Cup standings - Season 79   (Group: Rookie - 3)

Type:    Group:    Season:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. Martin Mulattieri 3 Martin Mulattieri 3 Martin Mulattieri 2 Martin Mulattieri 2 Martin Mulattieri 2 Martin Mulattieri
9. Roman Energy 0
18. Craig Seybold 0 Gabriele Di Quinzio 0
14. Gabriele Di Quinzio 1
20. Carlos Soares 0 Krasen Kateliev 0 Gustavo Condotto 1
15. Krasen Kateliev 3
10. Storm Nation 0 Gustavo Condotto 3
8. Gustavo Condotto 3
5. Elliott Dominguez 3 Elliott Dominguez 3 Elliott Dominguez 0 Stewart James 1
24. Prasen K 0
23. Aldo Simone 0 Bye 0
0. Bye 0
13. Panayiotis Mikhalopoulos 3 Panayiotis Mikhalopoulos 1 Stewart James 3
19. Piotr Kaczyński 0
31. Yorgé Motta 0 Stewart James 2
4. Stewart James 3
3. Boldizsár Teleki 3 Boldizsár Teleki 3 Boldizsár Teleki 3 Boldizsár Teleki 3 Boldizsár Teleki 1
25. Bartek Dudek 0
16. Italo Lima 3 Italo Lima 0
22. Eduardo Domingos 0
27. Vladimir Alexandrov 0 Bye 0 Johan Mosquera 0
30. Ionu Ionut 0
17. Roman Sharikov 0 Johan Mosquera 3
6. Johan Mosquera 3
7. Valandis Giamouridis 0 Kaarel Tamme 3 Kaarel Tamme 0 Géza Lukács 0
28. Kaarel Tamme 2
11. Frank Schulz 2 Frank Schulz 0
12. Thales Fonseca 1
21. Emil Björklund 0 Bye 0 Géza Lukács 3
29. Schebi Much 0
26. Ole Benjamin Mikkelborg 0 Géza Lukács 3
2. Géza Lukács 3