Money and car levels (Group: Amateur - 77)

Select another group:

# Name Money Car level Car type Tyres Points
01.   Marko Stojčev $???.???.??? A Pipirelli 17
02.   Archit Modi $???.???.??? H Pipirelli 0
03.   Fabio Santos $???.???.??? H Pipirelli 20
04.   Roland Gonczel $??.???.??? H Pipirelli 0
05.   Federico Gonzalez $??.???.??? H Pipirelli 0
06.   Pasi Kuokkanen $??.???.??? B Pipirelli 0
07.   Veijo Sorvoja $??.???.??? H Pipirelli 53
08.   Emre Karakaya $??.???.??? H Pipirelli 0
09.   Paulo Ferreira $??.???.??? H Pipirelli 0
10.   Tamás Mosonyi $??.???.??? H Pipirelli 6
11.   Dániel Hatházi $??.???.??? P Pipirelli 43
12.   David Nzuzi $??.???.??? H Pipirelli 0
13.   Jean Dauzet $??.???.??? H Pipirelli 20
14.   Giuseppe Caldarella $??.???.??? H Pipirelli 4
15.   Gustavo Alves $??.???.??? H Pipirelli 3
16.   Alejandro Wagner $??.???.??? P Pipirelli 70
17.   Paolo Bonora $??.???.??? H Pipirelli 89
18.   Tobias Krechel $??.???.??? P Pipirelli 17
19.   Willie Avent $??.???.??? H Pipirelli 3
20.   Monzon Rojo $??.???.??? H Pipirelli 14
21.   Nicola Znidaric $??.???.??? P Pipirelli 10
22.   Jackson Tennant $??.???.??? H Pipirelli 0
23.   Andrea Russo $??.???.??? B Pipirelli 64
24.   Tom Marshall $?.???.??? H Pipirelli 0
25.   Adir Babaros $?.???.??? H Pipirelli 88
26.   Alan Le Heux $?.???.??? B Pipirelli 0
27.   Toni Myllynen $-???.??? P Pipirelli 2
28.   Alexandru Adrian $-?.???.??? H Pipirelli 0
29.   Iñaki Ballesteros $-?.???.??? H Pipirelli 17
30.   Tiziano Lapi $-?.???.??? H Pipirelli 4
31.   Sárga Gábor $-?.???.??? A Pipirelli 0
32.   Ezequiel Luppi $-?.???.??? P Pipirelli 2
33.   Davis Biksis $-?.???.??? P Pipirelli 0
34.   David Frederick $-?.???.??? H Pipirelli 0
35.   Slavko Prohaska $-?.???.??? H Pipirelli 0
36.   Paulo Torres $-?.???.??? H Pipirelli 0
37.   Valentas Rimkus $-?.???.??? B Pipirelli 0
38.   Dimon Ivanov $-??.???.??? P Pipirelli 0