Στήθος με στήθος (Γκρουπ: Amateur - 6)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

Το αποτέλεσμα βασίζεται στα αποτελέσματα του αγώνα των παιχτών, που αγωνίζονται μεταξύ τους σε οποιοδήποτε γκρουπ
Σελίδα « [12 3 ... 5 6 7 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα:
Εθν 'Ονομα μάνατζερ Σκορ Σκορ Εθν 'Ονομα μάνατζερ Τελευταίος αγώνας
Nestor Straimel 112 - 66 David Blager Σ98, A13
Nestor Straimel 110 - 87 Peter Qvist Σ98, A13
Nestor Straimel 93 - 141 Ignazio Calabretta Σ98, A13
Nestor Straimel 75 - 40 Dimitris Fiotakis Σ98, A13
Nestor Straimel 73 - 25 Sorin Hanganu Σ98, A13
Nestor Straimel 47 - 31 Magno Oliveira Σ98, A13
Nestor Straimel 31 - 28 Alessandro Zermak Σ98, A13
Nestor Straimel 29 - 17 Mohammad Shahwan Σ98, A13
Nestor Straimel 26 - 19 Maelly Araujo Σ98, A13
Nestor Straimel 25 - 22 Ahmad Yusof Σ98, A13
Nestor Straimel 21 - 43 Mario Sendim Σ98, A13
Nestor Straimel 19 - 11 B. Zoli Σ98, A13
Nestor Straimel 18 - 46 Pedro Moura Σ98, A13
Nestor Straimel 18 - 46 Manu Hernandez Σ98, A13
Nestor Straimel 18 - 26 Òskar Elias Σ98, A13
Nestor Straimel 18 - 28 Martynas Simutis Σ98, A13
Nestor Straimel 17 - 28 James Poole Σ98, A13
Nestor Straimel 16 - 14 Juan Rahn Σ98, A13
Nestor Straimel 16 - 14 Radovan Karol Σ98, A13
Nestor Straimel 13 - 0 Antonio Perez Σ98, A13
Nestor Straimel 11 - 36 Antanas Tonkūnas Σ98, A13
Nestor Straimel 9 - 21 Milan Zemanovič Σ98, A13
Nestor Straimel 9 - 8 Tom Bernat Σ98, A13
Nestor Straimel 8 - 5 Alfred Musil Σ98, A13
Nestor Straimel 7 - 6 Stephon Jackson Σ98, A13
Nestor Straimel 5 - 24 Juan Gonzalez Σ98, A12
Nestor Straimel 5 - 6 Jack Schultz Σ98, A11
Nestor Straimel 5 - 8 Shafiq Danial Σ98, A13
Nestor Straimel 4 - 25 Anderson Verdin Σ98, A13
Nestor Straimel 4 - 9 Sebastian Cucciardi Σ98, A13
Nestor Straimel 2 - 11 Jaco Van Zyl Σ98, A13
Nestor Straimel 2 - 15 Esteban Nieto Σ98, A13
Nestor Straimel 2 - 11 Gustavo Guerra Σ98, A13
Nestor Straimel 1 - 12 Alexandre Reis Σ98, A13
Nestor Straimel 0 - 2 Carlo Bonfanti Σ98, A4
Esteban Nieto 66 - 28 Alfred Musil Σ98, A13
Esteban Nieto 49 - 28 Stephon Jackson Σ98, A13
Esteban Nieto 19 - 22 Jaco Van Zyl Σ98, A13
Esteban Nieto 17 - 0 Sorin Hanganu Σ98, A13
Esteban Nieto 17 - 0 David Blager Σ98, A13
Esteban Nieto 16 - 1 B. Zoli Σ98, A13
Esteban Nieto 16 - 1 Radovan Karol Σ98, A13
Esteban Nieto 16 - 1 Ignazio Calabretta Σ98, A13
Esteban Nieto 15 - 2 Dimitris Fiotakis Σ98, A13
Esteban Nieto 15 - 2 Nestor Straimel Σ98, A13
Esteban Nieto 14 - 3 Juan Rahn Σ98, A13
Esteban Nieto 14 - 2 Mohammad Shahwan Σ98, A13
Esteban Nieto 14 - 3 Martynas Simutis Σ98, A13
Esteban Nieto 13 - 3 James Poole Σ98, A13
Esteban Nieto 13 - 0 Antonio Perez Σ98, A13
Esteban Nieto 13 - 0 Magno Oliveira Σ98, A13
Esteban Nieto 13 - 4 Antanas Tonkūnas Σ98, A13
Esteban Nieto 13 - 4 Mario Sendim Σ98, A13
Esteban Nieto 13 - 3 Anderson Verdin Σ98, A13
Esteban Nieto 12 - 5 Ahmad Yusof Σ98, A13
Esteban Nieto 12 - 3 Maelly Araujo Σ98, A13
Esteban Nieto 12 - 1 Sebastian Cucciardi Σ98, A13
Esteban Nieto 12 - 4 Alessandro Zermak Σ98, A13
Esteban Nieto 11 - 2 Shafiq Danial Σ98, A13
Esteban Nieto 11 - 4 Òskar Elias Σ98, A13
Esteban Nieto 11 - 2 Gustavo Guerra Σ98, A13
Esteban Nieto 11 - 5 Juan Gonzalez Σ98, A12
Esteban Nieto 11 - 0 Jack Schultz Σ98, A11
Esteban Nieto 10 - 3 Tom Bernat Σ98, A13
Esteban Nieto 10 - 7 Milan Zemanovič Σ98, A13
Esteban Nieto 9 - 8 Peter Qvist Σ98, A13
Esteban Nieto 8 - 5 Alexandre Reis Σ98, A13
Esteban Nieto 6 - 11 Manu Hernandez Σ98, A13
Esteban Nieto 2 - 0 Carlo Bonfanti Σ98, A4
Esteban Nieto 2 - 15 Pedro Moura Σ98, A13
Martynas Simutis 28 - 18 Nestor Straimel Σ98, A13
Martynas Simutis 21 - 9 Radovan Karol Σ98, A13
Martynas Simutis 21 - 9 B. Zoli Σ98, A13
Martynas Simutis 19 - 11 Juan Rahn Σ98, A13
Martynas Simutis 19 - 10 David Blager Σ98, A13
Martynas Simutis 18 - 12 Ignazio Calabretta Σ98, A13
Martynas Simutis 17 - 12 Mohammad Shahwan Σ98, A13
Martynas Simutis 15 - 13 Maelly Araujo Σ98, A13
Martynas Simutis 13 - 17 Dimitris Fiotakis Σ98, A13
Martynas Simutis 13 - 17 Sebastian Cucciardi Σ98, A13
Martynas Simutis 13 - 0 Antonio Perez Σ98, A13
Martynas Simutis 13 - 17 Sorin Hanganu Σ98, A13
Martynas Simutis 12 - 16 James Poole Σ98, A13
Martynas Simutis 11 - 19 Antanas Tonkūnas Σ98, A13
Martynas Simutis 11 - 19 Ahmad Yusof Σ98, A13
Martynas Simutis 10 - 17 Alessandro Zermak Σ98, A13
Martynas Simutis 10 - 19 Anderson Verdin Σ98, A13
Martynas Simutis 10 - 20 Milan Zemanovič Σ98, A13
Martynas Simutis 9 - 2 Jack Schultz Σ98, A11
Martynas Simutis 9 - 4 Magno Oliveira Σ98, A13
Martynas Simutis 9 - 8 Tom Bernat Σ98, A13
Martynas Simutis 8 - 5 Stephon Jackson Σ98, A13
Martynas Simutis 8 - 22 Mario Sendim Σ98, A13
Martynas Simutis 8 - 5 Alfred Musil Σ98, A13
Martynas Simutis 8 - 20 Òskar Elias Σ98, A13
Martynas Simutis 7 - 6 Shafiq Danial Σ98, A13
Martynas Simutis 4 - 9 Jaco Van Zyl Σ98, A13
Martynas Simutis 4 - 25 Juan Gonzalez Σ98, A12
Martynas Simutis 3 - 14 Esteban Nieto Σ98, A13
Martynas Simutis 3 - 27 Pedro Moura Σ98, A13
Martynas Simutis 3 - 27 Manu Hernandez Σ98, A13
Martynas Simutis 3 - 27 Peter Qvist Σ98, A13
Martynas Simutis 2 - 11 Alexandre Reis Σ98, A13
Martynas Simutis 1 - 12 Gustavo Guerra Σ98, A13
Martynas Simutis 1 - 1 Carlo Bonfanti Σ98, A4
James Poole 31 - 13 David Blager Σ98, A13
James Poole 28 - 17 Nestor Straimel Σ98, A13
James Poole 28 - 17 Sorin Hanganu Σ98, A13
James Poole 28 - 16 Mohammad Shahwan Σ98, A13
James Poole 27 - 16 Maelly Araujo Σ98, A13
James Poole 24 - 21 Ignazio Calabretta Σ98, A13
James Poole 23 - 22 Dimitris Fiotakis Σ98, A13
James Poole 23 - 5 Radovan Karol Σ98, A13
James Poole 23 - 22 Ahmad Yusof Σ98, A13
James Poole 22 - 6 B. Zoli Σ98, A13
James Poole 18 - 10 Juan Rahn Σ98, A13
James Poole 17 - 25 Òskar Elias Σ98, A13
James Poole 16 - 12 Martynas Simutis Σ98, A13
James Poole 13 - 14 Anderson Verdin Σ98, A13
James Poole 13 - 32 Peter Qvist Σ98, A13
James Poole 13 - 0 Antonio Perez Σ98, A13
James Poole 13 - 32 Antanas Tonkūnas Σ98, A13
James Poole 12 - 28 Alessandro Zermak Σ98, A13
James Poole 11 - 34 Pedro Moura Σ98, A13
James Poole 11 - 2 Magno Oliveira Σ98, A13
James Poole 11 - 2 Stephon Jackson Σ98, A13
James Poole 10 - 3 Alfred Musil Σ98, A13
James Poole 10 - 3 Shafiq Danial Σ98, A13
James Poole 10 - 7 Tom Bernat Σ98, A13
James Poole 9 - 4 Sebastian Cucciardi Σ98, A13
James Poole 9 - 18 Juan Gonzalez Σ98, A12
James Poole 9 - 36 Manu Hernandez Σ98, A13
James Poole 9 - 2 Jack Schultz Σ98, A11
James Poole 9 - 36 Mario Sendim Σ98, A13
James Poole 8 - 20 Milan Zemanovič Σ98, A13
James Poole 6 - 7 Gustavo Guerra Σ98, A13
James Poole 4 - 9 Jaco Van Zyl Σ98, A13
James Poole 3 - 10 Alexandre Reis Σ98, A13
James Poole 3 - 13 Esteban Nieto Σ98, A13
James Poole 1 - 1 Carlo Bonfanti Σ98, A4
Sebastian Cucciardi 17 - 13 Martynas Simutis Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 15 - 4 Carlo Bonfanti Σ98, A4
Sebastian Cucciardi 12 - 1 Antonio Perez Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 11 - 0 Jack Schultz Σ98, A11
Sebastian Cucciardi 11 - 2 Stephon Jackson Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 11 - 1 Mohammad Shahwan Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 11 - 2 Alfred Musil Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 11 - 2 Ignazio Calabretta Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 10 - 3 Magno Oliveira Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 10 - 3 David Blager Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 9 - 21 Milan Zemanovič Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 9 - 4 Nestor Straimel Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 9 - 4 Juan Rahn Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 9 - 4 Dimitris Fiotakis Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 9 - 4 Radovan Karol Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 8 - 5 B. Zoli Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 8 - 5 Shafiq Danial Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 8 - 4 Alessandro Zermak Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 6 - 5 Tom Bernat Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 6 - 6 Òskar Elias Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 6 - 6 Anderson Verdin Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 5 - 8 Sorin Hanganu Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 5 - 8 Antanas Tonkūnas Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 5 - 7 Maelly Araujo Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 4 - 9 James Poole Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 4 - 8 Juan Gonzalez Σ98, A12
Sebastian Cucciardi 3 - 10 Gustavo Guerra Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 3 - 10 Mario Sendim Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 3 - 10 Ahmad Yusof Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 3 - 10 Jaco Van Zyl Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 2 - 11 Alexandre Reis Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 1 - 12 Peter Qvist Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 1 - 12 Esteban Nieto Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 1 - 12 Manu Hernandez Σ98, A13
Sebastian Cucciardi 0 - 13 Pedro Moura Σ98, A13
Tom Bernat 55 - 62 Mario Sendim Σ98, A13
Tom Bernat 14 - 2 David Blager Σ98, A13
Tom Bernat 12 - 4 Mohammad Shahwan Σ98, A13
Tom Bernat 12 - 5 Radovan Karol Σ98, A13
Tom Bernat 12 - 5 Ignazio Calabretta Σ98, A13
Tom Bernat 11 - 6 Juan Rahn Σ98, A13
Tom Bernat 11 - 6 Dimitris Fiotakis Σ98, A13
Tom Bernat 11 - 6 B. Zoli Σ98, A13
Tom Bernat 11 - 0 Antonio Perez Σ98, A13
Tom Bernat 10 - 7 Sorin Hanganu Σ98, A13
Tom Bernat 9 - 7 Maelly Araujo Σ98, A13
Tom Bernat 9 - 8 Ahmad Yusof Σ98, A13
Tom Bernat 8 - 32 Gustavo Guerra Σ98, A13
Tom Bernat 8 - 6 Alessandro Zermak Σ98, A13
Tom Bernat 8 - 8 Juan Gonzalez Σ98, A12
Tom Bernat 8 - 8 Anderson Verdin Σ98, A13
Tom Bernat 8 - 9 Nestor Straimel Σ98, A13
Tom Bernat 8 - 9 Martynas Simutis Σ98, A13
Tom Bernat 8 - 3 Magno Oliveira Σ98, A13
Tom Bernat 7 - 4 Stephon Jackson Σ98, A13
Tom Bernat 7 - 10 James Poole Σ98, A13
Tom Bernat 7 - 4 Alfred Musil Σ98, A13
Tom Bernat 7 - 8 Òskar Elias Σ98, A13
Tom Bernat 6 - 3 Jack Schultz Σ98, A11
Tom Bernat 6 - 5 Shafiq Danial Σ98, A13
Σελίδα « [12 3 ... 5 6 7 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα: