Cup Standings (Group: Rookie - 26)

Select another group:

Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. Niko Raittinen 3 Niko Raittinen 3 Niko Raittinen 3 Niko Raittinen 0                                        
26. Marco Palandri 0
14. Koula Georgiou 0 Frederico Lourenço 0
13. Frederico Lourenço 1
19. Sebastian Seremak 0 Bye 0 Plamen Minev 0
0. Bye 0
25. Plamen Minev 1 Plamen Minev 2
8. Juha Korhonen 0
5. Paulo Gouveia 3 Paulo Gouveia 3 Paulo Gouveia 2 Paulo Gouveia 0
11. Marco Strub 0
9. Renato Lima 0 Bye 0
15. Walter Ignacio 0
24. Antonio Sholla 0 Bye 0 David Dontsios 1
20. Joshua Thomas 0
0. Bye 0 David Dontsios 3
4. David Dontsios 3
3. Eric Marmin 3 Eric Marmin 3 Eric Marmin 2 Eric Marmin 0                     
0. Bye 0
0. Bye 0 Bye 0
27. Ofentse Lemeke 0
16. Jose Silva 0 Bye 0 Wamberto Lopes 0
17. Guilherme Cittadela 0
10. Wamberto Lopes 3 Wamberto Lopes 2
6. Florian Zühlke 0
7. Miguel Batista 3 Miguel Batista 0 Václav Bouše 3 Václav Bouše 0
22. Blair Adams 0
21. Tom Zschoche 0 Václav Bouše 3
12. Václav Bouše 3
18. Luis Cadena 0 Bye 0 Giacomo Manzella 0
28. Henrique Luanderson 0
23. Kieron Aldridge-mcclellan 0 Giacomo Manzella 3
2. Giacomo Manzella 3