Starting Grid (Group: Amateur - 36)

Select another group:Pole
Pipirelli Fábio Soares
 (94 points)
 
  3:19.509
  (+0.000)

2
Pipirelli Balázs Szabó
 (49 points)
 
  3:23.419
  (+3.910)

3
Pipirelli Daniele Bontempo
 (0 points)
 
  3:24.391
  (+4.882)

4
Pipirelli Christophe Coqueblin
 (7 points)
 
  3:24.438
  (+4.929)

5
Pipirelli Yon Peeters
 (28 points)
 
  3:24.464
  (+4.955)

6
Pipirelli Matteo Pieralisi
 (8 points)
 
  3:24.620
  (+5.111)

7
Pipirelli José Morió
 (0 points)
 
  3:25.482
  (+5.973)

8
Pipirelli Joao Oliveira
 (5 points)
 
  3:26.783
  (+7.274)

9
Pipirelli Neil Kirker
 (4 points)
 
  3:27.664
  (+8.155)

10
Pipirelli Kenny Anderson Peres
 (0 points)
 
  3:27.681
  (+8.172)

11
Pipirelli Bruno Bago
 (3 points)
 
  3:27.783
  (+8.274)

12
Pipirelli Simone Iotti
 (0 points)
 
  3:27.955
  (+8.446)

13
Pipirelli Loic Morel
 (2 points)
 
  3:28.015
  (+8.506)

14
Pipirelli Valery Dovgopolii
 (0 points)
 
  3:28.044
  (+8.535)

15
Pipirelli Giovanni Riva
 (0 points)
 
  3:28.132
  (+8.623)

16
Pipirelli Martin Vercellone
 (0 points)
 
  3:29.226
  (+9.717)

17
Pipirelli Michał Sułek
 (0 points)
 
  3:29.291
  (+9.782)

18
Pipirelli Máximo Dolz
 (0 points)
 
  3:29.434
  (+9.925)

19
Pipirelli Tomasz Kielar
 (2 points)
 
  3:30.627
  (+11.118)

20
Pipirelli Gaston Sarthou
 (0 points)
 
  3:31.755
  (+12.246)

21
Pipirelli Erwin Mulsow
 (0 points)
 
  3:32.776
  (+13.267)

22
Pipirelli Luis De Los Reyes
 (30 points)
 
  3:33.171
  (+13.662)

23
Pipirelli Reece Hyde
 (0 points)
 
  3:35.896
  (+16.387)