Κατάταξη κυπέλλου (Γκρουπ: Rookie - 8)

Επιλογή άλλου γκρούπ:Τα αποτελέσματα κυπέλλου θα είναι διαθέσιμα μετά τον 2ο αγώνα.