Starting Grid (Group: Rookie - 58)

Select another group:Pole
Pipirelli Waldemir Santos
 (3 points)
 
  2:41.406
  (+0.000)

2
Pipirelli Roland Kocsis
 (5 points)
 
  2:41.929
  (+0.523)

3
Pipirelli Florian Prussak
 (8 points)
 
  2:42.767
  (+1.361)

4
Pipirelli Jouni Räsänen
 (4 points)
 
  2:43.197
  (+1.791)

5
Pipirelli Yeferson Cumbe
 (2 points)
 
  2:45.246
  (+3.840)

6
Pipirelli Lajos Mestra
 (10 points)
 
  2:45.278
  (+3.872)

7
Pipirelli Uwe Spang
 (0 points)
 
  2:45.803
  (+4.397)

8
Pipirelli Alex Darr
 (0 points)
 
  2:52.325
  (+10.919)