Starting Grid (Group: Amateur - 48)

Select another group:Pole
Pipirelli Lauro Cerqueira
 (92 points)
 
  2:56.343
  (+0.000)

2
Pipirelli Johan Dominé
 (15 points)
 
  2:59.184
  (+2.841)

3
Pipirelli Stefano Scimò
 (0 points)
 
  3:02.382
  (+6.039)

4
Pipirelli Cedric Collin
 (0 points)
 
  3:02.571
  (+6.228)

5
Pipirelli Adrian Gomez
 (9 points)
 
  3:02.677
  (+6.334)

6
Pipirelli Cosmin Postolache
 (17 points)
 
  3:03.309
  (+6.966)

7
Pipirelli Robert Blom
 (4 points)
 
  3:03.618
  (+7.275)

8
Pipirelli Juan Pablo Collantes Solares
 (25 points)
 
  3:03.852
  (+7.509)

9
Pipirelli Andrey Kozlov
 (0 points)
 
  3:05.616
  (+9.273)

10
Pipirelli Hernan Fangio
 (0 points)
 
  3:05.804
  (+9.461)

11
Pipirelli Karen Ramos
 (0 points)
 
  3:07.769
  (+11.426)

12
Pipirelli Kurt Nelson
 (0 points)
 
  3:08.176
  (+11.833)

13
Pipirelli Craig Beck
 (2 points)
 
  3:08.455
  (+12.112)

14
Pipirelli Fernando C. Ribeiro
 (0 points)
 
  3:09.966
  (+13.623)

15
Pipirelli Efim Rabinovich
 (0 points)
 
  3:12.914
  (+16.571)