Starting Grid (Group: Rookie - 4)

Select another group:Pole
Pipirelli Adolfo Positano
 (55 points)
 
  2:58.168
  (+0.000)

2
Pipirelli Blake Brittain
 (1 point)
 
  3:00.677
  (+2.509)

3
Pipirelli PJ Krawczynski
 (7 points)
 
  3:01.183
  (+3.015)

4
Pipirelli Elionardo Silva Dos Santos
 (0 points)
 
  3:01.942
  (+3.774)