Χρήματα και επίπεδα μονοθεσίου (Γκρουπ: Amateur - 72)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Όνομα Χρήματα Επίπεδα μονοθεσίου Χαρακτηριστικά μονοθεσίου Ελαστικά Πόντοι
01.   Leonardo Navarro $???.???.??? Ρ Pipirelli 12
02.   Guillem Cladera $???.???.??? Α Pipirelli 22
03.   Richard Carter $???.???.??? Η Pipirelli 80
04.   Simon Marks $???.???.??? Η Pipirelli 104
05.   Joaquin Cardinali $??.???.??? Β Pipirelli 0
06.   Leandro Hernandez $??.???.??? Η Pipirelli 2
07.   Fernando Rees $??.???.??? Η Pipirelli 4
08.   Matas Karanavicius $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
09.   Matias Mendez $??.???.??? Β Pipirelli 2
10.   Jan Kladetzke $??.???.??? Η Pipirelli 36
11.   Nektarios Boukou $??.???.??? Η Pipirelli 16
12.   Kun Zoltan $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
13.   Severi Seppä $??.???.??? Ρ Pipirelli 10
14.   Mauricio Gabriel Olmos $??.???.??? Ρ Pipirelli 16
15.   Max Coks $??.???.??? Η Pipirelli 0
16.   Juan Manuel Pulero $??.???.??? Η Pipirelli 1
17.   Donovan Vignon $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
18.   Hennie Muller $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
19.   Francesco Cambi $??.???.??? Η Pipirelli 4
20.   Ken Petrusch $??.???.??? Η Pipirelli 54
21.   Pedro Henrique Rizzi $??.???.??? Η Pipirelli 0
22.   Alex Tkachenko $??.???.??? Η Pipirelli 0
23.   Marco Aurélio $??.???.??? Η Pipirelli 3
24.   Eduard Bychkov $??.???.??? Η Pipirelli 6
25.   Ian Hudson $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
26.   Paul Jewell $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
27.   Mike Riedner $??.???.??? Η Pipirelli 0
28.   Renato Ramone $??.???.??? Η Pipirelli 0
29.   Leonardo Heitor Miranda $??.???.??? Ρ Pipirelli 90
30.   Liviu Sandu $??.???.??? Η Pipirelli 9
31.   Andrey Hardin $?.???.??? Β Pipirelli 1
32.   Jozimon Silva $?.???.??? Η Pipirelli 0
33.   Pedro Loureiro $?.???.??? Ρ Pipirelli 12
34.   Phil Dennis $?.???.??? Β Pipirelli 9
35.   Francesco Carè $-??.???.??? Η Pipirelli 4
36.   Jefferson Bezerra Da Silva $-??.???.??? Ρ Pipirelli 0
37.   Ralfs Rozitis $-??.???.??? Ρ Pipirelli 10