Money and car levels (Group: Amateur - 6)

Select another group:

# Name Money Car level Car type Tyres Points
01.   Edward Lehman $??.???.??? H Pipirelli 3
02.   Justinas Bartkus $-?.???.??? H Pipirelli 0
03.   Alvaro Bonilla $?.???.??? P Pipirelli 36
04.   Evaldas Laske $??.???.??? H Pipirelli 50
05.   Lee Downing $-??.???.??? P Pipirelli 2
06.   David López $??.???.??? P Pipirelli 21
07.   Tomasz Świątek $??.???.??? H Pipirelli 0
08.   Pero Daničić $???.???.??? P Pipirelli 0
09.   Toni Nen $??.???.??? P Pipirelli 15
10.   Stefano Scanzani $??.???.??? H Pipirelli 0
11.   Thiago Simões $?.???.??? P Pipirelli 0
12.   Chris Gilroy $??.???.??? P Pipirelli 56
13.   Ricardo Freitas $??.???.??? P Pipirelli 28
14.   Rui Maui $?.???.??? P Pipirelli 11
15.   Javier Solanas $???.???.??? P Pipirelli 3
16.   Pedja Trifkovich $??.???.??? P Pipirelli 48
17.   Adam Wójcik $???.???.??? H Pipirelli 25
18.   Luis De Cai $-??.???.??? H Pipirelli 0
19.   Michele Miksche $??.???.??? P Pipirelli 23
20.   Cristian Iordache $??.???.??? P Pipirelli 3
21.   Andres Ríos $??.???.??? H Pipirelli 0
22.   Matthias Gaenge $??.???.??? H Pipirelli 35
23.   Alexys Grimosevic $??.???.??? B Pipirelli 0
24.   Aleksej Sutkin $??.???.??? P Pipirelli 1
25.   Kiss Zoltán $??.???.??? P Pipirelli 15
26.   Jed Lilly $??.???.??? H Pipirelli 0
27.   Michal Vrána $??.???.??? P Pipirelli 0
28.   Daniel Cardon $??.???.??? H Pipirelli 0
29.   Petro Yavor $??.???.??? P Pipirelli 0
30.   Paul Jewell $??.???.??? H Pipirelli 8
31.   Luciano Silva $??.???.??? A Pipirelli 0
32.   David Andrewartha $?.???.??? P Pipirelli 0
33.   Szilvia Csatlos $???.???.??? P Pipirelli 2
34.   Felipe André Torralvo $?.???.??? B Pipirelli 0
35.   Aurimas Klimavicius $??.???.??? B Pipirelli 3
36.   Antonio Bonaventura $???.???.??? H Pipirelli 0
37.   Hennie Muller $?.???.??? A Pipirelli 0
38.   Boldizsár Teleki $??.???.??? H Pipirelli 2
39.   Vikas Vohra $-?.???.??? H Pipirelli 0
40.   Andy Bagworth $?.???.??? H Pipirelli 0