Κατάταξη κυπέλλου (Γκρουπ: Pro - 13)

Επιλογή άλλου γκρούπ:Τα αποτελέσματα κυπέλλου θα είναι διαθέσιμα μετά τον 2ο αγώνα.