Χρήματα και επίπεδα μονοθεσίου (Γκρουπ: Amateur - 6)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Όνομα Χρήματα Επίπεδα μονοθεσίου Χαρακτηριστικά μονοθεσίου Ελαστικά Πόντοι
01.   Pedro Moura $???.???.??? Η Pipirelli 84
02.   James Poole $???.???.??? Η Pipirelli 3
03.   Manu Hernandez $??.???.??? Η Pipirelli 72
04.   Anderson Verdin $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
05.   Juan Gonzalez $??.???.??? Η Pipirelli 21
06.   Peter Qvist $??.???.??? Ρ Pipirelli 41
07.   Mohammad Shahwan $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
08.   Martynas Simutis $??.???.??? Η Pipirelli 0
09.   Maelly Araujo $??.???.??? Ρ Pipirelli 22
10.   Alfred Musil $??.???.??? Β Pipirelli 0
11.   Esteban Nieto $??.???.??? Ρ Pipirelli 45
12.   Jaco Van Zyl $??.???.??? Α Pipirelli 15
13.   Alexandre Reis $??.???.??? Η Pipirelli 15
14.   Carlo Bonfanti $??.???.??? Η Pipirelli 0
15.   Mario Sendim $??.???.??? Η Pipirelli 17
16.   Antanas Tonkūnas $??.???.??? Η Pipirelli 9
17.   Alessandro Zermak $??.???.??? Ρ Pipirelli 3
18.   Milan Zemanovič $??.???.??? Ρ Pipirelli 38
19.   Gustavo Guerra $??.???.??? Ρ Pipirelli 1
20.   Jack Schultz $??.???.??? Η Pipirelli 0
21.   Shafiq Danial $??.???.??? Η Pipirelli 0
22.   Adam Berrisford $??.???.??? Η Pipirelli 0
23.   Juan Rahn $??.???.??? Β Pipirelli 0
24.   Magno Oliveira $?.???.??? Η Pipirelli 0
25.   B. Zoli $?.???.??? Ρ Pipirelli 5
26.   David Blager $?.???.??? Ρ Pipirelli 0
27.   Sebastian Cucciardi $?.???.??? Ρ Pipirelli 2
28.   Ahmad Yusof $?.???.??? Η Pipirelli 6
29.   Stephon Jackson $?.???.??? Η Pipirelli 0
30.   Ignazio Calabretta $?.???.??? Η Pipirelli 1
31.   Dimitris Fiotakis $?.???.??? Η Pipirelli 0
32.   Nestor Straimel $???.??? Β Pipirelli 3
33.   Radovan Karol $???.??? Η Pipirelli 0
34.   Òskar Elias $-?.???.??? Β Pipirelli 15
35.   Tom Bernat $-?.???.??? Β Pipirelli 11
36.   Sorin Hanganu $-??.???.??? Ρ Pipirelli 0
37.   Antonio Perez $-??.???.??? Β Pipirelli 0