Στήθος με στήθος (Γκρουπ: Rookie - 3)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

Το αποτέλεσμα βασίζεται στα αποτελέσματα του αγώνα των παιχτών, που αγωνίζονται μεταξύ τους σε οποιοδήποτε γκρουπ
Σελίδα « [12 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα:
Εθν 'Ονομα μάνατζερ Σκορ Σκορ Εθν 'Ονομα μάνατζερ Τελευταίος αγώνας
Vladimir Alexandrov 9 - 13 Géza Lukács Σ85, A1
Vladimir Alexandrov 5 - 9 Storm Nation Σ86, A16
Vladimir Alexandrov 2 - 3 Gordon Harris Σ86, A16
Vladimir Alexandrov 2 - 4 Manuel Lantigua Díaz Σ86, A16
Vladimir Alexandrov 1 - 3 Erik Trinowitz Σ86, A16
Vladimir Alexandrov 1 - 0 Craig Prosser Σ86, A16
Vladimir Alexandrov 1 - 5 Jean Michel Chauprade Σ86, A16
Vladimir Alexandrov 0 - 1 Diego Herrera Σ86, A11
Hubert Szustak 7 - 3 Storm Nation Σ87, A10
Hubert Szustak 7 - 2 Jean Michel Chauprade Σ87, A10
Hubert Szustak 4 - 4 Sergio Ribeiro Σ87, A9
Hubert Szustak 4 - 2 Marci Tarcrven Σ87, A10
Hubert Szustak 4 - 3 Gordon Harris Σ87, A7
Hubert Szustak 2 - 1 Cristiano Carvalho Σ87, A3
Hubert Szustak 2 - 5 Flow Bindung Σ87, A10
Hubert Szustak 1 - 8 Erik Trinowitz Σ87, A10
Hubert Szustak 1 - 9 Jussi Vasama Σ87, A10
Hubert Szustak 0 - 9 Manuel Lantigua Díaz Σ87, A10
Hubert Szustak 0 - 1 Diego Mcmartin Σ87, A1
Hubert Szustak 0 - 10 Ahmed Tahmid Σ87, A10
Hubert Szustak 0 - 10 Pedro Queiroz Σ87, A10
Filipe Miguel 18 - 16 Sergei Gordov Σ76, A17
Craig Prosser 3 - 0 Erik Trinowitz Σ86, A16
Craig Prosser 2 - 1 Gordon Harris Σ86, A16
Craig Prosser 2 - 1 Storm Nation Σ86, A16
Craig Prosser 0 - 1 Diego Mcmartin Σ86, A14
Craig Prosser 0 - 1 Vladimir Alexandrov Σ86, A16
Craig Prosser 0 - 3 Manuel Lantigua Díaz Σ86, A16
Craig Prosser 0 - 3 Jean Michel Chauprade Σ86, A16
Jussi Vasama 10 - 0 Storm Nation Σ87, A10
Jussi Vasama 9 - 0 Jean Michel Chauprade Σ87, A10
Jussi Vasama 9 - 1 Hubert Szustak Σ87, A10
Jussi Vasama 8 - 0 Sergio Ribeiro Σ87, A9
Jussi Vasama 8 - 1 Manuel Lantigua Díaz Σ87, A10
Jussi Vasama 7 - 0 Flow Bindung Σ87, A10
Jussi Vasama 6 - 0 Marci Tarcrven Σ87, A10
Jussi Vasama 6 - 1 Gordon Harris Σ87, A7
Jussi Vasama 5 - 5 Pedro Queiroz Σ87, A10
Jussi Vasama 4 - 5 Erik Trinowitz Σ87, A10
Jussi Vasama 3 - 0 Cristiano Carvalho Σ87, A3
Jussi Vasama 2 - 8 Ahmed Tahmid Σ87, A10
Jussi Vasama 1 - 0 Diego Mcmartin Σ87, A1
Sergio Ribeiro 5 - 3 Storm Nation Σ87, A9
Sergio Ribeiro 5 - 2 Jean Michel Chauprade Σ87, A9
Sergio Ribeiro 4 - 1 Marci Tarcrven Σ87, A9
Sergio Ribeiro 4 - 4 Hubert Szustak Σ87, A9
Sergio Ribeiro 2 - 4 Gordon Harris Σ87, A7
Sergio Ribeiro 2 - 6 Manuel Lantigua Díaz Σ87, A9
Sergio Ribeiro 2 - 0 Cristiano Carvalho Σ87, A3
Sergio Ribeiro 1 - 7 Pedro Queiroz Σ87, A9
Sergio Ribeiro 1 - 5 Flow Bindung Σ87, A9
Sergio Ribeiro 0 - 8 Ahmed Tahmid Σ87, A9
Sergio Ribeiro 0 - 8 Jussi Vasama Σ87, A9
Sergio Ribeiro 0 - 7 Erik Trinowitz Σ87, A9
Sergei Gordov 16 - 18 Filipe Miguel Σ76, A17
Diego Herrera 1 - 0 Vladimir Alexandrov Σ86, A11
Diego Herrera 0 - 1 Diego Mcmartin Σ86, A12
Diego Herrera 0 - 2 Manuel Lantigua Díaz Σ86, A12
Diego Herrera 0 - 2 Jean Michel Chauprade Σ86, A12
Diego Herrera 0 - 2 Erik Trinowitz Σ86, A12
Diego Herrera 0 - 2 Gordon Harris Σ86, A12
Diego Herrera 0 - 2 Storm Nation Σ86, A12
Gordon Harris 15 - 26 Storm Nation Σ87, A7
Gordon Harris 9 - 30 Jean Michel Chauprade Σ87, A7
Gordon Harris 8 - 16 Erik Trinowitz Σ87, A7
Gordon Harris 8 - 8 Géza Lukács Σ85, A17
Gordon Harris 4 - 2 Sergio Ribeiro Σ87, A7
Gordon Harris 3 - 0 Cristiano Carvalho Σ87, A3
Gordon Harris 3 - 2 Vladimir Alexandrov Σ86, A16
Gordon Harris 3 - 8 Pedro Queiroz Σ87, A7
Gordon Harris 3 - 33 Manuel Lantigua Díaz Σ87, A7
Gordon Harris 3 - 4 Hubert Szustak Σ87, A7
Gordon Harris 2 - 1 Marci Tarcrven Σ87, A7
Gordon Harris 2 - 2 Diego Mcmartin Σ87, A1
Gordon Harris 2 - 0 Diego Herrera Σ86, A12
Gordon Harris 1 - 3 Flow Bindung Σ87, A7
Gordon Harris 1 - 2 Craig Prosser Σ86, A16
Gordon Harris 1 - 6 Jussi Vasama Σ87, A7
Gordon Harris 0 - 7 Ahmed Tahmid Σ87, A7
Géza Lukács 74 - 124 Storm Nation Σ85, A17
Géza Lukács 13 - 9 Vladimir Alexandrov Σ85, A1
Géza Lukács 8 - 8 Gordon Harris Σ85, A17
Géza Lukács 7 - 31 Manuel Lantigua Díaz Σ85, A17
Géza Lukács 4 - 27 Jean Michel Chauprade Σ85, A17
Cristiano Carvalho 1 - 2 Hubert Szustak Σ87, A3
Cristiano Carvalho 1 - 2 Jean Michel Chauprade Σ87, A3
Cristiano Carvalho 0 - 3 Ahmed Tahmid Σ87, A3
Cristiano Carvalho 0 - 3 Jussi Vasama Σ87, A3
Cristiano Carvalho 0 - 3 Pedro Queiroz Σ87, A3
Cristiano Carvalho 0 - 3 Gordon Harris Σ87, A3
Cristiano Carvalho 0 - 3 Storm Nation Σ87, A3
Cristiano Carvalho 0 - 1 Diego Mcmartin Σ87, A1
Cristiano Carvalho 0 - 3 Erik Trinowitz Σ87, A3
Cristiano Carvalho 0 - 2 Sergio Ribeiro Σ87, A3
Cristiano Carvalho 0 - 2 Manuel Lantigua Díaz Σ87, A3
Manuel Lantigua Díaz 46 - 19 Storm Nation Σ87, A10
Manuel Lantigua Díaz 33 - 3 Gordon Harris Σ87, A7
Manuel Lantigua Díaz 32 - 20 Jean Michel Chauprade Σ87, A10
Manuel Lantigua Díaz 31 - 7 Géza Lukács Σ85, A17
Manuel Lantigua Díaz 12 - 11 Erik Trinowitz Σ87, A10
Manuel Lantigua Díaz 9 - 0 Hubert Szustak Σ87, A10
Manuel Lantigua Díaz 6 - 1 Flow Bindung Σ87, A10
Manuel Lantigua Díaz 6 - 2 Sergio Ribeiro Σ87, A9
Manuel Lantigua Díaz 5 - 1 Marci Tarcrven Σ87, A10
Manuel Lantigua Díaz 4 - 2 Vladimir Alexandrov Σ86, A16
Manuel Lantigua Díaz 3 - 8 Pedro Queiroz Σ87, A10
Manuel Lantigua Díaz 3 - 0 Diego Mcmartin Σ86, A14
Manuel Lantigua Díaz 3 - 0 Craig Prosser Σ86, A16
Manuel Lantigua Díaz 2 - 0 Cristiano Carvalho Σ87, A3
Manuel Lantigua Díaz 2 - 0 Diego Herrera Σ86, A12
Manuel Lantigua Díaz 1 - 8 Jussi Vasama Σ87, A10
Manuel Lantigua Díaz 0 - 9 Ahmed Tahmid Σ87, A10
Flow Bindung 7 - 0 Storm Nation Σ87, A10
Flow Bindung 6 - 0 Jean Michel Chauprade Σ87, A10
Flow Bindung 6 - 0 Marci Tarcrven Σ87, A10
Flow Bindung 5 - 2 Hubert Szustak Σ87, A10
Flow Bindung 5 - 1 Sergio Ribeiro Σ87, A9
Flow Bindung 3 - 1 Gordon Harris Σ87, A7
Flow Bindung 1 - 6 Pedro Queiroz Σ87, A10
Flow Bindung 1 - 6 Manuel Lantigua Díaz Σ87, A10
Flow Bindung 1 - 5 Erik Trinowitz Σ87, A10
Flow Bindung 0 - 7 Ahmed Tahmid Σ87, A10
Flow Bindung 0 - 7 Jussi Vasama Σ87, A10
Storm Nation 124 - 74 Géza Lukács Σ85, A17
Storm Nation 26 - 15 Gordon Harris Σ87, A7
Storm Nation 19 - 46 Manuel Lantigua Díaz Σ87, A10
Storm Nation 12 - 46 Jean Michel Chauprade Σ87, A10
Storm Nation 9 - 5 Vladimir Alexandrov Σ86, A16
Storm Nation 6 - 20 Erik Trinowitz Σ87, A10
Storm Nation 3 - 7 Hubert Szustak Σ87, A10
Storm Nation 3 - 5 Sergio Ribeiro Σ87, A9
Storm Nation 3 - 11 Pedro Queiroz Σ87, A10
Storm Nation 3 - 0 Cristiano Carvalho Σ87, A3
Storm Nation 2 - 0 Diego Herrera Σ86, A12
Storm Nation 2 - 4 Marci Tarcrven Σ87, A10
Storm Nation 1 - 2 Craig Prosser Σ86, A16
Storm Nation 0 - 7 Flow Bindung Σ87, A10
Storm Nation 0 - 10 Jussi Vasama Σ87, A10
Storm Nation 0 - 4 Diego Mcmartin Σ87, A1
Storm Nation 0 - 10 Ahmed Tahmid Σ87, A10
Jean Michel Chauprade 46 - 12 Storm Nation Σ87, A10
Jean Michel Chauprade 30 - 9 Gordon Harris Σ87, A7
Jean Michel Chauprade 27 - 4 Géza Lukács Σ85, A17
Jean Michel Chauprade 20 - 32 Manuel Lantigua Díaz Σ87, A10
Jean Michel Chauprade 10 - 15 Erik Trinowitz Σ87, A10
Jean Michel Chauprade 5 - 1 Vladimir Alexandrov Σ86, A16
Jean Michel Chauprade 3 - 0 Craig Prosser Σ86, A16
Jean Michel Chauprade 3 - 9 Pedro Queiroz Σ87, A10
Jean Michel Chauprade 2 - 5 Sergio Ribeiro Σ87, A9
Jean Michel Chauprade 2 - 1 Cristiano Carvalho Σ87, A3
Jean Michel Chauprade 2 - 7 Hubert Szustak Σ87, A10
Jean Michel Chauprade 2 - 2 Diego Mcmartin Σ87, A1
Jean Michel Chauprade 2 - 0 Diego Herrera Σ86, A12
Jean Michel Chauprade 1 - 4 Marci Tarcrven Σ87, A10
Jean Michel Chauprade 0 - 9 Ahmed Tahmid Σ87, A10
Jean Michel Chauprade 0 - 6 Flow Bindung Σ87, A10
Jean Michel Chauprade 0 - 9 Jussi Vasama Σ87, A10
Diego Mcmartin 4 - 0 Storm Nation Σ87, A1
Diego Mcmartin 2 - 2 Jean Michel Chauprade Σ87, A1
Diego Mcmartin 2 - 2 Erik Trinowitz Σ87, A1
Diego Mcmartin 2 - 2 Gordon Harris Σ87, A1
Diego Mcmartin 1 - 0 Craig Prosser Σ86, A14
Diego Mcmartin 1 - 0 Diego Herrera Σ86, A12
Diego Mcmartin 1 - 0 Cristiano Carvalho Σ87, A1
Diego Mcmartin 1 - 0 Hubert Szustak Σ87, A1
Diego Mcmartin 0 - 1 Ahmed Tahmid Σ87, A1
Diego Mcmartin 0 - 1 Jussi Vasama Σ87, A1
Diego Mcmartin 0 - 1 Pedro Queiroz Σ87, A1
Diego Mcmartin 0 - 3 Manuel Lantigua Díaz Σ86, A14
Ahmed Tahmid 10 - 0 Storm Nation Σ87, A10
Ahmed Tahmid 10 - 0 Hubert Szustak Σ87, A10
Ahmed Tahmid 9 - 0 Manuel Lantigua Díaz Σ87, A10
Ahmed Tahmid 9 - 0 Jean Michel Chauprade Σ87, A10
Ahmed Tahmid 8 - 0 Sergio Ribeiro Σ87, A9
Ahmed Tahmid 8 - 2 Jussi Vasama Σ87, A10
Ahmed Tahmid 7 - 0 Gordon Harris Σ87, A7
Ahmed Tahmid 7 - 3 Pedro Queiroz Σ87, A10
Ahmed Tahmid 7 - 0 Flow Bindung Σ87, A10
Ahmed Tahmid 6 - 0 Marci Tarcrven Σ87, A10
Ahmed Tahmid 5 - 4 Erik Trinowitz Σ87, A10
Ahmed Tahmid 3 - 0 Cristiano Carvalho Σ87, A3
Ahmed Tahmid 1 - 0 Diego Mcmartin Σ87, A1
Erik Trinowitz 20 - 6 Storm Nation Σ87, A10
Erik Trinowitz 16 - 8 Gordon Harris Σ87, A7
Erik Trinowitz 15 - 10 Jean Michel Chauprade Σ87, A10
Erik Trinowitz 11 - 12 Manuel Lantigua Díaz Σ87, A10
Erik Trinowitz 8 - 1 Hubert Szustak Σ87, A10
Erik Trinowitz 8 - 5 Pedro Queiroz Σ87, A10
Erik Trinowitz 7 - 0 Sergio Ribeiro Σ87, A9
Erik Trinowitz 5 - 0 Marci Tarcrven Σ87, A10
Erik Trinowitz 5 - 4 Jussi Vasama Σ87, A10
Erik Trinowitz 5 - 1 Flow Bindung Σ87, A10
Erik Trinowitz 4 - 5 Ahmed Tahmid Σ87, A10
Erik Trinowitz 3 - 0 Cristiano Carvalho Σ87, A3
Erik Trinowitz 3 - 1 Vladimir Alexandrov Σ86, A16
Erik Trinowitz 2 - 2 Diego Mcmartin Σ87, A1
Erik Trinowitz 2 - 0 Diego Herrera Σ86, A12
Erik Trinowitz 0 - 3 Craig Prosser Σ86, A16
Pedro Queiroz 11 - 3 Storm Nation Σ87, A10
Pedro Queiroz 10 - 0 Hubert Szustak Σ87, A10
Σελίδα « [12 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα: