Χρήματα και επίπεδα μονοθεσίου (Γκρουπ: Amateur - 45)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Όνομα Χρήματα Επίπεδα μονοθεσίου Χαρακτηριστικά μονοθεσίου Ελαστικά Πόντοι
01.   Cyril Tracta $???.???.??? Η Pipirelli 12
02.   Jose Ferreira $???.???.??? Ρ Pipirelli 6
03.   Sean Collins $???.???.??? Η Pipirelli 0
04.   Frederico Neves1 $???.???.??? Η Pipirelli 97
05.   Thierry Catfamilie $???.???.??? Η Pipirelli 11
06.   Stepan Bunda $??.???.??? Η Pipirelli 0
07.   Marcos Darchuk $??.???.??? Ρ Pipirelli 66
08.   Ján Obuch $??.???.??? Η Pipirelli 79
09.   Miguel Ibarra $??.???.??? Β Pipirelli 3
10.   Paul Martin $??.???.??? Α Pipirelli 9
11.   Bruno Ferrari $??.???.??? Η Pipirelli 5
12.   Ivan Ivanov $??.???.??? Η Pipirelli 29
13.   Piero Astorino $??.???.??? Η Pipirelli 0
14.   Miklós Subi $??.???.??? Η Pipirelli 0
15.   Renátó Tóth $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
16.   Zoran Mršić $??.???.??? Ρ Pipirelli 47
17.   David Dontsios $??.???.??? Η Pipirelli 0
18.   Pavel Král $??.???.??? Β Pipirelli 1
19.   Tom Griessmann $??.???.??? Η Pipirelli 55
20.   Konstantinos Ouzounis $??.???.??? Β Pipirelli 28
21.   Thoma Pali $??.???.??? Β Pipirelli 0
22.   Jim Wright $??.???.??? Ρ Pipirelli 6
23.   Filipe M M Duarte $??.???.??? Β Pipirelli 16
24.   Uwe Möller $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
25.   Steven Lowrey $??.???.??? Ρ Pipirelli 9
26.   Robert Deeth $?.???.??? Ρ Pipirelli 0
27.   Richard Gonçalves $?.???.??? Η Pipirelli 0
28.   Andreas Haendel $?.???.??? Η Pipirelli 73
29.   Robert Hendricks $?.???.??? Η Pipirelli 0
30.   Ryan Tresidder $?.???.??? Η Pipirelli 0
31.   Taco Albers $???.??? Β Pipirelli 0
32.   Egidijus Milvydas $-???.??? Η Pipirelli 0
33.   Calem Carrell $-?.???.??? Η Pipirelli 0
34.   Mārtiņš Murīss $-?.???.??? Ρ Pipirelli 72
35.   Eyot Senior $-??.???.??? Β Pipirelli 0
36.   Luciano Cipriani $-??.???.??? Ρ Pipirelli 0