Χρήματα και επίπεδα μονοθεσίου (Γκρουπ: Amateur - 71)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Όνομα Χρήματα Επίπεδα μονοθεσίου Χαρακτηριστικά μονοθεσίου Ελαστικά Πόντοι
01.   Gabor Herna $???.???.??? Ρ Pipirelli 6
02.   Marius Ruţa $???.???.??? Η Pipirelli 9
03.   Thiago Cristofolini $???.???.??? Η Pipirelli 3
04.   Nuno Silva $???.???.??? Ρ Pipirelli 0
05.   Marco Ligi $??.???.??? Η Pipirelli 1
06.   Harry Chambers $??.???.??? Ρ Pipirelli 44
07.   Bartek Kubiak $??.???.??? Η Pipirelli 13
08.   Carlos Miola $??.???.??? Ρ Pipirelli 13
09.   Myguel Angomar $??.???.??? Ρ Pipirelli 3
10.   Melquíades Mano Dos Santos $??.???.??? Η Pipirelli 2
11.   Raúl Hernández $??.???.??? Η Pipirelli 1
12.   Juan Arnau $??.???.??? Η Pipirelli 0
13.   Hans Barf $??.???.??? Η Pipirelli 11
14.   Pablo Pereira $??.???.??? Β Pipirelli 15
15.   Károly Pintér $??.???.??? Ρ Pipirelli 15
16.   Rui Reis $??.???.??? Ρ Pipirelli 4
17.   Peter Harrison $??.???.??? Η Pipirelli 8
18.   Kevin Glassenbury $??.???.??? Η Pipirelli 0
19.   Goran Milenkovic $??.???.??? Η Pipirelli 0
20.   Francesco Pini $??.???.??? Η Pipirelli 11
21.   Dolph Sienko $??.???.??? Η Pipirelli 0
22.   Carlos Inácio $??.???.??? Η Pipirelli 0
23.   Juliano Borges $??.???.??? Η Pipirelli 0
24.   Tiziano Lapi $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
25.   Simon Jones $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
26.   Caesar Pérez $??.???.??? Η Pipirelli 0
27.   Goran Vukovic $?.???.??? Α Pipirelli 0
28.   Pedro Ramello $?.???.??? Η Pipirelli 0
29.   António Oliveira $?.???.??? Ρ Pipirelli 2
30.   Artyom Sokolan $?.???.??? Β Pipirelli 6
31.   Joseph Bada $?.???.??? Ρ Pipirelli 0
32.   Maximilian Schiener $?.???.??? Ρ Pipirelli 0
33.   Aydoğan Şaşmaz $?.???.??? Η Pipirelli 8
34.   Bruno Castanho $???.??? Ρ Pipirelli 0
35.   Steven Rose $???.??? Η Pipirelli 20
36.   Bernardo Troncone $-?.???.??? Η Pipirelli 0
37.   José Pereira $-??.???.??? Ρ Pipirelli 0