Κατάταξη κυπέλλου - Σεζόν 51   (Γκρουπ: Master - 4)

Τύπος:    Γκρουπ:    Σεζόν:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. E. Ruseckas 2 E. Ruseckas 3 E. Ruseckas 3 E. Ruseckas 3 E. Ruseckas 3 E. Ruseckas
10. R. Ibniev 1
28. H. Kázmér 0 D. Brennan 0
9. D. Brennan 3
23. J. Patricio 1 A. Aleksandrov 1 G. Besenyi 0
31. A. Aleksandrov 2
12. H. Sándor 1 G. Besenyi 2
8. G. Besenyi 2
5. N. Vicente 2 N. Vicente 1 I. Kalogirou 1 J. Mäenpää 0
19. L. Valla 1
32. I. Kalogirou 3 I. Kalogirou 2
22. I. Vieira 0
30. A. Bozóti 2 A. Bozóti 1 J. Mäenpää 2
11. P. Lohvansuu 1
18. J. Mäenpää 2 J. Mäenpää 2
4. J. Sailer 1
3. J. Smyšliajevas 3 J. Smyšliajevas 3 J. Smyšliajevas 3 J. Smyšliajevas 1 R. Mesquita 0
25. N. Delvaux 0
17. J. Barbosa 2 J. Barbosa 0
24. P. Correia 1
14. M. Marchewka 1 D. Chalakov 1 O. Vyshnivsky 0
26. D. Chalakov 2
15. M. Kotze 1 O. Vyshnivsky 2
6. O. Vyshnivsky 2
7. R. Sagatas 2 R. Sagatas 2 R. Sagatas 1 R. Mesquita 2
29. Ł. Kowalski 1
27. S. Gordov 3 S. Gordov 1
16. P. Smaliukas 0
13. T. Tóth 2 T. Tóth 1 R. Mesquita 2
21. G. Ónodi 1
20. M. Heikkinen 0 R. Mesquita 2
2. R. Mesquita 3