предизвестие. Вие се съгласявате, че GPRO не носи отговорност пред вас или пред трети лица за всяка промяна, спиране или прекратяване на услугата.

6. Прекратяване

Вие се съгласявате, че GPRO по своя преценка, може да закрие вашият профил (или част от него) или да ви спре използването на услугата, както и да премахне и отхвърли каквото и да е съдържание включено в услугата, по каквато и да е причина, включително, без ограничение, поради липса на употреба или ако GPRO счита, че сте нарушили или сте действали в противоречие с Условията за ползване. GPRO може също по свое усмотрение и по всяко време да прекрати предоставянето на услугата, или част от нея, със или без предизвестие. Вие се съгласявате, че прекратяването на достъпа ви до услугата по някоя от разпоредбите на тези условия за ползване може да се извършва без предварително уведомяване, и приемате и се съгласявате, че GPRO може незабавно да деактивира или изтрие профила ви и всички свързани с него информация и файлове и/или да ви откаже по-нататъшен достъп до тази информация и файлове както и до услугата. Освен това, вие се съгласявате, че GPRO не носи отговорност към вас или трети лица за прекратяването на достъпа ви до услугата.

7. Обезщетение

Вие се съгласявате да ни предпазвате и пазите безвредни нас и нашите дъщерни дружества, съдружници, директори, служители, агенти, лицензианти, независими изпълнители или други партньори и служители от и срещу всички задължения, искове и разноски, включително адвокатски хонорари, направени от трети лица, за или произтичащи от съдържанието, което вие подавате, публикувате или предавате чрез Услугата, вашето използване на услугата, ваше нарушение на настоящото споразумение или нарушаване на правата на друга страна.

8. Условия за ползване

ВИЕ ИЗРИЧНО ПРИЕМАТЕ И СТЕ СЪГЛАСНИ ЧЕ:
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА Е НА ВАШ РИСК. УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е". GPRO НЕ ДАВАТ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД ЗА ВАС ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ, СВЪРЗАНО ПО НЯКАКЪВ НАЧИН С УСЛУГАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКА ЧАСТ ОТ НЕЯ, ИЛИ УЕБ САЙТ ИЛИ ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО МОЖЕ ДА СА ДОСТЪПНИ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО ЧРЕЗ УСЛУГАТА. GPRO ОТРИЧА НАПЪЛНО, КОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА, ВСЯКАКВИ ТАКИВА ГАРАНЦИИ. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ОБЩОПРИЛОЖИМОСТТА НА ГОРНОТО, GPRO ОТРИЧА НАПЪЛНО, КОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА, ВСЯКАКВИ И ВСИЧКИ (I) ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, (II) ГАРАНЦИИ СРЕЩУ НАРУШЕНИЯ ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА, (III) ГАРАНЦИИ ЗА ЗАБАВЯНЕ, ПРЕКЪСВАНИЯ, ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В УСЛУГАТА, ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕЯ, (IV) ГАРАНЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДАВАНЕТО ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА, (V) ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТ И КОРЕКТНОСТ НА ДАННИ И (VI) ГАРАНЦИИ ПО ДРУГ НАЧИН, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ИЛИ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ НА GPRO ИЛИ ТРЕТА СТРАНА. ОСВЕН ТОВА, И БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ОБЩОПРИЛОЖИМОСТТА НА ГОРНОТО, НЯМА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ УСЛУГАТА ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ НУЖДИ ИЛИ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ НУЖДИ ИЛИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВСЯКО ДРУГО ЛИЦЕ. GPRO НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ЧРЕЗ УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ, ПРЕКЪСВАНИЯ, ДЕФЕКТ, ИЛИ ЗАБАВЯНЕ НА ОПЕРАЦИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЕНА ЧРЕЗ ТАЗИ УСЛУГА ПОДЛЕЖИ НА ПРОМЯНА БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И НИЕ НЕ НОСИМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЕЗИ ПРОМЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРОМЕНИ В ЦЕНИТЕ, ОТСТЪПКИ И ВРЕМЕ НА РАБОТА.

9. Ограничение на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GPRO ИЛИ ТЕХНИТЕ СЪДРУЖНИЦИ, ИЛИ КОЯТО И ДА Е СТРАНА, УЧАСТВАЩА В СЪЗДАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ ДОСТАВКАТА НА ТАЗИ УСЛУГА, ИЛИ НА УЕБСАЙТОВЕ СВЪРЗАНИ КЪМ ТАЗИ УСЛУТА, НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШИЯТ ДОСТЪП, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛЗВАТЕ ТАЗИ УСЛУГА ИЛИ САЙТОВЕТЕ СВЪРЗАНИ С УСЛУГАТА, ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ПОВРЕДА, ГРЕШКА, ПРОПУСК, ПРЕКЪСВАНЕ, ДЕФЕКТ, ЗАБАВЯНЕ НА ОПЕРАЦИЯ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ, КОМПЮТЪРЕН ВИРУС ИЛИ ПОВРЕДА В ЛИНИЯТА ИЛИ СИСТЕМАТА. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GPRO ИЛИ ТЕХНИТЕ СЪДРУЖНИЦИ ИЛИ ТРЕТА СТРАНА НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАЗИДАТЕЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СВЪРЗАНИ С УСЛУГАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧАСТ ОТ НЕЯ, ИЛИ КАКВОТО И ДА Е ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ, (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИЛИ ДАННИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТА, ЗАГУБА ОТ ТЪРГУВАНЕ, КАКТО И ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ НЕТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ НЕУДОБСТВА, ЗАБАВЯНЕ ИЛИ ЗАГУБА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА), ДОРИ АКО GPRO ИЛИ ТРЕТА СТРАНА СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ И ЗАГУБИ.

ПРИЕМАТЕ, ЧЕ НЕЗАВИСИМО ОТ СТАТУТА ИЛИ ЗАКОНА ЗА ОБРАТНОТО, ВСЯКАКВА ПРЕТЕНЦИЯ ИЛИ ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ, ВЪЗНИКВАЩА ОТ ИЛИ СВЪРЗАНА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОДАДЕНА В СРОК ОТ ЕДНА (1) ГОДИНА СЛЕД ВЪЗНИКВАНЕТО И, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТЕ ГУБЯТ ДАВНОСТ ЗАВИНАГИ.

10. Обявяване

Обявленията, предназначени за вас ще се извършват като съобщение във форума, или чрез електронната поща, представена от вас на услугата, или в секцията за обявления на услугата. Услугата може да извърши уведомления за промени в TOS или други въпроси, и по други начини, например чрез показване на съобщения или линкове към съобщения за вас в самата услуга.

11. Промени

Промени в Условията за ползване и Правилата за поверителност може да се правят по всяко време и без предварително предупреждение. Ваша отговорност е да сте ги прочели, преди да предприемането на каквито и да е действия, които могат да бъдат предмет на тези документи. GPRO ще се стреми на да ви информира за тези промени, но не носи отговорност ако това не бъде направено.