Season standings - Season 58   (Group: Amateur - 87)

Type:    Group:    Season:    


Show race results:              
  # Tyr Nat Manager name 1234567891011121314151617Pts
±0 01. Pipirelli  Ricardo Vidal 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 156
±0 02. Pipirelli  Primoz Pogorevc 3 3 2 1 6 4 5 3 6 4 3 3 2 3 2 1 2 108
+1 03. Pipirelli  Carlos Peiretti 2 18 32 12 17 26 2 2 5 3 4 2 5 5 10 7 5 61
+1 04. Pipirelli  Dusan Zacpal 4 7 1 4 4 6 3 7 8 5 12 7 11 6 4 10 3 59
-2 05. Pipirelli  Wojtek Małkiewicz 6 2 3 7 2 2 9 9 2 2 6 10 17 8 6 27 17 58
+1 06. Pipirelli  Phang Siong Hang 5 4 5 5 5 3 4 10 7 10 11 8 18 7 3 6 6 49
-1 07. Pipirelli  Antonis Tsikoudias 10 16 12 3 15 11 12 11 13 8 2 4 1 2 5 3 9 48
±0 08. Pipirelli  Zigmunds Pavlovskis 8 17 7 10 7 5 7 5 4 6 10 5 22 10 14 28 26 27
±0 09. Pipirelli  Ika Melissa Ramli 11 11 6 13 3 8 8 4 25 7 18 6 27 13 8 21 - 22
±0 10. Pipirelli  Sean Gilman 34 5 9 6 9 10 15 8 12 12 28 13 3 4 21 13 11 19
±0 11. Pipirelli  Pedro Oliveira 12 8 14 22 14 9 6 6 9 11 16 9 7 19 7 5 7 17
±0 12. Pipirelli  Sergei Sapozhnikov 25 31 26 21 18 13 14 15 15 16 7 12 6 18 11 4 4 15
±0 13. Pipirelli  Victor Drăguşanu 23 20 21 20 19 19 18 18 3 13 13 30 8 11 9 8 8 9
±0 14. Pipirelli  János Karsza 7 6 8 23 25 27 26 24 27 26 17 19 13 22 17 16 13 6
±0 15. Pipirelli  Victor Kamennov 16 10 - 15 21 21 11 23 24 18 5 15 23 24 15 19 28 4
±0 16. Pipirelli  Olyveira Alves 19 27 29 24 8 7 29 27 33 33 33 31 29 9 24 25 14 3
±0 17. Pipirelli  Rob Vissers 13 13 16 8 13 23 - - 17 20 8 - - - - 24 - 2
±0 18. Pipirelli  Felipe Vargas 17 23 25 9 16 12 10 17 10 9 24 16 9 12 19 11 25 0
+1 19. Pipirelli  Frederic Estellon 9 12 11 11 32 20 24 30 32 31 21 17 12 29 12 14 10 0
-1 20. Pipirelli  Marc Viatour N 20 26 17 29 10 24 17 14 30 22 14 18 16 17 13 9 12 0
±0 21. Pipirelli  Olaf Stern - 9 13 25 12 16 16 12 23 19 20 11 20 26 27 23 21 0
±0 22. Pipirelli  Trevor Rooms 22 28 23 14 24 15 20 26 21 14 9 - - - - - - 0
±0 23. Pipirelli  Zdravko Subakov 27 14 20 27 11 22 22 19 18 17 19 14 10 25 31 29 22 0
±0 24. Pipirelli  Antonio Sholla 24 24 10 18 20 14 13 13 20 15 15 22 21 14 18 12 18 0
±0 25. Pipirelli  Pietro Barbetti 15 19 15 19 30 33 32 32 11 25 27 27 14 31 20 26 29 0
±0 26. Pipirelli  Jussi Vasama N 14 30 31 32 28 30 27 22 28 28 23 24 26 20 22 17 15 0
±0 27. Pipirelli  Michal Korney 26 22 19 28 27 18 23 25 14 21 26 29 30 28 30 31 30 0
±0 28. Pipirelli  Marco Memoria 21 21 18 26 26 17 21 16 22 30 30 20 19 15 16 15 19 0
+1 29. Pipirelli  Gareth Griffiths 29 29 27 30 31 29 30 31 26 29 25 28 15 16 25 20 16 0
-1 30. Pipirelli  Alejandro Vasquez N 32 15 22 16 23 - - 28 16 - - - - - - - - 0
±0 31. Pipirelli  Hezul Hassan 18 32 24 17 22 25 28 20 19 24 29 23 28 21 23 18 20 0
±0 32. Pipirelli  Peter Orton 28 25 - 33 29 28 19 - 29 23 22 21 - 30 29 - 24 0
±0 33. Pipirelli  Marcus Probert - - - - - - - 21 - 27 - - - - - - - 0
±0 34. Pipirelli  Wilson Favoretto 33 33 28 31 33 34 31 33 - 32 31 25 25 23 26 22 23 0
±0 35. Pipirelli  Lajos Kiss 30 34 30 34 34 32 25 29 31 - 32 26 24 27 28 30 27 0
±0 36. Pipirelli  Gergő Perjési 31 - - - - 31 - - - - - - - - - - - 0