Money and car levels (Group: Rookie - 21)

Select another group:

# Name Money Car level Car type Tyres Points
01.   Robson Dias $??.???.??? P Pipirelli 42
02.   Vitaly Pavlenko $??.???.??? B Pipirelli 0
03.   Egor Bolshakov $??.???.??? P Pipirelli 0
04.   Jorgelina Ramirez $??.???.??? B Pipirelli 0
05.   Jean Lanet $??.???.??? P Pipirelli 86
06.   Velasco Fernandez $??.???.??? B Pipirelli 0
07.   Biggy Small $??.???.??? B Pipirelli 1
08.   Daniel Ramos $??.???.??? B Pipirelli 0
09.   Iván Sanz $??.???.??? B Pipirelli 0
10.   Hugo Matias $??.???.??? P Pipirelli 6
11.   Bob Nick $??.???.??? B Pipirelli 0
12.   Mert Büyükakar $??.???.??? B Pipirelli 0
13.   Olivier Bloemendal $??.???.??? B Pipirelli 0
14.   Gérôme Bouvrois $??.???.??? P Pipirelli 7
15.   Luis San Juan $??.???.??? B Pipirelli 0
16.   Nebula Empire $??.???.??? B Pipirelli 0
17.   Olya Kalugina $??.???.??? B Pipirelli 0
18.   Vladimir Lavrentev $??.???.??? B Pipirelli 0
19.   Fdgfsdf Sdag $??.???.??? B Pipirelli 0
20.   Tito Magiera $??.???.??? B Pipirelli 0
21.   Bagas Hardian $??.???.??? B Pipirelli 0
22.   Eles Perma $??.???.??? B Pipirelli 0
23.   Francesco Dennis $??.???.??? B Pipirelli 3
24.   Seiwalk San Francisco $??.???.??? B Pipirelli 0
25.   Sasha Dzyunak $??.???.??? B Pipirelli 0
26.   Kaidan Ang $??.???.??? P Pipirelli 0
27.   Luis Grullon $??.???.??? H Pipirelli 28
28.   Fernando C. Ribeiro $??.???.??? B Pipirelli 41
29.   Vojta Nezmar $??.???.??? B Pipirelli 1
30.   Erick Glauco Viana $??.???.??? B Pipirelli 0
31.   Geeovani Rossi $??.???.??? P Pipirelli 5
32.   Ante Klanac $??.???.??? P Pipirelli 0
33.   Boban Vukcevic $??.???.??? B Pipirelli 13
34.   Issam Echchatbi $??.???.??? B Pipirelli 0
35.   Miguel Carmo $?.???.??? H Pipirelli 48
36.   Francois Dos Santos $?.???.??? H Pipirelli 41
37.   Sonnbre Pierre $?.???.??? H Pipirelli 14
38.   Bidel Jean $?.???.??? P Pipirelli 0
39.   Cj Ampa $?.???.??? B Pipirelli 0
40.   Parth Kumar $?.???.??? P Pipirelli 1
41.   Marios Vakorlas $???.??? H Pipirelli 9
42.   James Clifton $???.??? P Pipirelli 0
43.   Ray Why $-?.???.??? P Pipirelli 1