Mees mehe vastu (Grupp: Pro - 9)

Vali teine grupp:

Tulemus arvutatakse sõitude tulemuste põhjal, ükskõik, millises grupis nad sõitsid
Lehekülg « [12 3 ... 6 7 8 »Mine lehele:
Riik Mängija nimi Skoor Skoor Riik Mängija nimi Viimane vastasseis
Tiago Dias 41 - 31 Aleksei Chernishyov H82, S5
Tiago Dias 12 - 10 Sergey Sergeev H82, S5
Tiago Dias 11 - 11 Guillaume Pages H82, S5
Tiago Dias 10 - 12 Tom Wild H82, S5
Tiago Dias 9 - 12 Alexander Cant H82, S5
Tiago Dias 9 - 13 Cornelius Alexandru H82, S5
Tiago Dias 9 - 13 Federico Mantica H82, S5
Tiago Dias 9 - 13 Aswin Witte H82, S5
Tiago Dias 8 - 14 Darek Krawczuk H82, S5
Tiago Dias 8 - 13 Gergely Noficzer H82, S4
Tiago Dias 8 - 14 Andrej Novák H82, S5
Tiago Dias 8 - 14 Sharma Vivek H82, S5
Tiago Dias 8 - 14 Vittorio Mati H82, S5
Tiago Dias 7 - 15 Eduardo Hoepers H82, S5
Tiago Dias 7 - 15 Milan Fuke H82, S5
Tiago Dias 7 - 15 Marvin Mackenberg H82, S5
Tiago Dias 7 - 15 Andrea Cussigh H82, S5
Tiago Dias 6 - 16 Davide Galliani H82, S5
Tiago Dias 5 - 17 Máximo Dolz H82, S5
Tiago Dias 5 - 17 Mika Pekkarinen H82, S5
Tiago Dias 5 - 0 Sergio Martinez H82, S5
Tiago Dias 5 - 0 Richárd Bodó H82, S5
Tiago Dias 4 - 1 Paweł Piętka H82, S5
Tiago Dias 4 - 1 Bill Shore H82, S5
Tiago Dias 4 - 1 Dimítris Athinaíos H82, S5
Tiago Dias 4 - 1 Kaan Dagasan H82, S5
Tiago Dias 4 - 1 Bernabe Urtubey H82, S5
Tiago Dias 4 - 1 Giacomo James Devilman H82, S5
Tiago Dias 4 - 1 Arpi Telek H82, S5
Tiago Dias 3 - 2 Dirk Sperling H82, S5
Tiago Dias 3 - 19 Gustavo Guerra H82, S5
Tiago Dias 3 - 2 Petri Minni H82, S5
Tiago Dias 3 - 2 Ugo Venturi H82, S5
Tiago Dias 2 - 1 Tobias Ernesto Pessotano H82, S4
Tiago Dias 2 - 3 Patrick Potemski H82, S5
Tiago Dias 2 - 3 Jozef Lesay H82, S5
Tiago Dias 2 - 3 Filippo Gino H82, S5
Tiago Dias 1 - 4 Joscha Büllesbach H82, S5
Tiago Dias 0 - 5 Daniel Comalada H82, S5
Bill Shore 22 - 0 Vittorio Mati H82, S5
Bill Shore 12 - 18 Sergey Sergeev H82, S5
Bill Shore 5 - 0 Paweł Piętka H82, S5
Bill Shore 5 - 0 Sergio Martinez H82, S5
Bill Shore 5 - 0 Arpi Telek H82, S5
Bill Shore 5 - 0 Richárd Bodó H82, S5
Bill Shore 4 - 1 Tom Wild H82, S5
Bill Shore 4 - 1 Máximo Dolz H82, S5
Bill Shore 4 - 18 Joscha Büllesbach H82, S5
Bill Shore 4 - 1 Dimítris Athinaíos H82, S5
Bill Shore 4 - 1 Dirk Sperling H82, S5
Bill Shore 4 - 1 Bernabe Urtubey H82, S5
Bill Shore 4 - 1 Kaan Dagasan H82, S5
Bill Shore 4 - 1 Giacomo James Devilman H82, S5
Bill Shore 4 - 1 Ugo Venturi H82, S5
Bill Shore 3 - 1 Gergely Noficzer H82, S4
Bill Shore 3 - 2 Davide Galliani H82, S5
Bill Shore 3 - 2 Milan Fuke H82, S5
Bill Shore 3 - 2 Aleksei Chernishyov H82, S5
Bill Shore 3 - 2 Filippo Gino H82, S5
Bill Shore 3 - 2 Alexander Cant H82, S5
Bill Shore 3 - 2 Petri Minni H82, S5
Bill Shore 3 - 2 Marvin Mackenberg H82, S5
Bill Shore 2 - 3 Guillaume Pages H82, S5
Bill Shore 2 - 3 Patrick Potemski H82, S5
Bill Shore 2 - 3 Jozef Lesay H82, S5
Bill Shore 2 - 3 Cornelius Alexandru H82, S5
Bill Shore 2 - 3 Federico Mantica H82, S5
Bill Shore 2 - 1 Tobias Ernesto Pessotano H82, S4
Bill Shore 1 - 4 Tiago Dias H82, S5
Bill Shore 1 - 4 Aswin Witte H82, S5
Bill Shore 1 - 4 Gustavo Guerra H82, S5
Bill Shore 0 - 5 Andrej Novák H82, S5
Bill Shore 0 - 5 Sharma Vivek H82, S5
Bill Shore 0 - 5 Eduardo Hoepers H82, S5
Bill Shore 0 - 5 Mika Pekkarinen H82, S5
Bill Shore 0 - 5 Daniel Comalada H82, S5
Bill Shore 0 - 5 Andrea Cussigh H82, S5
Bill Shore 0 - 5 Darek Krawczuk H82, S5
Gustavo Guerra 50 - 22 Sergio Martinez H82, S5
Gustavo Guerra 32 - 7 Sergey Sergeev H82, S5
Gustavo Guerra 30 - 8 Gergely Noficzer H82, S4
Gustavo Guerra 29 - 10 Milan Fuke H82, S5
Gustavo Guerra 28 - 11 Vittorio Mati H82, S5
Gustavo Guerra 26 - 13 Davide Galliani H82, S5
Gustavo Guerra 26 - 13 Darek Krawczuk H82, S5
Gustavo Guerra 24 - 15 Eduardo Hoepers H82, S5
Gustavo Guerra 24 - 15 Marvin Mackenberg H82, S5
Gustavo Guerra 23 - 16 Andrea Cussigh H82, S5
Gustavo Guerra 22 - 17 Máximo Dolz H82, S5
Gustavo Guerra 20 - 19 Sharma Vivek H82, S5
Gustavo Guerra 19 - 3 Tiago Dias H82, S5
Gustavo Guerra 19 - 3 Aleksei Chernishyov H82, S5
Gustavo Guerra 19 - 20 Mika Pekkarinen H82, S5
Gustavo Guerra 18 - 4 Tom Wild H82, S5
Gustavo Guerra 18 - 4 Guillaume Pages H82, S5
Gustavo Guerra 15 - 7 Cornelius Alexandru H82, S5
Gustavo Guerra 15 - 7 Federico Mantica H82, S5
Gustavo Guerra 15 - 7 Ugo Venturi H82, S5
Gustavo Guerra 14 - 7 Alexander Cant H82, S5
Gustavo Guerra 12 - 10 Andrej Novák H82, S5
Gustavo Guerra 11 - 11 Aswin Witte H82, S5
Gustavo Guerra 5 - 0 Arpi Telek H82, S5
Gustavo Guerra 5 - 0 Richárd Bodó H82, S5
Gustavo Guerra 4 - 1 Paweł Piętka H82, S5
Gustavo Guerra 4 - 1 Dirk Sperling H82, S5
Gustavo Guerra 4 - 1 Kaan Dagasan H82, S5
Gustavo Guerra 4 - 1 Bernabe Urtubey H82, S5
Gustavo Guerra 4 - 1 Giacomo James Devilman H82, S5
Gustavo Guerra 4 - 1 Bill Shore H82, S5
Gustavo Guerra 4 - 1 Petri Minni H82, S5
Gustavo Guerra 3 - 2 Patrick Potemski H82, S5
Gustavo Guerra 3 - 2 Dimítris Athinaíos H82, S5
Gustavo Guerra 3 - 2 Filippo Gino H82, S5
Gustavo Guerra 2 - 3 Jozef Lesay H82, S5
Gustavo Guerra 2 - 3 Joscha Büllesbach H82, S5
Gustavo Guerra 2 - 1 Tobias Ernesto Pessotano H82, S4
Gustavo Guerra 0 - 5 Daniel Comalada H82, S5
Jozef Lesay 5 - 0 Paweł Piętka H82, S5
Jozef Lesay 5 - 0 Milan Fuke H82, S5
Jozef Lesay 5 - 0 Sergey Sergeev H82, S5
Jozef Lesay 5 - 0 Bernabe Urtubey H82, S5
Jozef Lesay 5 - 0 Giacomo James Devilman H82, S5
Jozef Lesay 5 - 0 Arpi Telek H82, S5
Jozef Lesay 5 - 0 Richárd Bodó H82, S5
Jozef Lesay 5 - 0 Tom Wild H82, S5
Jozef Lesay 4 - 1 Davide Galliani H82, S5
Jozef Lesay 4 - 18 Mika Pekkarinen H82, S5
Jozef Lesay 4 - 1 Dirk Sperling H82, S5
Jozef Lesay 4 - 1 Kaan Dagasan H82, S5
Jozef Lesay 4 - 1 Sergio Martinez H82, S5
Jozef Lesay 4 - 1 Ugo Venturi H82, S5
Jozef Lesay 4 - 1 Vittorio Mati H82, S5
Jozef Lesay 4 - 0 Gergely Noficzer H82, S4
Jozef Lesay 4 - 1 Guillaume Pages H82, S5
Jozef Lesay 3 - 2 Tiago Dias H82, S5
Jozef Lesay 3 - 2 Máximo Dolz H82, S5
Jozef Lesay 3 - 2 Gustavo Guerra H82, S5
Jozef Lesay 3 - 2 Dimítris Athinaíos H82, S5
Jozef Lesay 3 - 2 Filippo Gino H82, S5
Jozef Lesay 3 - 2 Aleksei Chernishyov H82, S5
Jozef Lesay 3 - 2 Alexander Cant H82, S5
Jozef Lesay 3 - 2 Bill Shore H82, S5
Jozef Lesay 3 - 2 Petri Minni H82, S5
Jozef Lesay 3 - 2 Marvin Mackenberg H82, S5
Jozef Lesay 2 - 3 Patrick Potemski H82, S5
Jozef Lesay 2 - 3 Eduardo Hoepers H82, S5
Jozef Lesay 2 - 3 Cornelius Alexandru H82, S5
Jozef Lesay 2 - 3 Federico Mantica H82, S5
Jozef Lesay 2 - 3 Aswin Witte H82, S5
Jozef Lesay 1 - 4 Joscha Büllesbach H82, S5
Jozef Lesay 1 - 2 Tobias Ernesto Pessotano H82, S4
Jozef Lesay 1 - 4 Darek Krawczuk H82, S5
Jozef Lesay 1 - 4 Andrej Novák H82, S5
Jozef Lesay 1 - 4 Sharma Vivek H82, S5
Jozef Lesay 0 - 5 Daniel Comalada H82, S5
Jozef Lesay 0 - 5 Andrea Cussigh H82, S5
Marvin Mackenberg 48 - 25 Cornelius Alexandru H82, S5
Marvin Mackenberg 37 - 19 Sergey Sergeev H82, S5
Marvin Mackenberg 34 - 22 Darek Krawczuk H82, S5
Marvin Mackenberg 32 - 23 Gergely Noficzer H82, S4
Marvin Mackenberg 31 - 8 Bernabe Urtubey H82, S5
Marvin Mackenberg 30 - 43 Mika Pekkarinen H82, S5
Marvin Mackenberg 29 - 27 Milan Fuke H82, S5
Marvin Mackenberg 28 - 28 Davide Galliani H82, S5
Marvin Mackenberg 27 - 29 Vittorio Mati H82, S5
Marvin Mackenberg 26 - 30 Guillaume Pages H82, S5
Marvin Mackenberg 23 - 33 Andrea Cussigh H82, S5
Marvin Mackenberg 22 - 17 Máximo Dolz H82, S5
Marvin Mackenberg 22 - 17 Sharma Vivek H82, S5
Marvin Mackenberg 19 - 20 Eduardo Hoepers H82, S5
Marvin Mackenberg 18 - 4 Aleksei Chernishyov H82, S5
Marvin Mackenberg 18 - 4 Tom Wild H82, S5
Marvin Mackenberg 15 - 7 Tiago Dias H82, S5
Marvin Mackenberg 15 - 24 Gustavo Guerra H82, S5
Marvin Mackenberg 14 - 8 Federico Mantica H82, S5
Marvin Mackenberg 13 - 8 Alexander Cant H82, S5
Marvin Mackenberg 11 - 11 Andrej Novák H82, S5
Marvin Mackenberg 9 - 13 Aswin Witte H82, S5
Marvin Mackenberg 5 - 0 Richárd Bodó H82, S5
Marvin Mackenberg 4 - 1 Dirk Sperling H82, S5
Marvin Mackenberg 4 - 1 Sergio Martinez H82, S5
Marvin Mackenberg 4 - 1 Arpi Telek H82, S5
Marvin Mackenberg 3 - 2 Kaan Dagasan H82, S5
Marvin Mackenberg 3 - 2 Giacomo James Devilman H82, S5
Marvin Mackenberg 3 - 2 Petri Minni H82, S5
Marvin Mackenberg 3 - 2 Paweł Piętka H82, S5
Marvin Mackenberg 2 - 3 Joscha Büllesbach H82, S5
Marvin Mackenberg 2 - 3 Dimítris Athinaíos H82, S5
Marvin Mackenberg 2 - 3 Filippo Gino H82, S5
Marvin Mackenberg 2 - 3 Bill Shore H82, S5
Marvin Mackenberg 2 - 3 Ugo Venturi H82, S5
Marvin Mackenberg 2 - 3 Jozef Lesay H82, S5
Marvin Mackenberg 2 - 1 Tobias Ernesto Pessotano H82, S4
Marvin Mackenberg 2 - 3 Patrick Potemski H82, S5
Marvin Mackenberg 0 - 5 Daniel Comalada H82, S5
Mika Pekkarinen 47 - 26 Sergey Sergeev H82, S5
Mika Pekkarinen 43 - 30 Marvin Mackenberg H82, S5
Mika Pekkarinen 36 - 20 Darek Krawczuk H82, S5
Mika Pekkarinen 33 - 23 Vittorio Mati H82, S5
Mika Pekkarinen 31 - 24 Gergely Noficzer H82, S4
Lehekülg « [12 3 ... 6 7 8 »Mine lehele: