Χρήματα και επίπεδα μονοθεσίου (Γκρουπ: Amateur - 77)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Όνομα Χρήματα Επίπεδα μονοθεσίου Χαρακτηριστικά μονοθεσίου Ελαστικά Πόντοι
01.   Fabio Santos $???.???.??? Η Pipirelli 1
02.   Jessica Doyle $??.???.??? Ρ Pipirelli 24
03.   Želimir Kučina $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
04.   Sanjay Ashok Kumar $??.???.??? Β Pipirelli 0
05.   Jörn Von Wendt $??.???.??? Η Pipirelli 0
06.   Richard Waugh $??.???.??? Η Pipirelli 2
07.   Willie Avent $??.???.??? Β Pipirelli 8
08.   Giuseppe Caldarella $??.???.??? Ρ Pipirelli 5
09.   Renato Dell $??.???.??? Α Pipirelli 0
10.   Andrew Lawrence $??.???.??? Β Pipirelli 0
11.   Tamás Mosonyi $??.???.??? Α Pipirelli 10
12.   Ezequiel Luppi $??.???.??? Η Pipirelli 17
13.   Zdravko Subakov $??.???.??? Η Pipirelli 0
14.   Jason Bergarot $??.???.??? Α Pipirelli 0
15.   Andrew Massey $??.???.??? Η Pipirelli 0
16.   Tadeu Bolzan $??.???.??? Η Pipirelli 0
17.   Franco Sonatti $??.???.??? Η Pipirelli 0
18.   Juan Reta $??.???.??? Η Pipirelli 16
19.   Madars Zvaigzne $??.???.??? Η Pipirelli 17
20.   Gonzalo Dadone $??.???.??? Η Pipirelli 5
21.   Aleksander Pesjak $??.???.??? Ρ Pipirelli 5
22.   Michel Lemaire $??.???.??? Η Pipirelli 16
23.   Luis Ascencio $??.???.??? Η Pipirelli 9
24.   Johny Prates $??.???.??? Η Pipirelli 38
25.   Chris Begley $??.???.??? Β Pipirelli 20
26.   Nicolas Bertoldo $??.???.??? Η Pipirelli 0
27.   Christopher Moraes $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
28.   Tex Palmer $??.???.??? Α Pipirelli 0
29.   Konrad Szymński $?.???.??? Η Pipirelli 0
30.   Dávid Sifka $?.???.??? Η Pipirelli 0
31.   Alexander Kateliev $?.???.??? Η Pipirelli 0
32.   Jimer Sayago $?.???.??? Η Pipirelli 0
33.   Nick Van Deun $?.???.??? Η Pipirelli 0
34.   Alan Le Heux $-???.??? Β Pipirelli 0
35.   Zbigniew Polakowski $-?.???.??? Ρ Pipirelli 0
36.   Milan Kořínek $-?.???.??? Β Pipirelli 2
37.   Joaquim Souto $-??.???.??? Ρ Pipirelli 0