Starting Grid (Group: Rookie - 98)

Select another group:Pole
Pipirelli Walter L Sosa
 (0 points)
 
  2:52.306
  (+0.000)

2
Pipirelli Sotirios Troupas
 (0 points)
 
  2:52.615
  (+0.309)

3
Pipirelli Artūras Navickas
 (0 points)
 
  2:54.111
  (+1.805)

4
Pipirelli Andres Doce
 (0 points)
 
  2:54.523
  (+2.217)

5
Pipirelli Carlo Bernetti
 (0 points)
 
  2:54.555
  (+2.249)

6
Pipirelli Svante Durand
 (0 points)
 
  2:54.675
  (+2.369)

7
Pipirelli Jose Pasquarelli Junior
 (0 points)
 
  2:54.899
  (+2.593)

8
Pipirelli Nicolás Rosas
 (0 points)
 
  2:55.023
  (+2.717)

9
Pipirelli Jan Johansson
 (0 points)
 
  2:56.477
  (+4.171)

10
Pipirelli Juraj Palaticky
 (0 points)
 
  2:56.564
  (+4.258)

11
Pipirelli Ernő Farkas
 (0 points)
 
  2:57.549
  (+5.243)

12
Pipirelli Mark Stewart
 (0 points)
 
  2:57.667
  (+5.361)

13
Pipirelli Francisco Sancas
 (0 points)
 
  2:58.026
  (+5.720)

14
Pipirelli Denis Maslov
 (0 points)
 
  2:58.176
  (+5.870)

15
Pipirelli Hristo Dimitrov
 (0 points)
 
  2:58.308
  (+6.002)

16
Pipirelli Marco Domingos
 (0 points)
 
  2:58.997
  (+6.691)

17
Pipirelli Bj Janzen
 (0 points)
 
  3:02.918
  (+10.612)