Στήθος με στήθος (Γκρουπ: Rookie - 5)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

Το αποτέλεσμα βασίζεται στα αποτελέσματα του αγώνα των παιχτών, που αγωνίζονται μεταξύ τους σε οποιοδήποτε γκρουπ
Σελίδα « [12 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα:
Εθν 'Ονομα μάνατζερ Σκορ Σκορ Εθν 'Ονομα μάνατζερ Τελευταίος αγώνας
Joao Tristao 48 - 21 József Gottschi Σ88, A14
Joao Tristao 28 - 12 Alex Vaiani Σ87, A12
Joao Tristao 26 - 1 Carlos Ottonello Σ88, A15
Joao Tristao 21 - 0 Dovydas Stankevicius Σ88, A15
Joao Tristao 19 - 20 Helder Esteves Σ88, A15
Joao Tristao 18 - 20 Joseph Siler Σ88, A15
Joao Tristao 14 - 1 Dan Chaplin Σ87, A11
Joao Tristao 10 - 1 James Vanlint Σ88, A15
Joao Tristao 7 - 4 Milan Obradovic Σ88, A15
Joao Tristao 7 - 0 Kari Kontula Σ88, A10
Joao Tristao 6 - 4 Andreas Haanpää Σ88, A11
Joao Tristao 6 - 0 Jareen Keats Σ88, A15
Joao Tristao 5 - 11 Jeremy Schultz Σ88, A15
Joao Tristao 5 - 29 Michał Domański Σ88, A14
Joao Tristao 4 - 15 Lukáš Vlček Σ87, A14
Joao Tristao 4 - 1 Krzysiek Mielczarek Σ88, A7
Joao Tristao 3 - 25 Greg Starke Σ88, A15
Joao Tristao 1 - 0 Miguel Freitas Σ88, A12
Joao Tristao 1 - 0 Jorge Mendes Σ88, A1
Joao Tristao 1 - 0 Alexander Govorov Σ88, A2
Joao Tristao 1 - 0 Brady Connolly Σ87, A5
Joao Tristao 0 - 28 Biagio Savino Σ88, A15
Jeremy Schultz 16 - 1 Carlos Ottonello Σ88, A15
Jeremy Schultz 14 - 1 József Gottschi Σ88, A14
Jeremy Schultz 13 - 3 Joseph Siler Σ88, A15
Jeremy Schultz 11 - 5 Joao Tristao Σ88, A15
Jeremy Schultz 11 - 1 James Vanlint Σ88, A15
Jeremy Schultz 9 - 0 Dovydas Stankevicius Σ88, A15
Jeremy Schultz 9 - 3 Milan Obradovic Σ88, A15
Jeremy Schultz 8 - 9 Helder Esteves Σ88, A15
Jeremy Schultz 7 - 4 Andreas Haanpää Σ88, A11
Jeremy Schultz 5 - 1 Krzysiek Mielczarek Σ88, A7
Jeremy Schultz 5 - 9 Michał Domański Σ88, A14
Jeremy Schultz 4 - 14 Greg Starke Σ88, A15
Jeremy Schultz 3 - 1 Jareen Keats Σ88, A15
Jeremy Schultz 3 - 0 Kari Kontula Σ88, A10
Jeremy Schultz 1 - 0 Miguel Freitas Σ88, A12
Jeremy Schultz 1 - 0 Jorge Mendes Σ88, A1
Jeremy Schultz 1 - 17 Biagio Savino Σ88, A15
Jeremy Schultz 0 - 1 Alexander Govorov Σ88, A2
Jareen Keats 5 - 1 Carlos Ottonello Σ88, A15
Jareen Keats 4 - 0 Dan Chaplin Σ87, A11
Jareen Keats 3 - 1 József Gottschi Σ88, A12
Jareen Keats 2 - 0 James Vanlint Σ88, A15
Jareen Keats 1 - 1 Alex Vaiani Σ87, A12
Jareen Keats 1 - 0 Miguel Freitas Σ88, A12
Jareen Keats 1 - 8 Helder Esteves Σ88, A15
Jareen Keats 1 - 3 Jeremy Schultz Σ88, A15
Jareen Keats 1 - 0 Dovydas Stankevicius Σ88, A15
Jareen Keats 1 - 5 Greg Starke Σ88, A15
Jareen Keats 1 - 0 Lukáš Vlček Σ87, A12
Jareen Keats 1 - 7 Joseph Siler Σ88, A15
Jareen Keats 0 - 2 Milan Obradovic Σ88, A15
Jareen Keats 0 - 5 Michał Domański Σ88, A12
Jareen Keats 0 - 6 Biagio Savino Σ88, A15
Jareen Keats 0 - 6 Joao Tristao Σ88, A15
Lukáš Vlček 15 - 4 Joao Tristao Σ87, A14
Lukáš Vlček 3 - 0 Carlos Ottonello Σ87, A14
Lukáš Vlček 1 - 0 Alex Vaiani Σ87, A12
Lukáš Vlček 1 - 1 József Gottschi Σ87, A14
Lukáš Vlček 1 - 0 Dovydas Stankevicius Σ87, A14
Lukáš Vlček 0 - 3 Greg Starke Σ87, A14
Lukáš Vlček 0 - 3 Joseph Siler Σ87, A14
Lukáš Vlček 0 - 1 Jareen Keats Σ87, A12
Lukáš Vlček 0 - 3 Helder Esteves Σ87, A14
Lukáš Vlček 0 - 3 Michał Domański Σ87, A14
Lukáš Vlček 0 - 3 Biagio Savino Σ87, A14
Dovydas Stankevicius 8 - 6 Carlos Ottonello Σ88, A15
Dovydas Stankevicius 8 - 9 József Gottschi Σ88, A13
Dovydas Stankevicius 3 - 1 Dan Chaplin Σ87, A5
Dovydas Stankevicius 3 - 4 James Vanlint Σ88, A15
Dovydas Stankevicius 2 - 8 Alex Vaiani Σ87, A5
Dovydas Stankevicius 2 - 2 Kari Kontula Σ88, A10
Dovydas Stankevicius 1 - 0 Brady Connolly Σ87, A5
Dovydas Stankevicius 1 - 6 Milan Obradovic Σ88, A15
Dovydas Stankevicius 1 - 0 Jorge Mendes Σ88, A1
Dovydas Stankevicius 0 - 15 Greg Starke Σ88, A15
Dovydas Stankevicius 0 - 1 Jareen Keats Σ88, A15
Dovydas Stankevicius 0 - 15 Joseph Siler Σ88, A15
Dovydas Stankevicius 0 - 9 Jeremy Schultz Σ88, A15
Dovydas Stankevicius 0 - 15 Helder Esteves Σ88, A15
Dovydas Stankevicius 0 - 1 Lukáš Vlček Σ87, A14
Dovydas Stankevicius 0 - 13 Michał Domański Σ88, A10
Dovydas Stankevicius 0 - 15 Biagio Savino Σ88, A15
Dovydas Stankevicius 0 - 7 Andreas Haanpää Σ88, A10
Dovydas Stankevicius 0 - 4 Krzysiek Mielczarek Σ88, A6
Dovydas Stankevicius 0 - 21 Joao Tristao Σ88, A15
Alexander Govorov 1 - 0 Carlos Ottonello Σ88, A2
Alexander Govorov 1 - 0 Krzysiek Mielczarek Σ88, A2
Alexander Govorov 1 - 0 Jeremy Schultz Σ88, A2
Alexander Govorov 1 - 0 József Gottschi Σ88, A2
Alexander Govorov 0 - 1 Greg Starke Σ88, A2
Alexander Govorov 0 - 1 Joao Tristao Σ88, A2
Alexander Govorov 0 - 1 Joseph Siler Σ88, A2
Alexander Govorov 0 - 1 Milan Obradovic Σ88, A2
Alexander Govorov 0 - 1 Andreas Haanpää Σ88, A2
Alexander Govorov 0 - 1 Helder Esteves Σ88, A2
Alexander Govorov 0 - 1 Michał Domański Σ88, A2
Alexander Govorov 0 - 1 Biagio Savino Σ88, A2
Milan Obradovic 8 - 5 József Gottschi Σ88, A14
Milan Obradovic 8 - 1 James Vanlint Σ88, A15
Milan Obradovic 7 - 4 Carlos Ottonello Σ88, A15
Milan Obradovic 6 - 1 Dovydas Stankevicius Σ88, A15
Milan Obradovic 4 - 6 Joseph Siler Σ88, A15
Milan Obradovic 4 - 7 Joao Tristao Σ88, A15
Milan Obradovic 3 - 9 Jeremy Schultz Σ88, A15
Milan Obradovic 3 - 5 Andreas Haanpää Σ88, A11
Milan Obradovic 2 - 9 Helder Esteves Σ88, A15
Milan Obradovic 2 - 0 Jareen Keats Σ88, A15
Milan Obradovic 2 - 8 Michał Domański Σ88, A14
Milan Obradovic 2 - 2 Krzysiek Mielczarek Σ88, A5
Milan Obradovic 1 - 0 Alexander Govorov Σ88, A2
Milan Obradovic 1 - 0 Miguel Freitas Σ88, A12
Milan Obradovic 1 - 1 Kari Kontula Σ88, A10
Milan Obradovic 1 - 0 Jorge Mendes Σ88, A1
Milan Obradovic 0 - 12 Biagio Savino Σ88, A15
Milan Obradovic 0 - 12 Greg Starke Σ88, A15
Kari Kontula 3 - 4 Carlos Ottonello Σ88, A10
Kari Kontula 2 - 2 Dovydas Stankevicius Σ88, A10
Kari Kontula 1 - 0 James Vanlint Σ88, A10
Kari Kontula 1 - 3 Dan Chaplin Σ87, A8
Kari Kontula 1 - 3 Alex Vaiani Σ87, A8
Kari Kontula 1 - 1 Milan Obradovic Σ88, A10
Kari Kontula 0 - 8 Greg Starke Σ88, A10
Kari Kontula 0 - 7 Joao Tristao Σ88, A10
Kari Kontula 0 - 8 Joseph Siler Σ88, A10
Kari Kontula 0 - 7 József Gottschi Σ88, A1
Kari Kontula 0 - 1 Jorge Mendes Σ88, A1
Kari Kontula 0 - 8 Helder Esteves Σ88, A10
Kari Kontula 0 - 3 Jeremy Schultz Σ88, A10
Kari Kontula 0 - 8 Michał Domański Σ88, A10
Kari Kontula 0 - 8 Biagio Savino Σ88, A10
Kari Kontula 0 - 2 Andreas Haanpää Σ88, A10
Kari Kontula 0 - 1 Krzysiek Mielczarek Σ88, A1
József Gottschi 21 - 48 Joao Tristao Σ88, A14
József Gottschi 19 - 16 Alex Vaiani Σ87, A9
József Gottschi 15 - 9 Carlos Ottonello Σ88, A14
József Gottschi 9 - 27 Helder Esteves Σ88, A14
József Gottschi 9 - 8 Dovydas Stankevicius Σ88, A13
József Gottschi 8 - 7 Dan Chaplin Σ87, A9
József Gottschi 7 - 29 Joseph Siler Σ88, A13
József Gottschi 7 - 0 Kari Kontula Σ88, A1
József Gottschi 5 - 8 Milan Obradovic Σ88, A14
József Gottschi 5 - 26 Michał Domański Σ88, A14
József Gottschi 4 - 5 James Vanlint Σ88, A14
József Gottschi 2 - 23 Greg Starke Σ88, A14
József Gottschi 1 - 24 Biagio Savino Σ88, A14
József Gottschi 1 - 8 Andreas Haanpää Σ88, A9
József Gottschi 1 - 14 Jeremy Schultz Σ88, A14
József Gottschi 1 - 1 Lukáš Vlček Σ87, A14
József Gottschi 1 - 0 Jorge Mendes Σ88, A1
József Gottschi 1 - 3 Jareen Keats Σ88, A12
József Gottschi 0 - 6 Krzysiek Mielczarek Σ88, A7
József Gottschi 0 - 1 Alexander Govorov Σ88, A2
József Gottschi 0 - 1 Miguel Freitas Σ88, A12
Andreas Haanpää 8 - 2 Carlos Ottonello Σ88, A11
Andreas Haanpää 8 - 1 József Gottschi Σ88, A9
Andreas Haanpää 7 - 0 Dovydas Stankevicius Σ88, A10
Andreas Haanpää 6 - 4 Joseph Siler Σ88, A10
Andreas Haanpää 6 - 2 James Vanlint Σ88, A11
Andreas Haanpää 5 - 1 Krzysiek Mielczarek Σ88, A7
Andreas Haanpää 5 - 3 Milan Obradovic Σ88, A11
Andreas Haanpää 4 - 7 Jeremy Schultz Σ88, A11
Andreas Haanpää 4 - 6 Joao Tristao Σ88, A11
Andreas Haanpää 3 - 8 Michał Domański Σ88, A11
Andreas Haanpää 2 - 0 Kari Kontula Σ88, A10
Andreas Haanpää 1 - 0 Alexander Govorov Σ88, A2
Andreas Haanpää 1 - 0 Jorge Mendes Σ88, A1
Andreas Haanpää 1 - 9 Helder Esteves Σ88, A10
Andreas Haanpää 0 - 11 Biagio Savino Σ88, A11
Andreas Haanpää 0 - 11 Greg Starke Σ88, A11
Dan Chaplin 7 - 8 József Gottschi Σ87, A9
Dan Chaplin 5 - 16 Helder Esteves Σ87, A11
Dan Chaplin 4 - 10 Alex Vaiani Σ87, A11
Dan Chaplin 3 - 1 Kari Kontula Σ87, A8
Dan Chaplin 1 - 9 Carlos Ottonello Σ87, A11
Dan Chaplin 1 - 14 Joao Tristao Σ87, A11
Dan Chaplin 1 - 20 Joseph Siler Σ87, A11
Dan Chaplin 1 - 3 Dovydas Stankevicius Σ87, A5
Dan Chaplin 0 - 4 Jareen Keats Σ87, A11
Dan Chaplin 0 - 10 Biagio Savino Σ87, A11
Dan Chaplin 0 - 1 Brady Connolly Σ87, A5
Dan Chaplin 0 - 10 Greg Starke Σ87, A11
Dan Chaplin 0 - 19 Michał Domański Σ87, A9
Greg Starke 31 - 0 Carlos Ottonello Σ88, A15
Greg Starke 25 - 5 Joseph Siler Σ88, A15
Greg Starke 25 - 3 Joao Tristao Σ88, A15
Greg Starke 24 - 7 Helder Esteves Σ88, A15
Greg Starke 23 - 2 József Gottschi Σ88, A14
Greg Starke 21 - 5 Michał Domański Σ88, A14
Greg Starke 15 - 0 Dovydas Stankevicius Σ88, A15
Greg Starke 14 - 4 Jeremy Schultz Σ88, A15
Greg Starke 12 - 0 James Vanlint Σ88, A15
Greg Starke 12 - 0 Milan Obradovic Σ88, A15
Greg Starke 11 - 0 Andreas Haanpää Σ88, A11
Greg Starke 11 - 0 Alex Vaiani Σ87, A12
Greg Starke 10 - 0 Dan Chaplin Σ87, A11
Greg Starke 8 - 0 Kari Kontula Σ88, A10
Greg Starke 6 - 26 Biagio Savino Σ88, A15
Greg Starke 6 - 0 Krzysiek Mielczarek Σ88, A7
Σελίδα « [12 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα: