Coupe - Saison 57   (Groupe: Pro - 22)

Type:    Groupe:    Saison:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. Dorian Jouble 3 Dorian Jouble 3 Dorian Jouble 3 Dorian Jouble 2 Dorian Jouble 3 Dorian Jouble
30. Markku Hirvelä 0
21. Francis Borrero 1 Mario Sendim 0
26. Mario Sendim 2
31. Wojtek Suliński 0 Mark Wright 3 Mark Wright 0
20. Mark Wright 3
25. Fabio Guidetti 1 Marco Cerchi 0
8. Marco Cerchi 2
5. Olivier Recouvreur 2 Olivier Recouvreur 0 Ivan Szuszko 1 Thomas Preising 1
23. Reinis Reinfelds 1
11. Ivan Szuszko 3 Ivan Szuszko 3
27. Andrew Lawrence 0
10. Thomas Preising 2 Thomas Preising 3 Thomas Preising 2
16. David Michler 1
17. Tibor Nagy 0 Aitzol Arroyo 0
4. Aitzol Arroyo 3
3. Lee Ifans 3 Lee Ifans 1 Berson Nicolas 1 Ken Laht 1 Lukas Giniotis 0
32. Thierry Goulin 0
19. Berson Nicolas 2 Berson Nicolas 2
22. José Pinat 1
9. Antonio Maus 2 Antonio Maus 1 Ken Laht 2
28. James Slater 1
14. Ken Laht 2 Ken Laht 2
6. Carlos Gonçalves 1
7. Guillaume Pages 3 Guillaume Pages 2 Guillaume Pages 1 Lukas Giniotis 2
15. Eugenio Sanchez Cruzado 0
24. Gonzalo Alvarez 0 Paweł Alamenciak 1
13. Paweł Alamenciak 3
29. Katerina Kakni 1 Akroamidis Nikos 0 Lukas Giniotis 2
12. Akroamidis Nikos 2
18. Nikolay Stanev 1 Lukas Giniotis 3
2. Lukas Giniotis 2