Season standings - Season 59   (Group: Amateur - 87)

Type:    Group:    Season:    


Show race results:              
  # Tyr Nat Manager name 1234567891011121314151617Pts
±0 01. Pipirelli  Antonis Tsikoudias 1 5 1 3 2 4 1 2 2 2 3 1 3 2 1 3 14 123
±0 02. Pipirelli  Wojtek Małkiewicz 4 1 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 5 3 7 4 4 121
±0 03. Pipirelli  Zigmunds Pavlovskis 2 3 2 2 3 1 5 1 3 7 1 4 2 1 11 1 23 111
±0 04. Pipirelli  Pedro Oliveira 3 2 5 5 4 8 3 10 4 8 8 3 1 15 4 2 6 73
±0 05. Pipirelli  Ika Melissa Ramli 5 6 6 4 5 5 4 12 19 5 4 8 4 6 2 20 16 54
±0 06. Pipirelli  Håkan Ferm 7 8 8 6 6 16 12 7 8 6 6 9 12 5 5 5 2 39
±0 07. Pipirelli  Antonio Sholla 9 11 9 7 28 3 6 5 6 11 9 5 8 4 8 8 12 30
±0 08. Pipirelli  Zdravko Subakov 14 7 13 8 14 24 9 6 5 4 13 29 6 10 9 6 5 25
±0 09. Pipirelli  Phang Siong Hang Re 10 12 28 13 7 6 7 9 10 9 7 6 10 8 6 7 3 24
±0 10. Pipirelli  Sergei Sapozhnikov 6 9 7 9 12 9 8 13 31 12 12 12 7 9 3 11 21 14
±0 11. Pipirelli  Dusan Zacpal 20 4 4 10 13 7 10 8 12 - 14 19 13 11 10 10 10 13
+3 12. Pipirelli  Frederic Estellon 13 16 23 22 22 18 14 18 15 20 21 20 21 20 14 9 1 10
-1 13. Pipirelli  Rob Vissers 8 13 11 18 8 23 16 25 9 3 11 10 11 7 12 21 13 10
-1 14. Pipirelli  Olaf Stern 17 17 21 11 11 11 17 11 7 10 5 7 9 13 13 28 15 8
-1 15. Pipirelli  Victor Kamennov 11 22 10 15 9 13 20 4 18 - 26 18 24 21 21 17 20 5
+12 16. Pipirelli  Felipe Vargas 21 28 29 28 18 21 21 24 25 24 25 21 20 22 16 18 7 2
+12 17. Pipirelli  Olyveira Alves 25 27 25 19 29 29 31 27 23 23 23 26 - 24 - 16 8 1
+2 18. Pipirelli  Felip Pellicer 22 24 19 29 24 22 22 28 17 21 16 11 23 19 19 13 9 0
-3 19. Pipirelli  János Karsza 15 20 17 25 10 26 32 16 28 16 10 22 19 18 15 12 17 0
-3 20. Pipirelli  Julia Nally 23 10 24 14 21 10 13 22 13 13 30 17 16 16 24 29 27 0
-3 21. Pipirelli  Bruno Ferreira 16 14 12 20 15 14 15 15 11 14 15 13 18 17 18 25 24 0
-3 22. Pipirelli  Peter Orton N 32 32 15 26 - 12 11 17 27 - - - - - - 15 22 0
+7 23. Pipirelli  Hezul Hassan 24 25 20 30 25 28 25 23 20 19 22 23 22 25 22 19 11 0
-3 24. Pipirelli  Victor Drăguşanu 33 33 27 12 16 25 18 21 14 17 24 15 15 12 17 14 19 0
-3 25. Pipirelli  Michal Korney 12 21 16 17 19 31 29 32 32 29 31 30 28 29 28 30 30 0
-3 26. Pipirelli  Marco Memoria 19 19 14 21 20 30 24 20 21 18 18 14 14 14 25 24 29 0
-3 27. Pipirelli  Gareth Griffiths 26 23 26 27 23 20 26 14 22 22 17 28 26 28 26 27 28 0
-3 28. Pipirelli  Sean Gilman N 28 26 - 16 26 17 19 19 16 15 19 - - - - - - 0
-3 29. Pipirelli  Mindaugas Kuodys 18 15 18 24 27 19 23 26 26 26 20 16 17 23 20 22 25 0
-3 30. Pipirelli  Pietro Barbetti 27 18 22 23 17 15 27 31 24 25 28 27 27 27 27 26 26 0
±0 31. Pipirelli  Wilson Favoretto 31 29 30 31 30 27 28 29 30 28 27 25 25 26 23 23 18 0
±0 32. Pipirelli  Paulo Lory N 29 31 31 - 31 - 30 30 29 27 29 24 29 30 - - - 0
±0 33. Pipirelli  Lajos Kiss 30 30 - - - - - - - - - - - - - - - 0
±0 34. Pipirelli  Dany Martysevich - - - - - - - - - - - - - - - - - 0