Cup standings - Season 35   (Group: Rookie - 105)

Type:    Group:    Season:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Centellas 3 J. Centellas 3 J. Centellas 3 J. Centellas 3 J. Centellas 2 J. Centellas
16. K. Čučoriedka 0
23. Deleted manager 0 R. Smith 0
20. R. Smith 2
31. Á. Véber 0 Bye 0 F. Oliveira 0
29. Deleted manager 0
24. V. Csaba 0 F. Oliveira 3
8. F. Oliveira 3
5. D. Protz 2 D. Protz 3 D. Protz 1 E. Licitis 0
15. I. Faturachman 1
9. C. Payne 3 C. Payne 0
28. Deleted manager 0
18. L. Gustavo 0 F. Loránd 1 E. Licitis 2
19. F. Loránd 3
27. Deleted manager 0 E. Licitis 2
4. E. Licitis 2
3. H. Tietz 3 H. Tietz 3 H. Tietz 0 A. Morris 1 J. Prado 1
22. M. Deglein 0
13. C. Faria 1 C. Freitas 0
17. C. Freitas 2
30. Deleted manager 0 Bye 0 A. Morris 3
32. Deleted manager 0
14. G. Garces 0 A. Morris 3
6. A. Morris 3
7. P. Neves 3 P. Neves 3 P. Neves 1 J. Prado 2
25. D. Tevsic 0
26. C. Crisan 0 Deleted manager 0
21. Deleted manager 1
12. R. Romanovic 1 M. Barcock 0 J. Prado 2
10. M. Barcock 2
11. J. Celeghini 0 J. Prado 3
2. J. Prado 3