Starting Grid (Group: Amateur - 87)

Select another group:Pole
Pipirelli Takis Sant
 (32 points)
 
  3:19.144
  (+0.000)

2
Pipirelli Alexander Hoppe
 (90 points)
 
  3:19.560
  (+0.416)

3
Pipirelli Ramón López
 (21 points)
 
  3:23.483
  (+4.339)

4
Pipirelli Roland Kozma
 (16 points)
 
  3:23.603
  (+4.459)

5
Pipirelli Juan Manuel Pulero
 (9 points)
 
  3:23.993
  (+4.849)

6
Pipirelli Alexandre Beato
 (6 points)
 
  3:24.190
  (+5.046)

7
Pipirelli Pedro Nazaré
 (30 points)
 
  3:25.263
  (+6.119)

8
Pipirelli Sascha Geisler
 (3 points)
 
  3:26.456
  (+7.312)

9
Pipirelli Felipe Vargas
 (0 points)
 
  3:26.711
  (+7.567)

10
Pipirelli Pablo Villalba
 (0 points)
 
  3:27.089
  (+7.945)

11
Pipirelli Agostinho Bastos
 (0 points)
 
  3:27.503
  (+8.359)

12
Pipirelli Diogo Oliveira
 (8 points)
 
  3:28.104
  (+8.960)

13
Pipirelli Tim Prince
 (0 points)
 
  3:28.760
  (+9.616)

14
Pipirelli Kryspin Słomiński
 (0 points)
 
  3:28.936
  (+9.792)

15
Pipirelli Hristo Anastasov
 (0 points)
 
  3:29.331
  (+10.187)

16
Pipirelli Pesti Zoltán
 (0 points)
 
  3:30.423
  (+11.279)

17
Pipirelli Plamen Minev
 (0 points)
 
  3:31.287
  (+12.143)

18
Pipirelli Dainius Vaškys
 (0 points)
 
  3:31.619
  (+12.475)

19
Pipirelli Marie Pilařová
 (0 points)
 
  3:31.940
  (+12.796)

20
Pipirelli Pietro Barbetti
 (17 points)
 
  3:32.546
  (+13.402)

21
Pipirelli Pavlos Mitsopoulos
 (0 points)
 
  3:35.188
  (+16.044)