Money and car levels (Group: Amateur - 49)

Select another group:

# Name Money Car level Car type Tyres Points
01.   Pavel Torn $???.???.??? B Pipirelli 0
02.   Aliaksei Papou $???.???.??? H Pipirelli 9
03.   Pedro Correia $???.???.??? H Pipirelli 5
04.   Angela Moon Owang $???.???.??? H Pipirelli 28
05.   Robert Burton $???.???.??? H Pipirelli 0
06.   Leandro Ismael Alexandre $???.???.??? A Pipirelli 0
07.   Fernando Cunha $??.???.??? P Pipirelli 19
08.   Paweł Otworowski $??.???.??? P Pipirelli 0
09.   Karolis Gibavičius $??.???.??? B Pipirelli 26
10.   Fabio Pereira $??.???.??? H Pipirelli 19
11.   Ádám Benkő $??.???.??? H Pipirelli 0
12.   Aaron Reed $??.???.??? H Pipirelli 1
13.   Matias Mendez $??.???.??? P Pipirelli 1
14.   Lee Downing $??.???.??? B Pipirelli 3
15.   Marcelo Reis Carvalho $??.???.??? H Pipirelli 39
16.   Claudio Bentivegna $??.???.??? B Pipirelli 6
17.   Luca Grazioli $??.???.??? A Pipirelli 13
18.   Tassos Neamonitis $??.???.??? P Pipirelli 0
19.   Osvaldo Oliveira $??.???.??? H Pipirelli 5
20.   Mjan Meij $??.???.??? B Pipirelli 0
21.   Leo Zerbini $??.???.??? H Pipirelli 9
22.   Mark Van Beers $??.???.??? P Pipirelli 19
23.   Roxin Tudorache $??.???.??? P Pipirelli 0
24.   Alain Routhier $??.???.??? P Pipirelli 70
25.   Christophe Audisio $??.???.??? H Pipirelli 0
26.   Daley Atkinson $??.???.??? H Pipirelli 0
27.   Leandro Sarrat $??.???.??? H Pipirelli 47
28.   Mario Bracetti $??.???.??? H Pipirelli 52
29.   Luciano Barcelos $??.???.??? H Pipirelli 2
30.   Béla Ormos $??.???.??? B Pipirelli 0
31.   Mátyás Kovács $??.???.??? H Pipirelli 6
32.   Wilmar Rau $?.???.??? B Pipirelli 2
33.   Shatanik Bhowmick $???.??? A Pipirelli 0
34.   Santiago Sánchez Chiappe $-???.??? P Pipirelli 0
35.   Victor Roma $-?.???.??? H Pipirelli 9
36.   Manu Nair $-?.???.??? P Pipirelli 0
37.   Sulaimon Samson $-?.???.??? H Pipirelli 0