Head to head (Group: Pro - 9)

Select another group:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Page « [12 3 ... 6 7 8 »Quick go to page:
Nat Manager Name Score Score Nat Manager Name Last match
Tiago Dias 44 - 31 Aleksei Chernishyov S82, R8
Tiago Dias 13 - 12 Sergey Sergeev S82, R8
Tiago Dias 12 - 13 Guillaume Pages S82, R8
Tiago Dias 11 - 13 Gergely Noficzer S82, R8
Tiago Dias 11 - 13 Tom Wild S82, R8
Tiago Dias 10 - 13 Alexander Cant S82, R8
Tiago Dias 10 - 15 Vittorio Mati S82, R8
Tiago Dias 10 - 15 Marvin Mackenberg S82, R8
Tiago Dias 9 - 16 Darek Krawczuk S82, R8
Tiago Dias 9 - 16 Cornelius Alexandru S82, R8
Tiago Dias 9 - 16 Federico Mantica S82, R8
Tiago Dias 9 - 16 Aswin Witte S82, R8
Tiago Dias 8 - 17 Andrej Novák S82, R8
Tiago Dias 8 - 17 Sharma Vivek S82, R8
Tiago Dias 8 - 17 Milan Fuke S82, R8
Tiago Dias 7 - 1 Paweł Piętka S82, R8
Tiago Dias 7 - 18 Eduardo Hoepers S82, R8
Tiago Dias 7 - 18 Davide Galliani S82, R8
Tiago Dias 7 - 1 Kaan Dagasan S82, R8
Tiago Dias 7 - 18 Andrea Cussigh S82, R8
Tiago Dias 6 - 2 Bill Shore S82, R8
Tiago Dias 6 - 2 Dirk Sperling S82, R8
Tiago Dias 6 - 2 Arpi Telek S82, R8
Tiago Dias 5 - 20 Máximo Dolz S82, R8
Tiago Dias 5 - 3 Dimítris Athinaíos S82, R8
Tiago Dias 5 - 3 Filippo Gino S82, R8
Tiago Dias 5 - 20 Mika Pekkarinen S82, R8
Tiago Dias 5 - 3 Bernabe Urtubey S82, R8
Tiago Dias 5 - 3 Sergio Martinez S82, R8
Tiago Dias 5 - 3 Ugo Venturi S82, R8
Tiago Dias 5 - 3 Richárd Bodó S82, R8
Tiago Dias 4 - 1 Tobias Ernesto Pessotano S82, R8
Tiago Dias 4 - 4 Giacomo James Devilman S82, R8
Tiago Dias 4 - 21 Gustavo Guerra S82, R8
Tiago Dias 3 - 5 Patrick Potemski S82, R8
Tiago Dias 3 - 5 Petri Minni S82, R8
Tiago Dias 2 - 6 Jozef Lesay S82, R8
Tiago Dias 1 - 7 Joscha Büllesbach S82, R8
Tiago Dias 0 - 8 Daniel Comalada S82, R8
Bill Shore 23 - 2 Vittorio Mati S82, R8
Bill Shore 12 - 21 Sergey Sergeev S82, R8
Bill Shore 7 - 1 Paweł Piętka S82, R8
Bill Shore 7 - 1 Dirk Sperling S82, R8
Bill Shore 7 - 1 Kaan Dagasan S82, R8
Bill Shore 7 - 1 Arpi Telek S82, R8
Bill Shore 6 - 1 Gergely Noficzer S82, R8
Bill Shore 6 - 2 Filippo Gino S82, R8
Bill Shore 6 - 2 Aleksei Chernishyov S82, R8
Bill Shore 6 - 2 Ugo Venturi S82, R8
Bill Shore 6 - 2 Marvin Mackenberg S82, R8
Bill Shore 5 - 2 Tom Wild S82, R8
Bill Shore 5 - 3 Dimítris Athinaíos S82, R8
Bill Shore 5 - 3 Bernabe Urtubey S82, R8
Bill Shore 5 - 3 Sergio Martinez S82, R8
Bill Shore 5 - 3 Giacomo James Devilman S82, R8
Bill Shore 5 - 3 Richárd Bodó S82, R8
Bill Shore 4 - 4 Guillaume Pages S82, R8
Bill Shore 4 - 4 Davide Galliani S82, R8
Bill Shore 4 - 4 Máximo Dolz S82, R8
Bill Shore 4 - 21 Joscha Büllesbach S82, R8
Bill Shore 3 - 5 Patrick Potemski S82, R8
Bill Shore 3 - 5 Milan Fuke S82, R8
Bill Shore 3 - 4 Alexander Cant S82, R8
Bill Shore 3 - 5 Petri Minni S82, R8
Bill Shore 3 - 2 Tobias Ernesto Pessotano S82, R8
Bill Shore 2 - 6 Tiago Dias S82, R8
Bill Shore 2 - 6 Jozef Lesay S82, R8
Bill Shore 2 - 6 Cornelius Alexandru S82, R8
Bill Shore 2 - 6 Federico Mantica S82, R8
Bill Shore 2 - 6 Aswin Witte S82, R8
Bill Shore 2 - 6 Gustavo Guerra S82, R8
Bill Shore 1 - 7 Darek Krawczuk S82, R8
Bill Shore 0 - 8 Andrej Novák S82, R8
Bill Shore 0 - 8 Sharma Vivek S82, R8
Bill Shore 0 - 8 Eduardo Hoepers S82, R8
Bill Shore 0 - 8 Mika Pekkarinen S82, R8
Bill Shore 0 - 8 Daniel Comalada S82, R8
Bill Shore 0 - 8 Andrea Cussigh S82, R8
Gustavo Guerra 52 - 23 Sergio Martinez S82, R8
Gustavo Guerra 33 - 9 Sergey Sergeev S82, R8
Gustavo Guerra 33 - 8 Gergely Noficzer S82, R8
Gustavo Guerra 30 - 12 Milan Fuke S82, R8
Gustavo Guerra 29 - 13 Vittorio Mati S82, R8
Gustavo Guerra 28 - 14 Davide Galliani S82, R8
Gustavo Guerra 27 - 15 Marvin Mackenberg S82, R8
Gustavo Guerra 27 - 15 Darek Krawczuk S82, R8
Gustavo Guerra 25 - 17 Andrea Cussigh S82, R8
Gustavo Guerra 24 - 18 Eduardo Hoepers S82, R8
Gustavo Guerra 22 - 20 Máximo Dolz S82, R8
Gustavo Guerra 22 - 3 Aleksei Chernishyov S82, R8
Gustavo Guerra 21 - 4 Tiago Dias S82, R8
Gustavo Guerra 20 - 22 Sharma Vivek S82, R8
Gustavo Guerra 20 - 4 Tom Wild S82, R8
Gustavo Guerra 20 - 5 Guillaume Pages S82, R8
Gustavo Guerra 19 - 23 Mika Pekkarinen S82, R8
Gustavo Guerra 17 - 8 Federico Mantica S82, R8
Gustavo Guerra 17 - 8 Ugo Venturi S82, R8
Gustavo Guerra 15 - 8 Alexander Cant S82, R8
Gustavo Guerra 15 - 10 Cornelius Alexandru S82, R8
Gustavo Guerra 12 - 13 Aswin Witte S82, R8
Gustavo Guerra 12 - 13 Andrej Novák S82, R8
Gustavo Guerra 8 - 0 Arpi Telek S82, R8
Gustavo Guerra 7 - 1 Paweł Piętka S82, R8
Gustavo Guerra 7 - 1 Dirk Sperling S82, R8
Gustavo Guerra 7 - 1 Kaan Dagasan S82, R8
Gustavo Guerra 7 - 1 Richárd Bodó S82, R8
Gustavo Guerra 6 - 2 Filippo Gino S82, R8
Gustavo Guerra 6 - 2 Bernabe Urtubey S82, R8
Gustavo Guerra 6 - 2 Giacomo James Devilman S82, R8
Gustavo Guerra 6 - 2 Bill Shore S82, R8
Gustavo Guerra 6 - 2 Petri Minni S82, R8
Gustavo Guerra 5 - 3 Patrick Potemski S82, R8
Gustavo Guerra 4 - 4 Dimítris Athinaíos S82, R8
Gustavo Guerra 4 - 1 Tobias Ernesto Pessotano S82, R8
Gustavo Guerra 2 - 6 Jozef Lesay S82, R8
Gustavo Guerra 2 - 6 Joscha Büllesbach S82, R8
Gustavo Guerra 0 - 8 Daniel Comalada S82, R8
Jozef Lesay 8 - 0 Paweł Piętka S82, R8
Jozef Lesay 8 - 0 Milan Fuke S82, R8
Jozef Lesay 8 - 0 Bernabe Urtubey S82, R8
Jozef Lesay 8 - 0 Giacomo James Devilman S82, R8
Jozef Lesay 8 - 0 Arpi Telek S82, R8
Jozef Lesay 8 - 0 Richárd Bodó S82, R8
Jozef Lesay 7 - 1 Davide Galliani S82, R8
Jozef Lesay 7 - 1 Dirk Sperling S82, R8
Jozef Lesay 7 - 1 Sergey Sergeev S82, R8
Jozef Lesay 7 - 1 Kaan Dagasan S82, R8
Jozef Lesay 7 - 1 Ugo Venturi S82, R8
Jozef Lesay 7 - 1 Vittorio Mati S82, R8
Jozef Lesay 7 - 1 Guillaume Pages S82, R8
Jozef Lesay 7 - 0 Gergely Noficzer S82, R8
Jozef Lesay 7 - 0 Tom Wild S82, R8
Jozef Lesay 6 - 2 Tiago Dias S82, R8
Jozef Lesay 6 - 2 Gustavo Guerra S82, R8
Jozef Lesay 6 - 2 Filippo Gino S82, R8
Jozef Lesay 6 - 2 Aleksei Chernishyov S82, R8
Jozef Lesay 6 - 2 Sergio Martinez S82, R8
Jozef Lesay 6 - 2 Bill Shore S82, R8
Jozef Lesay 6 - 2 Marvin Mackenberg S82, R8
Jozef Lesay 5 - 3 Patrick Potemski S82, R8
Jozef Lesay 5 - 2 Alexander Cant S82, R8
Jozef Lesay 5 - 3 Federico Mantica S82, R8
Jozef Lesay 5 - 3 Petri Minni S82, R8
Jozef Lesay 4 - 4 Eduardo Hoepers S82, R8
Jozef Lesay 4 - 4 Máximo Dolz S82, R8
Jozef Lesay 4 - 4 Dimítris Athinaíos S82, R8
Jozef Lesay 4 - 21 Mika Pekkarinen S82, R8
Jozef Lesay 4 - 4 Cornelius Alexandru S82, R8
Jozef Lesay 4 - 4 Aswin Witte S82, R8
Jozef Lesay 3 - 5 Andrea Cussigh S82, R8
Jozef Lesay 3 - 2 Tobias Ernesto Pessotano S82, R8
Jozef Lesay 3 - 5 Darek Krawczuk S82, R8
Jozef Lesay 2 - 6 Joscha Büllesbach S82, R8
Jozef Lesay 2 - 6 Andrej Novák S82, R8
Jozef Lesay 2 - 6 Sharma Vivek S82, R8
Jozef Lesay 1 - 7 Daniel Comalada S82, R8
Marvin Mackenberg 48 - 28 Cornelius Alexandru S82, R8
Marvin Mackenberg 37 - 22 Sergey Sergeev S82, R8
Marvin Mackenberg 34 - 25 Darek Krawczuk S82, R8
Marvin Mackenberg 33 - 25 Gergely Noficzer S82, R8
Marvin Mackenberg 32 - 10 Bernabe Urtubey S82, R8
Marvin Mackenberg 30 - 46 Mika Pekkarinen S82, R8
Marvin Mackenberg 29 - 30 Milan Fuke S82, R8
Marvin Mackenberg 28 - 31 Davide Galliani S82, R8
Marvin Mackenberg 27 - 32 Vittorio Mati S82, R8
Marvin Mackenberg 26 - 33 Guillaume Pages S82, R8
Marvin Mackenberg 23 - 36 Andrea Cussigh S82, R8
Marvin Mackenberg 22 - 20 Máximo Dolz S82, R8
Marvin Mackenberg 22 - 20 Sharma Vivek S82, R8
Marvin Mackenberg 20 - 5 Aleksei Chernishyov S82, R8
Marvin Mackenberg 19 - 23 Eduardo Hoepers S82, R8
Marvin Mackenberg 19 - 5 Tom Wild S82, R8
Marvin Mackenberg 15 - 10 Tiago Dias S82, R8
Marvin Mackenberg 15 - 27 Gustavo Guerra S82, R8
Marvin Mackenberg 14 - 11 Federico Mantica S82, R8
Marvin Mackenberg 13 - 10 Alexander Cant S82, R8
Marvin Mackenberg 11 - 14 Andrej Novák S82, R8
Marvin Mackenberg 9 - 16 Aswin Witte S82, R8
Marvin Mackenberg 6 - 2 Kaan Dagasan S82, R8
Marvin Mackenberg 5 - 3 Filippo Gino S82, R8
Marvin Mackenberg 5 - 3 Richárd Bodó S82, R8
Marvin Mackenberg 4 - 4 Dirk Sperling S82, R8
Marvin Mackenberg 4 - 4 Sergio Martinez S82, R8
Marvin Mackenberg 4 - 4 Arpi Telek S82, R8
Marvin Mackenberg 3 - 5 Giacomo James Devilman S82, R8
Marvin Mackenberg 3 - 5 Petri Minni S82, R8
Marvin Mackenberg 3 - 5 Paweł Piętka S82, R8
Marvin Mackenberg 2 - 6 Dimítris Athinaíos S82, R8
Marvin Mackenberg 2 - 6 Joscha Büllesbach S82, R8
Marvin Mackenberg 2 - 6 Bill Shore S82, R8
Marvin Mackenberg 2 - 6 Ugo Venturi S82, R8
Marvin Mackenberg 2 - 6 Jozef Lesay S82, R8
Marvin Mackenberg 2 - 3 Tobias Ernesto Pessotano S82, R8
Marvin Mackenberg 2 - 6 Patrick Potemski S82, R8
Marvin Mackenberg 0 - 8 Daniel Comalada S82, R8
Mika Pekkarinen 50 - 26 Sergey Sergeev S82, R8
Mika Pekkarinen 46 - 30 Marvin Mackenberg S82, R8
Mika Pekkarinen 39 - 20 Darek Krawczuk S82, R8
Mika Pekkarinen 36 - 23 Vittorio Mati S82, R8
Mika Pekkarinen 34 - 24 Gergely Noficzer S82, R8
Page « [12 3 ... 6 7 8 »Quick go to page: