Season standings - Season 63   (Group: Amateur - 125)

Type:    Group:    Season:    


Show race results:              
  # Tyr Nat Manager name 1234567891011121314151617Pts
±0 01. Pipirelli  Patryk Janczak 2 3 5 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 3 1 4 6 133
±0 02. Pipirelli  Martin Simonov 4 5 2 3 2 12 7 2 3 2 28 15 2 1 3 2 4 92
±0 03. Pipirelli  Gabriel Matias 3 8 7 4 6 14 3 3 2 4 3 9 1 2 2 1 20 84
±0 04. Pipirelli  Dmitriy Pokhilko 11 2 1 5 4 2 5 4 22 3 24 22 29 24 26 23 25 50
+1 05. Pipirelli  Federico Mecacci 13 12 13 11 3 4 1 20 4 5 4 8 15 6 28 6 3 48
-1 06. Pipirelli  Emerson Moreno 1 1 3 2 8 3 11 7 24 - 5 17 - 28 25 27 28 47
±0 07. Pipirelli  Ricardo Faria 12 4 4 7 12 10 2 6 17 8 12 30 8 5 4 5 2 46
±0 08. Pipirelli  Endrész Zsolt 19 27 17 16 15 15 9 9 5 9 2 3 6 4 7 3 1 44
±0 09. Pipirelli  Sobral Perez 9 11 8 13 27 8 17 31 7 12 - 6 5 10 13 7 17 13
±0 10. Pipirelli  László Szabó 6 6 27 6 14 9 12 8 9 11 19 10 14 23 18 25 23 10
±0 11. Pipirelli  Simone Marini 15 20 11 10 18 5 14 11 14 7 9 18 16 9 6 10 14 9
±0 12. Pipirelli  Rokas Norkus 24 19 22 26 25 22 19 17 16 18 16 2 28 29 29 26 24 8
±0 13. Pipirelli  Rafael Carpio - - - - - - - - 6 - - 19 4 30 27 28 26 8
+4 14. Pipirelli  Guillermo Agusti 10 13 14 8 11 13 20 19 26 25 17 4 12 13 20 15 7 8
-1 15. Pipirelli  David Kergoustin 14 18 15 14 21 7 6 10 19 16 11 7 9 8 10 19 13 8
-1 16. Pipirelli  Fahriza Naufall 25 24 24 20 22 23 8 13 8 6 13 12 11 7 8 13 9 8
-1 17. Pipirelli  Asaad Nasimi 26 26 23 22 16 - 10 15 23 19 6 5 26 17 17 20 11 7
-1 18. Pipirelli  Peter Navay 8 9 10 9 7 28 29 5 12 21 20 16 30 25 30 29 27 7
±0 19. Pipirelli  Cvetan Jordanov 5 7 9 12 23 20 24 24 18 20 21 23 21 22 19 16 19 6
±0 20. Pipirelli  Sebastian Jóźwiak 20 17 12 19 5 11 22 18 30 26 7 11 19 21 16 17 12 6
±0 21. Pipirelli  Stathis Stare 21 23 16 23 10 21 13 14 15 15 10 21 10 12 5 8 21 5
±0 22. Pipirelli  András Lázár 7 14 6 15 13 17 16 16 25 13 15 14 13 15 14 12 10 5
+5 23. Pipirelli  Francisco Santana Cabrera - 22 28 29 28 26 - 30 28 - 29 28 23 18 11 11 5 4
-1 24. Pipirelli  Danny Moreno - - - - - 6 18 23 29 17 - - 17 20 12 14 22 3
-1 25. Pipirelli  Eamon Mcmenamin N 17 10 - - - - - - 21 10 8 25 7 16 - - - 3
+1 26. Pipirelli  Lucho Pardini 22 21 19 21 20 25 23 27 10 23 26 24 20 19 15 18 8 1
-2 27. Pipirelli  Tibor Sógorka 18 15 21 24 17 19 15 21 11 22 22 13 18 11 9 9 16 0
-2 28. Pipirelli  Peter Varga 23 28 26 28 9 18 28 22 - 14 25 27 25 26 22 24 - 0
±0 29. Pipirelli  Mary Sparrow Ro 16 16 18 25 19 16 25 12 13 28 18 - - - - - - 0
±0 30. Pipirelli  Helyabe Malaquias 28 30 25 17 26 24 26 26 20 - 14 20 22 14 24 21 18 0
+1 31. Pipirelli  Angelika Zander 30 31 29 30 29 29 27 29 31 27 23 26 24 27 21 22 15 0
-1 32. Pipirelli  Wilmar Rau N 27 25 20 18 30 27 - 28 27 24 30 29 27 31 23 - - 0
±0 33. Pipirelli  Rafał Szymanek N 29 29 - 27 24 - 21 25 - - 27 - - - - - - 0
±0 34. Pipirelli  Rainer Von Schmettermich - - - - - - - - - - - - - - - - - 0