Kaksinkamppailut (Ryhmä: Pro - 9)

Valitse toinen ryhmä:

Perustuu managereiden keskinäisiin kilpailutuloksiin missä tahansa ryhmässä
Sivu « [12 3 ... 6 7 8 »Siirry suoraan sivulle:
Maa Managerin nimi Voitot Voitot Maa Managerin nimi Viime kohtaaminen
Tiago Dias 41 - 31 Aleksei Chernishyov K82, K5
Tiago Dias 12 - 10 Sergey Sergeev K82, K5
Tiago Dias 11 - 11 Guillaume Pages K82, K5
Tiago Dias 10 - 12 Tom Wild K82, K5
Tiago Dias 9 - 12 Alexander Cant K82, K5
Tiago Dias 9 - 13 Cornelius Alexandru K82, K5
Tiago Dias 9 - 13 Federico Mantica K82, K5
Tiago Dias 9 - 13 Aswin Witte K82, K5
Tiago Dias 8 - 14 Darek Krawczuk K82, K5
Tiago Dias 8 - 13 Gergely Noficzer K82, K4
Tiago Dias 8 - 14 Andrej Novák K82, K5
Tiago Dias 8 - 14 Sharma Vivek K82, K5
Tiago Dias 8 - 14 Vittorio Mati K82, K5
Tiago Dias 7 - 15 Eduardo Hoepers K82, K5
Tiago Dias 7 - 15 Milan Fuke K82, K5
Tiago Dias 7 - 15 Marvin Mackenberg K82, K5
Tiago Dias 7 - 15 Andrea Cussigh K82, K5
Tiago Dias 6 - 16 Davide Galliani K82, K5
Tiago Dias 5 - 17 Máximo Dolz K82, K5
Tiago Dias 5 - 17 Mika Pekkarinen K82, K5
Tiago Dias 5 - 0 Sergio Martinez K82, K5
Tiago Dias 5 - 0 Richárd Bodó K82, K5
Tiago Dias 4 - 1 Paweł Piętka K82, K5
Tiago Dias 4 - 1 Bill Shore K82, K5
Tiago Dias 4 - 1 Dimítris Athinaíos K82, K5
Tiago Dias 4 - 1 Kaan Dagasan K82, K5
Tiago Dias 4 - 1 Bernabe Urtubey K82, K5
Tiago Dias 4 - 1 Giacomo James Devilman K82, K5
Tiago Dias 4 - 1 Arpi Telek K82, K5
Tiago Dias 3 - 2 Dirk Sperling K82, K5
Tiago Dias 3 - 19 Gustavo Guerra K82, K5
Tiago Dias 3 - 2 Petri Minni K82, K5
Tiago Dias 3 - 2 Ugo Venturi K82, K5
Tiago Dias 2 - 1 Tobias Ernesto Pessotano K82, K4
Tiago Dias 2 - 3 Patrick Potemski K82, K5
Tiago Dias 2 - 3 Jozef Lesay K82, K5
Tiago Dias 2 - 3 Filippo Gino K82, K5
Tiago Dias 1 - 4 Joscha Büllesbach K82, K5
Tiago Dias 0 - 5 Daniel Comalada K82, K5
Bill Shore 22 - 0 Vittorio Mati K82, K5
Bill Shore 12 - 18 Sergey Sergeev K82, K5
Bill Shore 5 - 0 Paweł Piętka K82, K5
Bill Shore 5 - 0 Sergio Martinez K82, K5
Bill Shore 5 - 0 Arpi Telek K82, K5
Bill Shore 5 - 0 Richárd Bodó K82, K5
Bill Shore 4 - 1 Tom Wild K82, K5
Bill Shore 4 - 1 Máximo Dolz K82, K5
Bill Shore 4 - 18 Joscha Büllesbach K82, K5
Bill Shore 4 - 1 Dimítris Athinaíos K82, K5
Bill Shore 4 - 1 Dirk Sperling K82, K5
Bill Shore 4 - 1 Bernabe Urtubey K82, K5
Bill Shore 4 - 1 Kaan Dagasan K82, K5
Bill Shore 4 - 1 Giacomo James Devilman K82, K5
Bill Shore 4 - 1 Ugo Venturi K82, K5
Bill Shore 3 - 1 Gergely Noficzer K82, K4
Bill Shore 3 - 2 Davide Galliani K82, K5
Bill Shore 3 - 2 Milan Fuke K82, K5
Bill Shore 3 - 2 Filippo Gino K82, K5
Bill Shore 3 - 2 Aleksei Chernishyov K82, K5
Bill Shore 3 - 2 Alexander Cant K82, K5
Bill Shore 3 - 2 Petri Minni K82, K5
Bill Shore 3 - 2 Marvin Mackenberg K82, K5
Bill Shore 2 - 3 Guillaume Pages K82, K5
Bill Shore 2 - 3 Patrick Potemski K82, K5
Bill Shore 2 - 3 Jozef Lesay K82, K5
Bill Shore 2 - 3 Cornelius Alexandru K82, K5
Bill Shore 2 - 3 Federico Mantica K82, K5
Bill Shore 2 - 1 Tobias Ernesto Pessotano K82, K4
Bill Shore 1 - 4 Tiago Dias K82, K5
Bill Shore 1 - 4 Aswin Witte K82, K5
Bill Shore 1 - 4 Gustavo Guerra K82, K5
Bill Shore 0 - 5 Andrej Novák K82, K5
Bill Shore 0 - 5 Sharma Vivek K82, K5
Bill Shore 0 - 5 Eduardo Hoepers K82, K5
Bill Shore 0 - 5 Mika Pekkarinen K82, K5
Bill Shore 0 - 5 Daniel Comalada K82, K5
Bill Shore 0 - 5 Andrea Cussigh K82, K5
Bill Shore 0 - 5 Darek Krawczuk K82, K5
Gustavo Guerra 50 - 22 Sergio Martinez K82, K5
Gustavo Guerra 32 - 7 Sergey Sergeev K82, K5
Gustavo Guerra 30 - 8 Gergely Noficzer K82, K4
Gustavo Guerra 29 - 10 Milan Fuke K82, K5
Gustavo Guerra 28 - 11 Vittorio Mati K82, K5
Gustavo Guerra 26 - 13 Davide Galliani K82, K5
Gustavo Guerra 26 - 13 Darek Krawczuk K82, K5
Gustavo Guerra 24 - 15 Eduardo Hoepers K82, K5
Gustavo Guerra 24 - 15 Marvin Mackenberg K82, K5
Gustavo Guerra 23 - 16 Andrea Cussigh K82, K5
Gustavo Guerra 22 - 17 Máximo Dolz K82, K5
Gustavo Guerra 20 - 19 Sharma Vivek K82, K5
Gustavo Guerra 19 - 3 Tiago Dias K82, K5
Gustavo Guerra 19 - 3 Aleksei Chernishyov K82, K5
Gustavo Guerra 19 - 20 Mika Pekkarinen K82, K5
Gustavo Guerra 18 - 4 Tom Wild K82, K5
Gustavo Guerra 18 - 4 Guillaume Pages K82, K5
Gustavo Guerra 15 - 7 Cornelius Alexandru K82, K5
Gustavo Guerra 15 - 7 Federico Mantica K82, K5
Gustavo Guerra 15 - 7 Ugo Venturi K82, K5
Gustavo Guerra 14 - 7 Alexander Cant K82, K5
Gustavo Guerra 12 - 10 Andrej Novák K82, K5
Gustavo Guerra 11 - 11 Aswin Witte K82, K5
Gustavo Guerra 5 - 0 Arpi Telek K82, K5
Gustavo Guerra 5 - 0 Richárd Bodó K82, K5
Gustavo Guerra 4 - 1 Paweł Piętka K82, K5
Gustavo Guerra 4 - 1 Dirk Sperling K82, K5
Gustavo Guerra 4 - 1 Kaan Dagasan K82, K5
Gustavo Guerra 4 - 1 Bernabe Urtubey K82, K5
Gustavo Guerra 4 - 1 Giacomo James Devilman K82, K5
Gustavo Guerra 4 - 1 Bill Shore K82, K5
Gustavo Guerra 4 - 1 Petri Minni K82, K5
Gustavo Guerra 3 - 2 Patrick Potemski K82, K5
Gustavo Guerra 3 - 2 Dimítris Athinaíos K82, K5
Gustavo Guerra 3 - 2 Filippo Gino K82, K5
Gustavo Guerra 2 - 3 Jozef Lesay K82, K5
Gustavo Guerra 2 - 3 Joscha Büllesbach K82, K5
Gustavo Guerra 2 - 1 Tobias Ernesto Pessotano K82, K4
Gustavo Guerra 0 - 5 Daniel Comalada K82, K5
Jozef Lesay 5 - 0 Paweł Piętka K82, K5
Jozef Lesay 5 - 0 Milan Fuke K82, K5
Jozef Lesay 5 - 0 Sergey Sergeev K82, K5
Jozef Lesay 5 - 0 Bernabe Urtubey K82, K5
Jozef Lesay 5 - 0 Giacomo James Devilman K82, K5
Jozef Lesay 5 - 0 Arpi Telek K82, K5
Jozef Lesay 5 - 0 Richárd Bodó K82, K5
Jozef Lesay 5 - 0 Tom Wild K82, K5
Jozef Lesay 4 - 1 Davide Galliani K82, K5
Jozef Lesay 4 - 18 Mika Pekkarinen K82, K5
Jozef Lesay 4 - 1 Dirk Sperling K82, K5
Jozef Lesay 4 - 1 Kaan Dagasan K82, K5
Jozef Lesay 4 - 1 Sergio Martinez K82, K5
Jozef Lesay 4 - 1 Ugo Venturi K82, K5
Jozef Lesay 4 - 1 Vittorio Mati K82, K5
Jozef Lesay 4 - 0 Gergely Noficzer K82, K4
Jozef Lesay 4 - 1 Guillaume Pages K82, K5
Jozef Lesay 3 - 2 Tiago Dias K82, K5
Jozef Lesay 3 - 2 Máximo Dolz K82, K5
Jozef Lesay 3 - 2 Gustavo Guerra K82, K5
Jozef Lesay 3 - 2 Dimítris Athinaíos K82, K5
Jozef Lesay 3 - 2 Filippo Gino K82, K5
Jozef Lesay 3 - 2 Aleksei Chernishyov K82, K5
Jozef Lesay 3 - 2 Alexander Cant K82, K5
Jozef Lesay 3 - 2 Bill Shore K82, K5
Jozef Lesay 3 - 2 Petri Minni K82, K5
Jozef Lesay 3 - 2 Marvin Mackenberg K82, K5
Jozef Lesay 2 - 3 Patrick Potemski K82, K5
Jozef Lesay 2 - 3 Eduardo Hoepers K82, K5
Jozef Lesay 2 - 3 Cornelius Alexandru K82, K5
Jozef Lesay 2 - 3 Federico Mantica K82, K5
Jozef Lesay 2 - 3 Aswin Witte K82, K5
Jozef Lesay 1 - 4 Joscha Büllesbach K82, K5
Jozef Lesay 1 - 2 Tobias Ernesto Pessotano K82, K4
Jozef Lesay 1 - 4 Darek Krawczuk K82, K5
Jozef Lesay 1 - 4 Andrej Novák K82, K5
Jozef Lesay 1 - 4 Sharma Vivek K82, K5
Jozef Lesay 0 - 5 Daniel Comalada K82, K5
Jozef Lesay 0 - 5 Andrea Cussigh K82, K5
Marvin Mackenberg 48 - 25 Cornelius Alexandru K82, K5
Marvin Mackenberg 37 - 19 Sergey Sergeev K82, K5
Marvin Mackenberg 34 - 22 Darek Krawczuk K82, K5
Marvin Mackenberg 32 - 23 Gergely Noficzer K82, K4
Marvin Mackenberg 31 - 8 Bernabe Urtubey K82, K5
Marvin Mackenberg 30 - 43 Mika Pekkarinen K82, K5
Marvin Mackenberg 29 - 27 Milan Fuke K82, K5
Marvin Mackenberg 28 - 28 Davide Galliani K82, K5
Marvin Mackenberg 27 - 29 Vittorio Mati K82, K5
Marvin Mackenberg 26 - 30 Guillaume Pages K82, K5
Marvin Mackenberg 23 - 33 Andrea Cussigh K82, K5
Marvin Mackenberg 22 - 17 Máximo Dolz K82, K5
Marvin Mackenberg 22 - 17 Sharma Vivek K82, K5
Marvin Mackenberg 19 - 20 Eduardo Hoepers K82, K5
Marvin Mackenberg 18 - 4 Aleksei Chernishyov K82, K5
Marvin Mackenberg 18 - 4 Tom Wild K82, K5
Marvin Mackenberg 15 - 7 Tiago Dias K82, K5
Marvin Mackenberg 15 - 24 Gustavo Guerra K82, K5
Marvin Mackenberg 14 - 8 Federico Mantica K82, K5
Marvin Mackenberg 13 - 8 Alexander Cant K82, K5
Marvin Mackenberg 11 - 11 Andrej Novák K82, K5
Marvin Mackenberg 9 - 13 Aswin Witte K82, K5
Marvin Mackenberg 5 - 0 Richárd Bodó K82, K5
Marvin Mackenberg 4 - 1 Dirk Sperling K82, K5
Marvin Mackenberg 4 - 1 Sergio Martinez K82, K5
Marvin Mackenberg 4 - 1 Arpi Telek K82, K5
Marvin Mackenberg 3 - 2 Kaan Dagasan K82, K5
Marvin Mackenberg 3 - 2 Giacomo James Devilman K82, K5
Marvin Mackenberg 3 - 2 Petri Minni K82, K5
Marvin Mackenberg 3 - 2 Paweł Piętka K82, K5
Marvin Mackenberg 2 - 3 Joscha Büllesbach K82, K5
Marvin Mackenberg 2 - 3 Dimítris Athinaíos K82, K5
Marvin Mackenberg 2 - 3 Filippo Gino K82, K5
Marvin Mackenberg 2 - 3 Bill Shore K82, K5
Marvin Mackenberg 2 - 3 Ugo Venturi K82, K5
Marvin Mackenberg 2 - 3 Jozef Lesay K82, K5
Marvin Mackenberg 2 - 1 Tobias Ernesto Pessotano K82, K4
Marvin Mackenberg 2 - 3 Patrick Potemski K82, K5
Marvin Mackenberg 0 - 5 Daniel Comalada K82, K5
Mika Pekkarinen 47 - 26 Sergey Sergeev K82, K5
Mika Pekkarinen 43 - 30 Marvin Mackenberg K82, K5
Mika Pekkarinen 36 - 20 Darek Krawczuk K82, K5
Mika Pekkarinen 33 - 23 Vittorio Mati K82, K5
Mika Pekkarinen 31 - 24 Gergely Noficzer K82, K4
Sivu « [12 3 ... 6 7 8 »Siirry suoraan sivulle: