Στήθος με στήθος (Γκρουπ: Elite)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

Το αποτέλεσμα βασίζεται στα αποτελέσματα του αγώνα των παιχτών, που αγωνίζονται μεταξύ τους σε οποιοδήποτε γκρουπ
Σελίδα « [12 3 ... 6 7 8 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα:
Εθν 'Ονομα μάνατζερ Σκορ Σκορ Εθν 'Ονομα μάνατζερ Τελευταίος αγώνας
Jasper Coosemans1 125 - 171 Rimantas Sagatas4 Σ92, A9
Jasper Coosemans1 124 - 207 George Slater2 Σ92, A9
Jasper Coosemans1 123 - 107 Lee Harding Σ92, A9
Jasper Coosemans1 108 - 37 Gonzalo Alvarez Σ92, A9
Jasper Coosemans1 106 - 73 Wouter Teuwen Σ92, A9
Jasper Coosemans1 106 - 55 Kuba Szajbel Σ92, A9
Jasper Coosemans1 106 - 38 Jean-marc Boissinot Σ92, A9
Jasper Coosemans1 98 - 80 Paweł Zaburski Σ92, A9
Jasper Coosemans1 93 - 18 Andreas Ramann Σ92, A9
Jasper Coosemans1 93 - 35 Gustavo Bellotto Σ92, A9
Jasper Coosemans1 93 - 52 Ilya Vedenikov Σ92, A9
Jasper Coosemans1 87 - 57 Bruno Caseiro1 Σ92, A9
Jasper Coosemans1 83 - 44 Kamal Naoui Σ92, A9
Jasper Coosemans1 73 - 20 Christer Andersson Σ92, A9
Jasper Coosemans1 68 - 9 Juan Diego Milán Σ92, A9
Jasper Coosemans1 62 - 66 Dominiek Van West Σ92, A9
Jasper Coosemans1 59 - 52 Gyuri Székely Σ92, A9
Jasper Coosemans1 51 - 43 Kai Wen Chew Σ92, A9
Jasper Coosemans1 49 - 11 Rei Frost Σ92, A9
Jasper Coosemans1 48 - 29 Josh Clark Σ92, A9
Jasper Coosemans1 47 - 29 Mihail Morozov Σ92, A9
Jasper Coosemans1 43 - 33 Pieterjan Staessen Σ92, A9
Jasper Coosemans1 39 - 3 Tony Cullen Σ92, A9
Jasper Coosemans1 34 - 9 Giovanni Orecchioni Σ92, A9
Jasper Coosemans1 33 - 10 Alberto Pérez Σ92, A9
Jasper Coosemans1 31 - 12 Bernard Bontjer Σ92, A9
Jasper Coosemans1 31 - 29 Simone Scarpa Σ92, A9
Jasper Coosemans1 27 - 13 André de Carvalho Σ92, A9
Jasper Coosemans1 24 - 2 Guillaume Delamarre Σ92, A9
Jasper Coosemans1 19 - 7 Ivan Silva Σ92, A9
Jasper Coosemans1 18 - 8 Alexei Malkin Σ92, A9
Jasper Coosemans1 14 - 12 Jean-françois Charbinat Σ92, A9
Jasper Coosemans1 9 - 17 Brice Meyer Σ92, A9
Jasper Coosemans1 9 - 0 Gideon Rosa Σ92, A9
Jasper Coosemans1 9 - 0 Geoffrey Stanislawski Σ92, A9
Jasper Coosemans1 9 - 0 Francesco Finazzi Σ92, A9
Jasper Coosemans1 8 - 1 Andrew Merkel Σ92, A9
Jasper Coosemans1 8 - 1 Vincent Douchez Σ92, A9
Jasper Coosemans1 6 - 3 Lorenzo Di Buono Σ92, A9
Dominiek Van West 85 - 43 Jean-françois Charbinat Σ92, A9
Dominiek Van West 81 - 47 Paweł Zaburski Σ92, A9
Dominiek Van West 78 - 33 Kuba Szajbel Σ92, A9
Dominiek Van West 77 - 17 Ivan Silva Σ92, A9
Dominiek Van West 77 - 17 Juan Diego Milán Σ92, A9
Dominiek Van West 73 - 20 Mihail Morozov Σ92, A9
Dominiek Van West 72 - 90 Rimantas Sagatas4 Σ92, A9
Dominiek Van West 66 - 62 Jasper Coosemans1 Σ92, A9
Dominiek Van West 63 - 31 Jean-marc Boissinot Σ92, A9
Dominiek Van West 63 - 14 Pieterjan Staessen Σ92, A9
Dominiek Van West 57 - 3 Geoffrey Stanislawski Σ92, A9
Dominiek Van West 56 - 21 Rei Frost Σ92, A9
Dominiek Van West 56 - 38 Bruno Caseiro1 Σ92, A9
Dominiek Van West 55 - 5 Lee Harding Σ92, A9
Dominiek Van West 53 - 7 Wouter Teuwen Σ92, A9
Dominiek Van West 52 - 8 Simone Scarpa Σ92, A9
Dominiek Van West 51 - 9 Ilya Vedenikov Σ92, A9
Dominiek Van West 44 - 33 Andreas Ramann Σ92, A9
Dominiek Van West 44 - 67 George Slater2 Σ92, A9
Dominiek Van West 42 - 34 Kamal Naoui Σ92, A9
Dominiek Van West 39 - 4 Kai Wen Chew Σ92, A9
Dominiek Van West 38 - 2 André de Carvalho Σ92, A9
Dominiek Van West 37 - 6 Josh Clark Σ92, A9
Dominiek Van West 36 - 7 Gonzalo Alvarez Σ92, A9
Dominiek Van West 36 - 7 Alexei Malkin Σ92, A9
Dominiek Van West 24 - 2 Bernard Bontjer Σ92, A9
Dominiek Van West 23 - 3 Tony Cullen Σ92, A9
Dominiek Van West 21 - 5 Brice Meyer Σ92, A9
Dominiek Van West 19 - 24 Gustavo Bellotto Σ92, A9
Dominiek Van West 14 - 12 Guillaume Delamarre Σ92, A9
Dominiek Van West 14 - 29 Christer Andersson Σ92, A9
Dominiek Van West 9 - 0 Gideon Rosa Σ92, A9
Dominiek Van West 9 - 0 Andrew Merkel Σ92, A9
Dominiek Van West 9 - 0 Alberto Pérez Σ92, A9
Dominiek Van West 9 - 0 Francesco Finazzi Σ92, A9
Dominiek Van West 9 - 0 Vincent Douchez Σ92, A9
Dominiek Van West 9 - 0 Giovanni Orecchioni Σ92, A9
Dominiek Van West 8 - 1 Lorenzo Di Buono Σ92, A9
Dominiek Van West 7 - 2 Gyuri Székely Σ92, A9
Christer Andersson 70 - 177 Rimantas Sagatas4 Σ92, A9
Christer Andersson 57 - 71 Rei Frost Σ92, A9
Christer Andersson 49 - 45 Lee Harding Σ92, A9
Christer Andersson 31 - 46 Gustavo Bellotto Σ92, A9
Christer Andersson 29 - 14 Dominiek Van West Σ92, A9
Christer Andersson 26 - 0 Geoffrey Stanislawski Σ92, A9
Christer Andersson 22 - 21 Alberto Pérez Σ92, A9
Christer Andersson 21 - 5 Guillaume Delamarre Σ92, A9
Christer Andersson 20 - 73 Jasper Coosemans1 Σ92, A9
Christer Andersson 20 - 6 Jean-marc Boissinot Σ92, A9
Christer Andersson 20 - 39 Kamal Naoui Σ92, A9
Christer Andersson 18 - 8 Juan Diego Milán Σ92, A9
Christer Andersson 14 - 29 Andreas Ramann Σ92, A9
Christer Andersson 12 - 31 Bernard Bontjer Σ92, A9
Christer Andersson 12 - 31 Paweł Zaburski Σ92, A9
Christer Andersson 9 - 0 Simone Scarpa Σ92, A9
Christer Andersson 9 - 17 Ilya Vedenikov Σ92, A9
Christer Andersson 9 - 0 Ivan Silva Σ92, A9
Christer Andersson 8 - 35 Gonzalo Alvarez Σ92, A9
Christer Andersson 8 - 1 Kuba Szajbel Σ92, A9
Christer Andersson 7 - 36 Brice Meyer Σ92, A9
Christer Andersson 7 - 2 Francesco Finazzi Σ92, A9
Christer Andersson 7 - 2 Giovanni Orecchioni Σ92, A9
Christer Andersson 6 - 3 Andrew Merkel Σ92, A9
Christer Andersson 6 - 3 Josh Clark Σ92, A9
Christer Andersson 6 - 3 André de Carvalho Σ92, A9
Christer Andersson 5 - 4 Lorenzo Di Buono Σ92, A9
Christer Andersson 5 - 4 Alexei Malkin Σ92, A9
Christer Andersson 4 - 5 Jean-françois Charbinat Σ92, A9
Christer Andersson 4 - 5 Kai Wen Chew Σ92, A9
Christer Andersson 4 - 5 Gideon Rosa Σ92, A9
Christer Andersson 4 - 22 Wouter Teuwen Σ92, A9
Christer Andersson 4 - 5 Tony Cullen Σ92, A9
Christer Andersson 3 - 40 George Slater2 Σ92, A9
Christer Andersson 3 - 6 Vincent Douchez Σ92, A9
Christer Andersson 2 - 7 Pieterjan Staessen Σ92, A9
Christer Andersson 2 - 7 Bruno Caseiro1 Σ92, A9
Christer Andersson 1 - 8 Mihail Morozov Σ92, A9
Christer Andersson 1 - 8 Gyuri Székely Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 182 - 82 Lee Harding Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 177 - 70 Christer Andersson Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 171 - 125 Jasper Coosemans1 Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 135 - 78 Paweł Zaburski Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 128 - 68 Wouter Teuwen Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 121 - 160 George Slater2 Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 119 - 43 Kuba Szajbel Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 98 - 30 Jean-marc Boissinot Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 96 - 31 Kamal Naoui Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 95 - 50 Bruno Caseiro1 Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 92 - 36 Gyuri Székely Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 90 - 72 Dominiek Van West Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 78 - 50 Gustavo Bellotto Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 74 - 20 Mihail Morozov Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 73 - 21 Kai Wen Chew Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 71 - 6 Juan Diego Milán Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 69 - 25 Josh Clark Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 67 - 27 Gonzalo Alvarez Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 62 - 15 Rei Frost Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 58 - 19 Pieterjan Staessen Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 57 - 37 Andreas Ramann Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 43 - 17 Simone Scarpa Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 40 - 20 Ilya Vedenikov Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 39 - 4 Tony Cullen Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 38 - 5 Giovanni Orecchioni Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 38 - 5 Bernard Bontjer Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 35 - 8 Ivan Silva Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 29 - 11 André de Carvalho Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 25 - 18 Alberto Pérez Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 25 - 1 Guillaume Delamarre Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 20 - 6 Alexei Malkin Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 14 - 12 Jean-françois Charbinat Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 12 - 14 Brice Meyer Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 9 - 0 Geoffrey Stanislawski Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 9 - 0 Francesco Finazzi Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 8 - 1 Gideon Rosa Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 8 - 1 Andrew Merkel Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 6 - 3 Lorenzo Di Buono Σ92, A9
Rimantas Sagatas4 6 - 3 Vincent Douchez Σ92, A9
Lee Harding 107 - 123 Jasper Coosemans1 Σ92, A9
Lee Harding 97 - 48 Kai Wen Chew Σ92, A9
Lee Harding 89 - 124 Paweł Zaburski Σ92, A9
Lee Harding 87 - 58 Wouter Teuwen Σ92, A9
Lee Harding 86 - 59 Gonzalo Alvarez Σ92, A9
Lee Harding 82 - 182 Rimantas Sagatas4 Σ92, A9
Lee Harding 73 - 157 George Slater2 Σ92, A9
Lee Harding 65 - 62 Kamal Naoui Σ92, A9
Lee Harding 58 - 53 Gustavo Bellotto Σ92, A9
Lee Harding 56 - 55 Andreas Ramann Σ92, A9
Lee Harding 52 - 39 André de Carvalho Σ92, A9
Lee Harding 48 - 12 Tony Cullen Σ92, A9
Lee Harding 46 - 48 Bruno Caseiro1 Σ92, A9
Lee Harding 45 - 49 Christer Andersson Σ92, A9
Lee Harding 44 - 33 Jean-marc Boissinot Σ92, A9
Lee Harding 43 - 34 Ilya Vedenikov Σ92, A9
Lee Harding 38 - 22 Gyuri Székely Σ92, A9
Lee Harding 37 - 23 Geoffrey Stanislawski Σ92, A9
Lee Harding 33 - 61 Kuba Szajbel Σ92, A9
Lee Harding 33 - 27 Vincent Douchez Σ92, A9
Lee Harding 30 - 13 Rei Frost Σ92, A9
Lee Harding 29 - 14 Giovanni Orecchioni Σ92, A9
Lee Harding 27 - 16 Bernard Bontjer Σ92, A9
Lee Harding 26 - 17 Alberto Pérez Σ92, A9
Lee Harding 26 - 17 Jean-françois Charbinat Σ92, A9
Lee Harding 25 - 18 Lorenzo Di Buono Σ92, A9
Lee Harding 24 - 36 Josh Clark Σ92, A9
Lee Harding 23 - 20 Pieterjan Staessen Σ92, A9
Lee Harding 23 - 20 Mihail Morozov Σ92, A9
Lee Harding 21 - 22 Simone Scarpa Σ92, A9
Lee Harding 19 - 24 Juan Diego Milán Σ92, A9
Lee Harding 18 - 8 Ivan Silva Σ92, A9
Lee Harding 15 - 11 Guillaume Delamarre Σ92, A9
Lee Harding 14 - 12 Alexei Malkin Σ92, A9
Lee Harding 9 - 17 Brice Meyer Σ92, A9
Lee Harding 5 - 55 Dominiek Van West Σ92, A9
Lee Harding 0 - 9 Gideon Rosa Σ92, A9
Lee Harding 0 - 9 Andrew Merkel Σ92, A9
Lee Harding 0 - 9 Francesco Finazzi Σ92, A9
Juan Diego Milán 57 - 54 Tony Cullen Σ92, A9
Juan Diego Milán 36 - 7 Geoffrey Stanislawski Σ92, A9
Juan Diego Milán 32 - 11 Wouter Teuwen Σ92, A9
Juan Diego Milán 32 - 28 Kuba Szajbel Σ92, A9
Juan Diego Milán 24 - 19 Lee Harding Σ92, A9
Σελίδα « [12 3 ... 6 7 8 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα: