Money and car levels (Group: Amateur - 26)

Select another group:

# Name Money Car level Car type Tyres Points
01.   Mirco Baldini $??.???.??? P Pipirelli 92
02.   Alan Godoy $??.???.??? P Pipirelli 79
03.   Tom Bux $??.???.??? P Pipirelli 45
04.   Thomas Larsen $???.???.??? P Pipirelli 24
05.   Giovani Braga $??.???.??? P Pipirelli 19
06.   Pavol Bencurik $-??.???.??? P Pipirelli 18
07.   Monique Lacroix $??.???.??? B Pipirelli 17
08.   Sylvain Herpierre $??.???.??? H Pipirelli 17
09.   Richard Aizlewood $??.???.??? P Pipirelli 12
10.   Scott Wood $??.???.??? P Pipirelli 12
11.   Andres Palacio $???.???.??? H Pipirelli 9
12.   Diego Leon $??.???.??? B Pipirelli 8
13.   Alessandro Francia $??.???.??? P Pipirelli 7
14.   Davide Valenti $??.???.??? H Pipirelli 6
15.   Kaspar Marcus Paukson $??.???.??? B Pipirelli 5
16.   Sheri Bauers $??.???.??? P Pipirelli 5
17.   Stephan Jacques $??.???.??? B Pipirelli 4
18.   Riccardo Baldon $?.???.??? P Pipirelli 4
19.   Fabio Lopez $??.???.??? P Pipirelli 2
20.   Maciej Rabiński $??.???.??? H Pipirelli 2
21.   Dóró Gábor $??.???.??? H Pipirelli 1
22.   Erikas Erikinho $-??.???.??? B Pipirelli 1
23.   Marcos Dutra $??.???.??? A Pipirelli 1
24.   Samuel Mesiano $-?.???.??? H Pipirelli 0
25.   Ünal Atasoy $?.???.??? P Pipirelli 0
26.   Fernando Freitas $?.???.??? A Pipirelli 0
27.   Dániel Hatházi $??.???.??? H Pipirelli 0
28.   Hunter Holbrook $??.???.??? B Pipirelli 0
29.   Jean Verano $??.???.??? H Pipirelli 0
30.   Mariusz Gapski $??.???.??? H Pipirelli 0
31.   Adrián Petrucci $?.???.??? H Pipirelli 0
32.   Frederick Vincent $?.???.??? A Pipirelli 0
33.   David Arlindo Sobel $???.??? P Pipirelli 0
34.   Nicola Di Beri $??.???.??? H Pipirelli 0
35.   Jarkko Kyngäs $?.???.??? B Pipirelli 0
36.   Arnau Martínez $??.???.??? H Pipirelli 0
37.   Ji Boo $-???.??? P Pipirelli 0