Starting Grid (Group: Rookie - 24)

Select another group:Pole
Pipirelli Martin Smith
 (10 points)
 
  3:32.768
  (+0.000)

2
Pipirelli Roberto Saa
 (4 points)
 
  3:35.232
  (+2.464)

3
Pipirelli Soham Chavan
 (5 points)
 
  3:36.067
  (+3.299)

4
Pipirelli Silvania Do Valle
 (13 points)
 
  3:37.153
  (+4.385)

5
Pipirelli Munteanu Florin
 (8 points)
 
  3:39.448
  (+6.680)

6
Pipirelli Giorgos Kastanos
 (0 points)
 
  3:39.608
  (+6.840)