Στήθος με στήθος (Γκρουπ: Amateur - 45)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

Το αποτέλεσμα βασίζεται στα αποτελέσματα του αγώνα των παιχτών, που αγωνίζονται μεταξύ τους σε οποιοδήποτε γκρουπ
Σελίδα « [12 3 ... 5 6 7 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα:
Εθν 'Ονομα μάνατζερ Σκορ Σκορ Εθν 'Ονομα μάνατζερ Τελευταίος αγώνας
Paul Martin 37 - 27 Leonel Rey Σ89, A13
Paul Martin 29 - 17 Stepan Bunda Σ89, A13
Paul Martin 28 - 2 Ryan Tresidder Σ89, A13
Paul Martin 27 - 3 Renátó Tóth Σ89, A13
Paul Martin 27 - 3 Robert Hendricks Σ89, A13
Paul Martin 27 - 3 Calem Carrell Σ89, A13
Paul Martin 25 - 0 Richard Gonçalves Σ89, A13
Paul Martin 24 - 0 Miklós Subi Σ89, A13
Paul Martin 24 - 2 Pavel Král Σ89, A13
Paul Martin 23 - 5 Robert Deeth Σ89, A13
Paul Martin 22 - 8 Cyril Tracta Σ89, A13
Paul Martin 22 - 1 Thoma Pali Σ89, A13
Paul Martin 21 - 5 Miguel Ibarra Σ89, A13
Paul Martin 21 - 8 Jose Ferreira Σ89, A13
Paul Martin 19 - 11 Jim Wright Σ89, A13
Paul Martin 17 - 12 Taco Albers Σ89, A12
Paul Martin 16 - 13 Konstantinos Ouzounis Σ89, A13
Paul Martin 16 - 3 David Dontsios Σ89, A8
Paul Martin 15 - 15 Bruno Ferrari Σ89, A13
Paul Martin 14 - 13 Steven Lowrey Σ89, A13
Paul Martin 13 - 0 Patrick Boutin Σ89, A13
Paul Martin 13 - 0 Vitaly Forllanof Σ89, A13
Paul Martin 13 - 0 Sergey Chek Σ89, A13
Paul Martin 12 - 0 Petri Mattila Σ89, A13
Paul Martin 12 - 0 Cristian Puzariuc Σ89, A13
Paul Martin 12 - 18 Ivan Ivanov Σ89, A13
Paul Martin 12 - 1 Tomek Miszczak Σ89, A13
Paul Martin 12 - 17 Thierry Catfamilie Σ89, A12
Paul Martin 11 - 2 Jordy Battello Σ89, A13
Paul Martin 11 - 19 Zrinyi Szilárd Σ89, A13
Paul Martin 11 - 0 Jarosław Stępień Σ89, A13
Paul Martin 11 - 19 Filipe M M Duarte Σ89, A13
Paul Martin 9 - 0 Bob Hopkins Σ89, A12
Paul Martin 8 - 5 Mariusz Malczuk Σ89, A13
Paul Martin 8 - 0 Gary Martyn Σ89, A8
Paul Martin 1 - 12 Marcelo Nobre Σ89, A13
Petri Mattila 26 - 19 Jim Wright Σ89, A13
Petri Mattila 8 - 3 Cristian Puzariuc Σ89, A13
Petri Mattila 7 - 1 Bob Hopkins Σ89, A11
Petri Mattila 7 - 4 Miklós Subi Σ89, A13
Petri Mattila 7 - 5 Robert Hendricks Σ89, A13
Petri Mattila 7 - 3 Miguel Ibarra Σ89, A13
Petri Mattila 7 - 5 Jose Ferreira Σ89, A13
Petri Mattila 6 - 6 Leonel Rey Σ89, A13
Petri Mattila 6 - 6 Calem Carrell Σ89, A13
Petri Mattila 6 - 4 Steven Lowrey Σ89, A13
Petri Mattila 6 - 6 Renátó Tóth Σ89, A13
Petri Mattila 6 - 6 Vitaly Forllanof Σ89, A13
Petri Mattila 6 - 4 Richard Gonçalves Σ89, A13
Petri Mattila 6 - 6 Stepan Bunda Σ89, A13
Petri Mattila 6 - 6 Sergey Chek Σ89, A13
Petri Mattila 6 - 2 Gary Martyn Σ89, A8
Petri Mattila 5 - 4 Thoma Pali Σ89, A13
Petri Mattila 5 - 7 Ryan Tresidder Σ89, A13
Petri Mattila 5 - 7 Jordy Battello Σ89, A13
Petri Mattila 5 - 7 Patrick Boutin Σ89, A13
Petri Mattila 5 - 7 Bruno Ferrari Σ89, A13
Petri Mattila 5 - 5 Jarosław Stępień Σ89, A13
Petri Mattila 4 - 6 Robert Deeth Σ89, A13
Petri Mattila 4 - 8 Konstantinos Ouzounis Σ89, A13
Petri Mattila 4 - 8 Cyril Tracta Σ89, A13
Petri Mattila 4 - 8 Tomek Miszczak Σ89, A13
Petri Mattila 3 - 9 Mariusz Malczuk Σ89, A13
Petri Mattila 3 - 6 Pavel Král Σ89, A13
Petri Mattila 2 - 10 Zrinyi Szilárd Σ89, A13
Petri Mattila 1 - 11 Filipe M M Duarte Σ89, A13
Petri Mattila 1 - 10 Taco Albers Σ89, A11
Petri Mattila 1 - 4 David Dontsios Σ89, A8
Petri Mattila 1 - 10 Thierry Catfamilie Σ89, A11
Petri Mattila 0 - 12 Marcelo Nobre Σ89, A13
Petri Mattila 0 - 12 Paul Martin Σ89, A13
Petri Mattila 0 - 12 Ivan Ivanov Σ89, A13
Bob Hopkins 6 - 2 Cristian Puzariuc Σ89, A12
Bob Hopkins 5 - 4 Robert Hendricks Σ89, A12
Bob Hopkins 4 - 2 Miguel Ibarra Σ89, A11
Bob Hopkins 3 - 6 Ryan Tresidder Σ89, A12
Bob Hopkins 3 - 6 Jordy Battello Σ89, A12
Bob Hopkins 3 - 3 Pavel Král Σ89, A12
Bob Hopkins 3 - 6 Vitaly Forllanof Σ89, A12
Bob Hopkins 2 - 7 Calem Carrell Σ89, A12
Bob Hopkins 2 - 7 Mariusz Malczuk Σ89, A12
Bob Hopkins 2 - 5 Richard Gonçalves Σ89, A12
Bob Hopkins 1 - 8 Stepan Bunda Σ89, A12
Bob Hopkins 1 - 8 Jose Ferreira Σ89, A12
Bob Hopkins 1 - 4 Gary Martyn Σ89, A8
Bob Hopkins 1 - 7 Petri Mattila Σ89, A11
Bob Hopkins 1 - 8 Leonel Rey Σ89, A12
Bob Hopkins 1 - 6 Steven Lowrey Σ89, A12
Bob Hopkins 1 - 8 Renátó Tóth Σ89, A12
Bob Hopkins 1 - 8 Cyril Tracta Σ89, A12
Bob Hopkins 1 - 8 Bruno Ferrari Σ89, A12
Bob Hopkins 0 - 9 Tomek Miszczak Σ89, A12
Bob Hopkins 0 - 9 Jarosław Stępień Σ89, A12
Bob Hopkins 0 - 4 David Dontsios Σ89, A8
Bob Hopkins 0 - 9 Sergey Chek Σ89, A12
Bob Hopkins 0 - 9 Thierry Catfamilie Σ89, A12
Bob Hopkins 0 - 7 Thoma Pali Σ89, A12
Bob Hopkins 0 - 7 Robert Deeth Σ89, A12
Bob Hopkins 0 - 9 Filipe M M Duarte Σ89, A12
Bob Hopkins 0 - 9 Marcelo Nobre Σ89, A12
Bob Hopkins 0 - 9 Jim Wright Σ89, A12
Bob Hopkins 0 - 9 Zrinyi Szilárd Σ89, A12
Bob Hopkins 0 - 9 Patrick Boutin Σ89, A12
Bob Hopkins 0 - 9 Konstantinos Ouzounis Σ89, A12
Bob Hopkins 0 - 9 Miklós Subi Σ89, A12
Bob Hopkins 0 - 9 Paul Martin Σ89, A12
Bob Hopkins 0 - 9 Taco Albers Σ89, A12
Bob Hopkins 0 - 9 Ivan Ivanov Σ89, A12
Richard Gonçalves 12 - 10 Pavel Král Σ89, A13
Richard Gonçalves 11 - 14 Robert Hendricks Σ89, A13
Richard Gonçalves 10 - 1 Cristian Puzariuc Σ89, A13
Richard Gonçalves 9 - 13 Miguel Ibarra Σ89, A13
Richard Gonçalves 9 - 16 Stepan Bunda Σ89, A13
Richard Gonçalves 8 - 3 Vitaly Forllanof Σ89, A13
Richard Gonçalves 8 - 17 Jose Ferreira Σ89, A13
Richard Gonçalves 7 - 18 Ryan Tresidder Σ89, A13
Richard Gonçalves 7 - 18 Calem Carrell Σ89, A13
Richard Gonçalves 7 - 18 Renátó Tóth Σ89, A13
Richard Gonçalves 6 - 1 Gary Martyn Σ89, A7
Richard Gonçalves 6 - 5 Leonel Rey Σ89, A13
Richard Gonçalves 5 - 2 Bob Hopkins Σ89, A12
Richard Gonçalves 5 - 20 Ivan Ivanov Σ89, A13
Richard Gonçalves 5 - 6 Jordy Battello Σ89, A13
Richard Gonçalves 5 - 14 Miklós Subi Σ89, A13
Richard Gonçalves 4 - 5 Jarosław Stępień Σ89, A13
Richard Gonçalves 4 - 6 Petri Mattila Σ89, A13
Richard Gonçalves 4 - 21 Jim Wright Σ89, A13
Richard Gonçalves 4 - 21 Steven Lowrey Σ89, A13
Richard Gonçalves 4 - 21 Cyril Tracta Σ89, A13
Richard Gonçalves 3 - 8 Sergey Chek Σ89, A13
Richard Gonçalves 2 - 9 Tomek Miszczak Σ89, A13
Richard Gonçalves 2 - 16 Thoma Pali Σ89, A13
Richard Gonçalves 2 - 22 Robert Deeth Σ89, A13
Richard Gonçalves 2 - 9 Mariusz Malczuk Σ89, A13
Richard Gonçalves 1 - 23 Taco Albers Σ89, A12
Richard Gonçalves 1 - 14 David Dontsios Σ89, A6
Richard Gonçalves 1 - 10 Patrick Boutin Σ89, A13
Richard Gonçalves 1 - 23 Konstantinos Ouzounis Σ89, A13
Richard Gonçalves 0 - 25 Paul Martin Σ89, A13
Richard Gonçalves 0 - 25 Bruno Ferrari Σ89, A13
Richard Gonçalves 0 - 24 Thierry Catfamilie Σ89, A12
Richard Gonçalves 0 - 25 Filipe M M Duarte Σ89, A13
Richard Gonçalves 0 - 11 Marcelo Nobre Σ89, A13
Richard Gonçalves 0 - 11 Zrinyi Szilárd Σ89, A13
Jim Wright 44 - 18 Robert Deeth Σ89, A13
Jim Wright 44 - 12 Thoma Pali Σ89, A13
Jim Wright 43 - 19 Jose Ferreira Σ89, A13
Jim Wright 42 - 11 Miguel Ibarra Σ89, A13
Jim Wright 40 - 7 Renátó Tóth Σ89, A13
Jim Wright 37 - 23 Pavel Král Σ89, A13
Jim Wright 35 - 29 Stepan Bunda Σ89, A13
Jim Wright 34 - 30 Cyril Tracta Σ89, A13
Jim Wright 34 - 15 Miklós Subi Σ89, A13
Jim Wright 34 - 29 Bruno Ferrari Σ89, A13
Jim Wright 33 - 28 Steven Lowrey Σ89, A13
Jim Wright 26 - 37 Konstantinos Ouzounis Σ89, A13
Jim Wright 26 - 4 Ryan Tresidder Σ89, A13
Jim Wright 24 - 6 Calem Carrell Σ89, A13
Jim Wright 23 - 7 Robert Hendricks Σ89, A13
Jim Wright 21 - 4 Richard Gonçalves Σ89, A13
Jim Wright 20 - 43 Thierry Catfamilie Σ89, A12
Jim Wright 19 - 26 Petri Mattila Σ89, A13
Jim Wright 16 - 48 Filipe M M Duarte Σ89, A13
Jim Wright 14 - 15 Taco Albers Σ89, A12
Jim Wright 13 - 6 David Dontsios Σ89, A8
Jim Wright 12 - 0 Cristian Puzariuc Σ89, A13
Jim Wright 11 - 2 Vitaly Forllanof Σ89, A13
Jim Wright 11 - 19 Paul Martin Σ89, A13
Jim Wright 11 - 0 Jarosław Stępień Σ89, A13
Jim Wright 10 - 3 Leonel Rey Σ89, A13
Jim Wright 9 - 4 Patrick Boutin Σ89, A13
Jim Wright 9 - 0 Bob Hopkins Σ89, A12
Jim Wright 9 - 4 Sergey Chek Σ89, A13
Jim Wright 8 - 5 Jordy Battello Σ89, A13
Jim Wright 8 - 5 Tomek Miszczak Σ89, A13
Jim Wright 8 - 0 Gary Martyn Σ89, A8
Jim Wright 7 - 23 Ivan Ivanov Σ89, A13
Jim Wright 4 - 9 Mariusz Malczuk Σ89, A13
Jim Wright 2 - 11 Zrinyi Szilárd Σ89, A13
Jim Wright 0 - 13 Marcelo Nobre Σ89, A13
Stepan Bunda 59 - 36 Jose Ferreira Σ89, A13
Stepan Bunda 54 - 32 Miguel Ibarra Σ89, A13
Stepan Bunda 51 - 47 Cyril Tracta Σ89, A13
Stepan Bunda 49 - 46 Bruno Ferrari Σ89, A13
Stepan Bunda 44 - 28 Thoma Pali Σ89, A13
Stepan Bunda 43 - 34 Steven Lowrey Σ89, A13
Stepan Bunda 43 - 40 Miklós Subi Σ89, A13
Stepan Bunda 38 - 57 Robert Deeth Σ89, A13
Stepan Bunda 36 - 24 Pavel Král Σ89, A13
Stepan Bunda 31 - 16 Renátó Tóth Σ89, A13
Stepan Bunda 30 - 67 Konstantinos Ouzounis Σ89, A13
Stepan Bunda 29 - 35 Jim Wright Σ89, A13
Stepan Bunda 27 - 54 Filipe M M Duarte Σ89, A13
Stepan Bunda 20 - 10 Robert Hendricks Σ89, A13
Stepan Bunda 18 - 12 Calem Carrell Σ89, A13
Stepan Bunda 17 - 13 Ryan Tresidder Σ89, A13
Stepan Bunda 17 - 29 Paul Martin Σ89, A13
Stepan Bunda 17 - 46 Thierry Catfamilie Σ89, A12
Stepan Bunda 16 - 9 Richard Gonçalves Σ89, A13
Stepan Bunda 11 - 1 Cristian Puzariuc Σ89, A13
Σελίδα « [12 3 ... 5 6 7 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα: