Χρήματα και επίπεδα μονοθεσίου (Γκρουπ: Amateur - 25)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Όνομα Χρήματα Επίπεδα μονοθεσίου Χαρακτηριστικά μονοθεσίου Ελαστικά Πόντοι
01.   Julien Prado $???.???.??? Ρ Pipirelli 12
02.   László Kerezsi $???.???.??? Ρ Pipirelli 6
03.   Lukáš Rychlík $??.???.??? Η Pipirelli 96
04.   Tomasz Mazepa $??.???.??? Β Pipirelli 32
05.   Massimo Baroni $??.???.??? Η Pipirelli 26
06.   Gonzalo Garbin $??.???.??? Ρ Pipirelli 11
07.   Huub Ravesloot $??.???.??? Β Pipirelli 9
08.   Gonzalo Reta $??.???.??? Η Pipirelli 3
09.   Gustavo Daniel Ruffa $??.???.??? Ρ Pipirelli 31
10.   Karol Nawrot $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
11.   Tomek Niziol $??.???.??? Η Pipirelli 2
12.   Luke Mason $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
13.   Ícaro Santos $??.???.??? Η Pipirelli 1
14.   Giuseppe Greco $??.???.??? Η Pipirelli 9
15.   James Giddy $??.???.??? Η Pipirelli 0
16.   Jon Andon Odriozola Fernandez $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
17.   Ross Tindiglia $??.???.??? Ρ Pipirelli 17
18.   Emre Arpa $??.???.??? Η Pipirelli 0
19.   Roy Douglass $??.???.??? Β Pipirelli 3
20.   Tamás Matúz $??.???.??? Η Pipirelli 13
21.   Matthew Wheeler $??.???.??? Ρ Pipirelli 1
22.   Tim Prince $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
23.   Clebio Araujo $?.???.??? Η Pipirelli 0
24.   Sanjay Murgod $?.???.??? Η Pipirelli 0
25.   Hector Medellin $?.???.??? Η Pipirelli 17
26.   Johan Swanepoel $?.???.??? Η Pipirelli 1
27.   Pedro Junior $?.???.??? Ρ Pipirelli 0
28.   Vitalis Eziner $?.???.??? Α Pipirelli 63
29.   Adrian Paradowski $?.???.??? Ρ Pipirelli 28
30.   Carlo Anassese $?.???.??? Η Pipirelli 9
31.   Leo Leal $-???.??? Β Pipirelli 0
32.   Yann Breton $-?.???.??? Η Pipirelli 0
33.   Justin Townsend $-?.???.??? Ρ Pipirelli 0
34.   Cris Cudos $-?.???.??? Η Pipirelli 0
35.   Bart Clijmans $-??.???.??? Β Pipirelli 0
36.   Wesley Dias $-??.???.??? Ρ Pipirelli 0