Cup standings - Season 63   (Group: Amateur - 14)

Type:    Group:    Season:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. Jean-marc Boissinot 3 Jean-marc Boissinot 3 Jean-marc Boissinot 3 Jean-marc Boissinot 1 Miha Rataj 1 Grigoris Stephanakis
15. Danny Kneller 0
31. Jan Kiviniemi 1 Luc Labussiere 0
29. Luc Labussiere 2
14. Filippo Arena 2 Filippo Arena 0 Patrik Kiss 0
26. Josias Pinheiro 1
30. David Fernandez 0 Patrik Kiss 3
8. Patrik Kiss 3
5. Aleksey Shimanov 3 Aleksey Shimanov 1 Martin Jirák 0 Miha Rataj 2
13. João Paulo Diogo 0
20. Martin Jirák 3 Martin Jirák 2
28. Luis Braga 0
17. Markus Stoessel 2 Markus Stoessel 0 Miha Rataj 3
27. Matias Figuera 1
21. Adrian Babiński 0 Miha Rataj 3
4. Miha Rataj 3
3. Alan Horsley 3 Alan Horsley 3 Alan Horsley 3 Alan Horsley 0 Grigoris Stephanakis 2
23. Antonios Korkolis 0
19. Daniel Neto 1 Michal Vrána 0
16. Michal Vrána 2
25. Tomáš Kucej 1 Krisztian Kovari 1 Tomas Kairys 0
10. Krisztian Kovari 2
18. Giovanni Girometti 0 Tomas Kairys 2
6. Tomas Kairys 3
7. Davide Tremolati 1 Ivan Sirakov 0 Martin Frei 0 Grigoris Stephanakis 3
32. Ivan Sirakov 2
22. Leo Janneau 0 Martin Frei 3
12. Martin Frei 3
24. Otulos Gomes 3 Otulos Gomes 0 Grigoris Stephanakis 3
9. Sam Mitchell 0
11. Mustafa Halilov 0 Grigoris Stephanakis 3
2. Grigoris Stephanakis 3