Starting Grid (Group: Rookie - 140)

Select another group:Pole
Pipirelli Arman Oganesian
 (0 points)
 
  2:52.182
  (+0.000)

2
Pipirelli Joel Thöni
 (0 points)
 
  2:53.116
  (+0.934)

3
Pipirelli Stefan Kohl
 (0 points)
 
  2:55.219
  (+3.037)

4
Pipirelli Vincenzo Scelsi
 (0 points)
 
  2:55.643
  (+3.461)

5
Pipirelli Kamil Jabloński
 (0 points)
 
  2:56.571
  (+4.389)

6
Pipirelli Eduardo Azevedo
 (0 points)
 
  2:57.406
  (+5.224)

7
Pipirelli Losonc Levente
 (0 points)
 
  2:57.993
  (+5.811)

8
Pipirelli Oscar Elias
 (0 points)
 
  2:58.535
  (+6.353)

9
Pipirelli Adriano Santana
 (0 points)
 
  2:59.026
  (+6.844)

10
Pipirelli Martin Jiřík
 (0 points)
 
  2:59.050
  (+6.868)

11
Pipirelli Jer Sro
 (0 points)
 
  3:03.203
  (+11.021)