Στήθος με στήθος (Γκρουπ: Rookie - 138)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

Το αποτέλεσμα βασίζεται στα αποτελέσματα του αγώνα των παιχτών, που αγωνίζονται μεταξύ τους σε οποιοδήποτε γκρουπ
Σελίδα « [12 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα:
Εθν 'Ονομα μάνατζερ Σκορ Σκορ Εθν 'Ονομα μάνατζερ Τελευταίος αγώνας
Martins Muizarajs 177 - 26 Will Northcott Σ84, A6
Martins Muizarajs 115 - 15 Antonio Jose Rondon Zurita Σ84, A6
Martins Muizarajs 99 - 23 Yusri Rauf Σ84, A6
Martins Muizarajs 38 - 21 Kostas Giannak Σ84, A6
Martins Muizarajs 26 - 8 Marco Bösewetter Σ84, A6
Martins Muizarajs 20 - 1 Matthew Tenwick Σ83, A16
Martins Muizarajs 18 - 4 Fernando Polito Σ83, A14
Martins Muizarajs 15 - 0 Francesco Serranò Σ84, A6
Martins Muizarajs 14 - 8 Matteo Allegretti Σ84, A6
Martins Muizarajs 6 - 1 Mark De La Montagne Σ84, A6
Martins Muizarajs 6 - 0 Piotr Balik Σ84, A6
Martins Muizarajs 4 - 2 Franco Del Campo Σ84, A6
Martins Muizarajs 3 - 0 Fernando Carvalho Σ83, A17
Martins Muizarajs 2 - 0 Michael Gysman Σ84, A6
Martins Muizarajs 2 - 0 Pavel Petrov Σ84, A6
Martins Muizarajs 2 - 0 Samuel Gonzalez Chorro Σ83, A8
Martins Muizarajs 1 - 0 Egor Zimov Σ83, A17
Martins Muizarajs 1 - 0 Alex Romanova Σ83, A17
Martins Muizarajs 1 - 0 Joshua Thomsen Σ84, A1
Kostas Giannak 51 - 12 Will Northcott Σ84, A6
Kostas Giannak 41 - 8 Antonio Jose Rondon Zurita Σ84, A6
Kostas Giannak 31 - 30 Yusri Rauf Σ84, A6
Kostas Giannak 21 - 38 Martins Muizarajs Σ84, A6
Kostas Giannak 12 - 12 Marco Bösewetter Σ84, A6
Kostas Giannak 12 - 2 Matthew Tenwick Σ83, A14
Kostas Giannak 11 - 7 Fernando Polito Σ83, A14
Kostas Giannak 5 - 6 Matteo Allegretti Σ84, A6
Kostas Giannak 2 - 0 Samuel Gonzalez Chorro Σ83, A2
Kostas Giannak 2 - 3 Mark De La Montagne Σ84, A6
Kostas Giannak 1 - 0 Pavel Petrov Σ84, A6
Kostas Giannak 1 - 3 Franco Del Campo Σ84, A6
Kostas Giannak 1 - 0 Alex Romanova Σ83, A17
Kostas Giannak 1 - 0 Joshua Thomsen Σ84, A1
Kostas Giannak 1 - 3 Piotr Balik Σ84, A6
Kostas Giannak 1 - 5 Francesco Serranò Σ84, A6
Kostas Giannak 1 - 0 Fernando Carvalho Σ83, A17
Kostas Giannak 1 - 0 Egor Zimov Σ83, A17
Kostas Giannak 0 - 1 Michael Gysman Σ84, A6
Mark De La Montagne 5 - 2 Will Northcott Σ84, A6
Mark De La Montagne 4 - 2 Piotr Balik Σ84, A6
Mark De La Montagne 3 - 4 Yusri Rauf Σ84, A6
Mark De La Montagne 3 - 2 Kostas Giannak Σ84, A6
Mark De La Montagne 3 - 4 Francesco Serranò Σ84, A6
Mark De La Montagne 3 - 4 Marco Bösewetter Σ84, A6
Mark De La Montagne 3 - 1 Antonio Jose Rondon Zurita Σ84, A6
Mark De La Montagne 1 - 0 Joshua Thomsen Σ84, A1
Mark De La Montagne 1 - 0 Fernando Carvalho Σ83, A17
Mark De La Montagne 1 - 0 Alex Romanova Σ83, A17
Mark De La Montagne 1 - 6 Martins Muizarajs Σ84, A6
Mark De La Montagne 1 - 6 Matteo Allegretti Σ84, A6
Mark De La Montagne 1 - 5 Franco Del Campo Σ84, A6
Mark De La Montagne 1 - 0 Egor Zimov Σ83, A17
Mark De La Montagne 0 - 2 Pavel Petrov Σ84, A6
Mark De La Montagne 0 - 2 Michael Gysman Σ84, A6
Antonio Jose Rondon Zurita 78 - 57 Will Northcott Σ84, A6
Antonio Jose Rondon Zurita 41 - 63 Yusri Rauf Σ84, A6
Antonio Jose Rondon Zurita 15 - 115 Martins Muizarajs Σ84, A6
Antonio Jose Rondon Zurita 10 - 7 Matthew Tenwick Σ83, A14
Antonio Jose Rondon Zurita 8 - 41 Kostas Giannak Σ84, A6
Antonio Jose Rondon Zurita 8 - 13 Fernando Polito Σ83, A14
Antonio Jose Rondon Zurita 6 - 11 Matteo Allegretti Σ84, A6
Antonio Jose Rondon Zurita 5 - 24 Marco Bösewetter Σ84, A6
Antonio Jose Rondon Zurita 2 - 7 Francesco Serranò Σ84, A6
Antonio Jose Rondon Zurita 2 - 1 Samuel Gonzalez Chorro Σ83, A8
Antonio Jose Rondon Zurita 1 - 0 Fernando Carvalho Σ83, A15
Antonio Jose Rondon Zurita 1 - 3 Mark De La Montagne Σ84, A6
Antonio Jose Rondon Zurita 0 - 4 Piotr Balik Σ84, A6
Antonio Jose Rondon Zurita 0 - 1 Joshua Thomsen Σ84, A1
Antonio Jose Rondon Zurita 0 - 1 Michael Gysman Σ84, A6
Antonio Jose Rondon Zurita 0 - 1 Pavel Petrov Σ84, A6
Antonio Jose Rondon Zurita 0 - 4 Franco Del Campo Σ84, A6
Fernando Carvalho 1 - 2 Matteo Allegretti Σ83, A17
Fernando Carvalho 1 - 0 Alex Romanova Σ83, A17
Fernando Carvalho 0 - 3 Will Northcott Σ83, A17
Fernando Carvalho 0 - 3 Francesco Serranò Σ83, A17
Fernando Carvalho 0 - 3 Martins Muizarajs Σ83, A17
Fernando Carvalho 0 - 1 Mark De La Montagne Σ83, A17
Fernando Carvalho 0 - 1 Egor Zimov Σ83, A17
Fernando Carvalho 0 - 3 Yusri Rauf Σ83, A17
Fernando Carvalho 0 - 1 Marco Bösewetter Σ83, A17
Fernando Carvalho 0 - 1 Matthew Tenwick Σ83, A16
Fernando Carvalho 0 - 1 Kostas Giannak Σ83, A17
Fernando Carvalho 0 - 1 Antonio Jose Rondon Zurita Σ83, A15
Franco Del Campo 6 - 0 Will Northcott Σ84, A6
Franco Del Campo 5 - 1 Francesco Serranò Σ84, A6
Franco Del Campo 5 - 1 Mark De La Montagne Σ84, A6
Franco Del Campo 5 - 1 Piotr Balik Σ84, A6
Franco Del Campo 5 - 1 Marco Bösewetter Σ84, A6
Franco Del Campo 5 - 1 Yusri Rauf Σ84, A6
Franco Del Campo 4 - 0 Antonio Jose Rondon Zurita Σ84, A6
Franco Del Campo 3 - 1 Kostas Giannak Σ84, A6
Franco Del Campo 3 - 3 Matteo Allegretti Σ84, A6
Franco Del Campo 2 - 0 Pavel Petrov Σ84, A6
Franco Del Campo 2 - 4 Martins Muizarajs Σ84, A6
Franco Del Campo 1 - 1 Michael Gysman Σ84, A6
Franco Del Campo 1 - 0 Joshua Thomsen Σ84, A1
Michael Gysman 2 - 0 Mark De La Montagne Σ84, A6
Michael Gysman 2 - 0 Will Northcott Σ84, A6
Michael Gysman 1 - 1 Pavel Petrov Σ84, A6
Michael Gysman 1 - 1 Franco Del Campo Σ84, A6
Michael Gysman 1 - 0 Kostas Giannak Σ84, A6
Michael Gysman 1 - 0 Antonio Jose Rondon Zurita Σ84, A6
Michael Gysman 0 - 2 Yusri Rauf Σ84, A6
Michael Gysman 0 - 2 Marco Bösewetter Σ84, A6
Michael Gysman 0 - 2 Martins Muizarajs Σ84, A6
Michael Gysman 0 - 2 Matteo Allegretti Σ84, A6
Michael Gysman 0 - 2 Francesco Serranò Σ84, A6
Michael Gysman 0 - 2 Piotr Balik Σ84, A6
Yusri Rauf 89 - 38 Will Northcott Σ84, A6
Yusri Rauf 63 - 41 Antonio Jose Rondon Zurita Σ84, A6
Yusri Rauf 30 - 31 Kostas Giannak Σ84, A6
Yusri Rauf 23 - 99 Martins Muizarajs Σ84, A6
Yusri Rauf 20 - 4 Matthew Tenwick Σ83, A16
Yusri Rauf 14 - 23 Marco Bösewetter Σ84, A6
Yusri Rauf 9 - 14 Matteo Allegretti Σ84, A6
Yusri Rauf 8 - 17 Fernando Polito Σ83, A14
Yusri Rauf 7 - 8 Francesco Serranò Σ84, A6
Yusri Rauf 5 - 1 Piotr Balik Σ84, A6
Yusri Rauf 4 - 3 Mark De La Montagne Σ84, A6
Yusri Rauf 3 - 0 Fernando Carvalho Σ83, A17
Yusri Rauf 2 - 1 Samuel Gonzalez Chorro Σ83, A8
Yusri Rauf 2 - 0 Michael Gysman Σ84, A6
Yusri Rauf 1 - 0 Egor Zimov Σ83, A17
Yusri Rauf 1 - 1 Pavel Petrov Σ84, A6
Yusri Rauf 1 - 0 Alex Romanova Σ83, A17
Yusri Rauf 1 - 0 Joshua Thomsen Σ84, A1
Yusri Rauf 1 - 5 Franco Del Campo Σ84, A6
Will Northcott 57 - 78 Antonio Jose Rondon Zurita Σ84, A6
Will Northcott 38 - 89 Yusri Rauf Σ84, A6
Will Northcott 26 - 177 Martins Muizarajs Σ84, A6
Will Northcott 17 - 7 Matthew Tenwick Σ83, A16
Will Northcott 12 - 51 Kostas Giannak Σ84, A6
Will Northcott 10 - 28 Marco Bösewetter Σ84, A6
Will Northcott 9 - 17 Fernando Polito Σ83, A14
Will Northcott 6 - 17 Matteo Allegretti Σ84, A6
Will Northcott 3 - 0 Samuel Gonzalez Chorro Σ83, A8
Will Northcott 3 - 0 Fernando Carvalho Σ83, A17
Will Northcott 2 - 5 Mark De La Montagne Σ84, A6
Will Northcott 1 - 0 Alex Romanova Σ83, A17
Will Northcott 1 - 14 Francesco Serranò Σ84, A6
Will Northcott 1 - 0 Egor Zimov Σ83, A17
Will Northcott 0 - 2 Michael Gysman Σ84, A6
Will Northcott 0 - 1 Joshua Thomsen Σ84, A1
Will Northcott 0 - 6 Piotr Balik Σ84, A6
Will Northcott 0 - 6 Franco Del Campo Σ84, A6
Will Northcott 0 - 2 Pavel Petrov Σ84, A6
Joshua Thomsen 1 - 0 Piotr Balik Σ84, A1
Joshua Thomsen 1 - 0 Antonio Jose Rondon Zurita Σ84, A1
Joshua Thomsen 1 - 0 Will Northcott Σ84, A1
Joshua Thomsen 0 - 1 Yusri Rauf Σ84, A1
Joshua Thomsen 0 - 1 Marco Bösewetter Σ84, A1
Joshua Thomsen 0 - 1 Martins Muizarajs Σ84, A1
Joshua Thomsen 0 - 1 Matteo Allegretti Σ84, A1
Joshua Thomsen 0 - 1 Mark De La Montagne Σ84, A1
Joshua Thomsen 0 - 1 Franco Del Campo Σ84, A1
Joshua Thomsen 0 - 1 Francesco Serranò Σ84, A1
Joshua Thomsen 0 - 1 Kostas Giannak Σ84, A1
Marco Bösewetter 28 - 10 Will Northcott Σ84, A6
Marco Bösewetter 24 - 5 Antonio Jose Rondon Zurita Σ84, A6
Marco Bösewetter 23 - 14 Yusri Rauf Σ84, A6
Marco Bösewetter 18 - 5 Matthew Tenwick Σ83, A14
Marco Bösewetter 17 - 9 Fernando Polito Σ83, A14
Marco Bösewetter 12 - 12 Kostas Giannak Σ84, A6
Marco Bösewetter 11 - 10 Matteo Allegretti Σ84, A6
Marco Bösewetter 8 - 26 Martins Muizarajs Σ84, A6
Marco Bösewetter 5 - 8 Francesco Serranò Σ84, A6
Marco Bösewetter 4 - 3 Mark De La Montagne Σ84, A6
Marco Bösewetter 3 - 3 Piotr Balik Σ84, A6
Marco Bösewetter 3 - 0 Samuel Gonzalez Chorro Σ83, A8
Marco Bösewetter 2 - 0 Michael Gysman Σ84, A6
Marco Bösewetter 1 - 0 Alex Romanova Σ83, A17
Marco Bösewetter 1 - 5 Franco Del Campo Σ84, A6
Marco Bösewetter 1 - 0 Egor Zimov Σ83, A17
Marco Bösewetter 1 - 0 Joshua Thomsen Σ84, A1
Marco Bösewetter 1 - 1 Pavel Petrov Σ84, A6
Marco Bösewetter 1 - 0 Fernando Carvalho Σ83, A17
Francesco Serranò 14 - 1 Will Northcott Σ84, A6
Francesco Serranò 8 - 7 Yusri Rauf Σ84, A6
Francesco Serranò 8 - 5 Marco Bösewetter Σ84, A6
Francesco Serranò 7 - 2 Antonio Jose Rondon Zurita Σ84, A6
Francesco Serranò 6 - 0 Matthew Tenwick Σ83, A16
Francesco Serranò 5 - 1 Piotr Balik Σ84, A6
Francesco Serranò 5 - 1 Kostas Giannak Σ84, A6
Francesco Serranò 4 - 3 Mark De La Montagne Σ84, A6
Francesco Serranò 4 - 11 Matteo Allegretti Σ84, A6
Francesco Serranò 3 - 1 Fernando Polito Σ83, A14
Francesco Serranò 3 - 0 Fernando Carvalho Σ83, A17
Francesco Serranò 2 - 0 Michael Gysman Σ84, A6
Francesco Serranò 1 - 5 Franco Del Campo Σ84, A6
Francesco Serranò 1 - 0 Alex Romanova Σ83, A17
Francesco Serranò 1 - 0 Joshua Thomsen Σ84, A1
Francesco Serranò 1 - 0 Egor Zimov Σ83, A17
Francesco Serranò 1 - 1 Pavel Petrov Σ84, A6
Francesco Serranò 0 - 15 Martins Muizarajs Σ84, A6
Samuel Gonzalez Chorro 1 - 2 Yusri Rauf Σ83, A8
Samuel Gonzalez Chorro 1 - 2 Antonio Jose Rondon Zurita Σ83, A8
Samuel Gonzalez Chorro 1 - 2 Matteo Allegretti Σ83, A8
Samuel Gonzalez Chorro 0 - 3 Marco Bösewetter Σ83, A8
Samuel Gonzalez Chorro 0 - 3 Matthew Tenwick Σ83, A8
Samuel Gonzalez Chorro 0 - 2 Martins Muizarajs Σ83, A8
Σελίδα « [12 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα: