Cup standings - Season 66   (Group: Amateur - 80)

Type:    Group:    Season:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. Yves Parry 2 Yves Parry 3 Yves Parry 1 Massimo Scali 0 Leandro Kohn 2 Leandro Kohn
9. Nuno Monteiro 1
28. Rodrigo Campos 2 Rodrigo Campos 0
15. José Pedro Soares 1
10. Massimo Scali 3 Massimo Scali 3 Massimo Scali 2
29. Mattia Novelli 0
18. Radek Vach 0 Gabriel Garcia 0
8. Gabriel Garcia 3
5. Michał Faraś 3 Michał Faraś 3 Michał Faraś 0 Leandro Kohn 3
31. Ben Jones 0
27. Nuno Rodrigues 1 Pino De Salvo 0
11. Pino De Salvo 2
32. Felipe Stella 2 Felipe Stella 0 Leandro Kohn 3
26. Aaron Napier 1
22. Sven Bojkowski 0 Leandro Kohn 3
4. Leandro Kohn 3
3. Mihkel Einaste 2 Mihkel Einaste 0 Danilo Oliveira 2 Danilo Oliveira 1 Alexandru Ionut 1
16. Alex Richardson 1
21. Danilo Oliveira 2 Danilo Oliveira 3
25. Almis Arbaciauskas 1
13. Gianluca Pini 3 Gianluca Pini 1 Axel Moreau 1
23. Mauro Stornelli 0
30. Luca Rebagliati 0 Axel Moreau 2
6. Axel Moreau 3
7. Alexandru Ionut 3 Alexandru Ionut 2 Alexandru Ionut 3 Alexandru Ionut 2
17. Ouhand Mehdi 0
19. Andreas Fasolis 1 Richard Mainero 1
12. Richard Mainero 2
20. Malcolm Beckham 3 Malcolm Beckham 0 Michal Skarytka 0
24. Marcelo Tronconi 0
14. Angel Panniello 1 Michal Skarytka 3
2. Michal Skarytka 2