Στήθος με στήθος (Γκρουπ: Amateur - 34)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

Το αποτέλεσμα βασίζεται στα αποτελέσματα του αγώνα των παιχτών, που αγωνίζονται μεταξύ τους σε οποιοδήποτε γκρουπ
Σελίδα « [12 3 ... 5 6 7 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα:
Εθν 'Ονομα μάνατζερ Σκορ Σκορ Εθν 'Ονομα μάνατζερ Τελευταίος αγώνας
Hernan Parafioriti 81 - 15 Giulio Lucarelli Σ87, A12
Hernan Parafioriti 72 - 21 Rodrigo Velasco Σ87, A12
Hernan Parafioriti 52 - 35 Leonardo Del Rio Σ87, A12
Hernan Parafioriti 49 - 46 Emmanuel Vartanian Σ87, A12
Hernan Parafioriti 47 - 42 Jörgen Lundqvist Σ87, A12
Hernan Parafioriti 42 - 38 Mantas Ramanauskas Σ87, A11
Hernan Parafioriti 41 - 55 Edenilson Oliveira Σ87, A12
Hernan Parafioriti 40 - 38 Leo Xavier Σ87, A12
Hernan Parafioriti 40 - 21 Jánosné Horvath Σ87, A12
Hernan Parafioriti 38 - 41 Paulo Avezum Σ87, A12
Hernan Parafioriti 38 - 32 Pedro Silva Σ87, A9
Hernan Parafioriti 37 - 19 Rares Harceaga Σ86, A17
Hernan Parafioriti 33 - 22 Sridhar Thoppe Jyothisvaran Σ87, A12
Hernan Parafioriti 27 - 17 Sławomir Dudzinski Σ87, A12
Hernan Parafioriti 24 - 21 Giuseppe Carlomagno Σ87, A12
Hernan Parafioriti 19 - 26 Martti Kaasik Σ87, A12
Hernan Parafioriti 16 - 29 Andrew Merkel Σ87, A12
Hernan Parafioriti 9 - 2 Nestor Piercamilli Σ87, A12
Hernan Parafioriti 9 - 18 Juan Pablo Romagnoni Σ87, A12
Hernan Parafioriti 8 - 3 Renato Ramone Σ87, A12
Hernan Parafioriti 8 - 3 Andrea Forgione Σ87, A12
Hernan Parafioriti 8 - 19 Karel Poláček Σ87, A12
Hernan Parafioriti 8 - 19 Klaus Niester Σ87, A12
Hernan Parafioriti 7 - 21 Anderson Lima Σ87, A12
Hernan Parafioriti 7 - 21 Fabio Temeroso Σ87, A12
Hernan Parafioriti 7 - 19 Marcus Probert Σ87, A12
Hernan Parafioriti 5 - 6 Yakup Paçacı Σ87, A12
Hernan Parafioriti 5 - 2 Tomasz Trela Σ87, A9
Hernan Parafioriti 5 - 23 Thomas Preising Σ87, A12
Hernan Parafioriti 4 - 24 Gonçalo Fernandes Σ87, A12
Hernan Parafioriti 3 - 8 Christoph Schöning Σ87, A12
Hernan Parafioriti 1 - 10 Armenio Santos Σ87, A12
Hernan Parafioriti 1 - 10 Takis Sant Σ87, A12
Hernan Parafioriti 0 - 11 Vitor Novo Σ87, A12
Hernan Parafioriti 0 - 11 Abdulah Çi̇l Σ87, A12
Hernan Parafioriti 0 - 10 Leonardo Pegorari Σ87, A12
Vitor Novo 51 - 22 Mantas Ramanauskas Σ87, A11
Vitor Novo 44 - 2 Emmanuel Vartanian Σ87, A12
Vitor Novo 37 - 26 Yakup Paçacı Σ87, A12
Vitor Novo 29 - 17 Andrew Merkel Σ87, A12
Vitor Novo 12 - 0 Nestor Piercamilli Σ87, A12
Vitor Novo 12 - 0 Giulio Lucarelli Σ87, A12
Vitor Novo 12 - 0 Renato Ramone Σ87, A12
Vitor Novo 12 - 0 Andrea Forgione Σ87, A12
Vitor Novo 11 - 1 Juan Pablo Romagnoni Σ87, A12
Vitor Novo 11 - 0 Hernan Parafioriti Σ87, A12
Vitor Novo 11 - 1 Leo Xavier Σ87, A12
Vitor Novo 10 - 2 Marcus Probert Σ87, A12
Vitor Novo 9 - 3 Sławomir Dudzinski Σ87, A12
Vitor Novo 8 - 3 Rodrigo Velasco Σ87, A12
Vitor Novo 8 - 4 Paulo Avezum Σ87, A12
Vitor Novo 8 - 4 Thomas Preising Σ87, A12
Vitor Novo 8 - 0 Tomasz Trela Σ87, A9
Vitor Novo 8 - 3 Leonardo Pegorari Σ87, A12
Vitor Novo 8 - 4 Anderson Lima Σ87, A12
Vitor Novo 7 - 5 Karel Poláček Σ87, A12
Vitor Novo 7 - 5 Leonardo Del Rio Σ87, A12
Vitor Novo 7 - 5 Giuseppe Carlomagno Σ87, A12
Vitor Novo 7 - 5 Jánosné Horvath Σ87, A12
Vitor Novo 7 - 5 Christoph Schöning Σ87, A12
Vitor Novo 6 - 6 Armenio Santos Σ87, A12
Vitor Novo 5 - 5 Sridhar Thoppe Jyothisvaran Σ87, A12
Vitor Novo 5 - 7 Fabio Temeroso Σ87, A12
Vitor Novo 5 - 7 Abdulah Çi̇l Σ87, A12
Vitor Novo 5 - 7 Klaus Niester Σ87, A12
Vitor Novo 5 - 7 Takis Sant Σ87, A12
Vitor Novo 5 - 7 Edenilson Oliveira Σ87, A12
Vitor Novo 5 - 2 Jörgen Lundqvist Σ87, A12
Vitor Novo 0 - 2 Pedro Silva Σ87, A9
Vitor Novo 0 - 12 Gonçalo Fernandes Σ87, A12
Vitor Novo 0 - 12 Martti Kaasik Σ87, A12
Mantas Ramanauskas 120 - 58 Emmanuel Vartanian Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 100 - 40 Rodrigo Velasco Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 55 - 26 Giulio Lucarelli Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 52 - 14 Tomasz Trela Σ87, A9
Mantas Ramanauskas 49 - 40 Leonardo Del Rio Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 48 - 47 Edenilson Oliveira Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 44 - 29 Jörgen Lundqvist Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 43 - 41 Pedro Silva Σ87, A9
Mantas Ramanauskas 38 - 42 Hernan Parafioriti Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 37 - 8 Andrea Forgione Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 32 - 34 Leo Xavier Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 32 - 16 Rares Harceaga Σ86, A17
Mantas Ramanauskas 30 - 36 Paulo Avezum Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 27 - 25 Jánosné Horvath Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 24 - 21 Sridhar Thoppe Jyothisvaran Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 23 - 17 Sławomir Dudzinski Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 22 - 51 Vitor Novo Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 20 - 21 Giuseppe Carlomagno Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 17 - 24 Martti Kaasik Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 12 - 29 Andrew Merkel Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 9 - 16 Juan Pablo Romagnoni Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 8 - 17 Anderson Lima Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 8 - 17 Karel Poláček Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 8 - 15 Marcus Probert Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 7 - 18 Klaus Niester Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 6 - 5 Nestor Piercamilli Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 6 - 19 Fabio Temeroso Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 5 - 20 Thomas Preising Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 4 - 7 Renato Ramone Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 4 - 7 Yakup Paçacı Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 3 - 8 Christoph Schöning Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 3 - 8 Takis Sant Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 3 - 7 Leonardo Pegorari Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 2 - 9 Armenio Santos Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 2 - 23 Gonçalo Fernandes Σ87, A11
Mantas Ramanauskas 2 - 9 Abdulah Çi̇l Σ87, A11
Tomasz Trela 36 - 84 Rodrigo Velasco Σ87, A9
Tomasz Trela 16 - 23 Sławomir Dudzinski Σ87, A9
Tomasz Trela 14 - 52 Mantas Ramanauskas Σ87, A9
Tomasz Trela 9 - 14 Giuseppe Carlomagno Σ87, A9
Tomasz Trela 4 - 4 Andrea Forgione Σ87, A9
Tomasz Trela 3 - 5 Paulo Avezum Σ87, A9
Tomasz Trela 3 - 5 Nestor Piercamilli Σ87, A9
Tomasz Trela 3 - 5 Giulio Lucarelli Σ87, A9
Tomasz Trela 3 - 5 Emmanuel Vartanian Σ87, A9
Tomasz Trela 3 - 5 Renato Ramone Σ87, A9
Tomasz Trela 2 - 6 Leonardo Del Rio Σ87, A9
Tomasz Trela 2 - 5 Hernan Parafioriti Σ87, A9
Tomasz Trela 2 - 6 Yakup Paçacı Σ87, A9
Tomasz Trela 2 - 6 Leo Xavier Σ87, A9
Tomasz Trela 1 - 7 Marcus Probert Σ87, A9
Tomasz Trela 1 - 7 Juan Pablo Romagnoni Σ87, A9
Tomasz Trela 1 - 7 Fabio Temeroso Σ87, A9
Tomasz Trela 1 - 5 Sridhar Thoppe Jyothisvaran Σ87, A9
Tomasz Trela 1 - 7 Armenio Santos Σ87, A9
Tomasz Trela 1 - 7 Thomas Preising Σ87, A9
Tomasz Trela 1 - 7 Leonardo Pegorari Σ87, A9
Tomasz Trela 1 - 7 Takis Sant Σ87, A9
Tomasz Trela 1 - 7 Edenilson Oliveira Σ87, A9
Tomasz Trela 1 - 4 Jörgen Lundqvist Σ87, A9
Tomasz Trela 1 - 7 Jánosné Horvath Σ87, A9
Tomasz Trela 1 - 7 Christoph Schöning Σ87, A9
Tomasz Trela 0 - 8 Vitor Novo Σ87, A9
Tomasz Trela 0 - 8 Andrew Merkel Σ87, A9
Tomasz Trela 0 - 2 Pedro Silva Σ87, A9
Tomasz Trela 0 - 8 Gonçalo Fernandes Σ87, A9
Tomasz Trela 0 - 8 Abdulah Çi̇l Σ87, A9
Tomasz Trela 0 - 8 Klaus Niester Σ87, A9
Tomasz Trela 0 - 8 Martti Kaasik Σ87, A9
Tomasz Trela 0 - 8 Anderson Lima Σ87, A9
Tomasz Trela 0 - 8 Karel Poláček Σ87, A9
Marcus Probert 38 - 44 Sławomir Dudzinski Σ87, A12
Marcus Probert 37 - 44 Giuseppe Carlomagno Σ87, A12
Marcus Probert 25 - 2 Giulio Lucarelli Σ87, A12
Marcus Probert 22 - 5 Emmanuel Vartanian Σ87, A12
Marcus Probert 19 - 7 Hernan Parafioriti Σ87, A12
Marcus Probert 19 - 5 Rodrigo Velasco Σ87, A12
Marcus Probert 15 - 8 Mantas Ramanauskas Σ87, A11
Marcus Probert 14 - 12 Juan Pablo Romagnoni Σ87, A12
Marcus Probert 12 - 0 Nestor Piercamilli Σ87, A12
Marcus Probert 12 - 15 Paulo Avezum Σ87, A12
Marcus Probert 12 - 10 Jörgen Lundqvist Σ87, A12
Marcus Probert 12 - 39 Leo Xavier Σ87, A12
Marcus Probert 11 - 13 Sridhar Thoppe Jyothisvaran Σ87, A12
Marcus Probert 11 - 16 Jánosné Horvath Σ87, A12
Marcus Probert 10 - 15 Leonardo Del Rio Σ87, A12
Marcus Probert 10 - 2 Andrea Forgione Σ87, A12
Marcus Probert 10 - 17 Thomas Preising Σ87, A12
Marcus Probert 10 - 17 Edenilson Oliveira Σ87, A12
Marcus Probert 9 - 3 Renato Ramone Σ87, A12
Marcus Probert 9 - 17 Klaus Niester Σ87, A12
Marcus Probert 8 - 18 Karel Poláček Σ87, A12
Marcus Probert 7 - 20 Anderson Lima Σ87, A12
Marcus Probert 7 - 1 Tomasz Trela Σ87, A9
Marcus Probert 7 - 5 Yakup Paçacı Σ87, A12
Marcus Probert 6 - 21 Martti Kaasik Σ87, A12
Marcus Probert 6 - 6 Christoph Schöning Σ87, A12
Marcus Probert 6 - 4 Rares Harceaga Σ86, A17
Marcus Probert 5 - 10 Pedro Silva Σ87, A9
Marcus Probert 5 - 6 Leonardo Pegorari Σ87, A12
Marcus Probert 4 - 23 Fabio Temeroso Σ87, A12
Marcus Probert 4 - 8 Takis Sant Σ87, A12
Marcus Probert 3 - 24 Gonçalo Fernandes Σ87, A12
Marcus Probert 3 - 9 Armenio Santos Σ87, A12
Marcus Probert 2 - 25 Andrew Merkel Σ87, A12
Marcus Probert 2 - 10 Vitor Novo Σ87, A12
Marcus Probert 1 - 11 Abdulah Çi̇l Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 69 - 34 Rodrigo Velasco Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 66 - 23 Giulio Lucarelli Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 46 - 38 Pedro Silva Σ87, A9
Jörgen Lundqvist 42 - 47 Hernan Parafioriti Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 42 - 46 Emmanuel Vartanian Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 40 - 40 Leonardo Del Rio Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 40 - 30 Jánosné Horvath Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 35 - 19 Rares Harceaga Σ86, A17
Jörgen Lundqvist 34 - 39 Paulo Avezum Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 33 - 56 Edenilson Oliveira Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 32 - 9 Christoph Schöning Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 29 - 44 Mantas Ramanauskas Σ87, A11
Jörgen Lundqvist 26 - 46 Leo Xavier Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 23 - 26 Sridhar Thoppe Jyothisvaran Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 19 - 20 Sławomir Dudzinski Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 16 - 24 Giuseppe Carlomagno Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 11 - 29 Martti Kaasik Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 10 - 13 Juan Pablo Romagnoni Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 10 - 12 Marcus Probert Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 8 - 15 Klaus Niester Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 8 - 32 Andrew Merkel Σ87, A12
Jörgen Lundqvist 8 - 16 Thomas Preising Σ87, A12
Σελίδα « [12 3 ... 5 6 7 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα: