Χρήματα και επίπεδα μονοθεσίου (Γκρουπ: Rookie - 139)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Όνομα Χρήματα Επίπεδα μονοθεσίου Χαρακτηριστικά μονοθεσίου Ελαστικά Πόντοι
01.   Avgustin Krachmarov $??.???.??? Β Pipirelli 0
02.   Manuel Tarna $??.???.??? Β Pipirelli 0
03.   Henrik Hansen $??.???.??? Β Pipirelli 0
04.   Jacek Gębalski $??.???.??? Β Pipirelli 0
05.   Sashank Challapalli $??.???.??? Β Pipirelli 0
06.   James Barrington $??.???.??? Β Pipirelli 0
07.   Wicked Kuja $??.???.??? Β Pipirelli 0
08.   Tlj Janix $??.???.??? Β Pipirelli 0
09.   Cheque Mc $??.???.??? Β Pipirelli 0
10.   Leonardo Lameke $??.???.??? Β Pipirelli 0
11.   Angel Lp $??.???.??? Β Pipirelli 0
12.   Oleg Ozrokov $??.???.??? Β Pipirelli 0
13.   Azumev Azumi $??.???.??? Β Pipirelli 0
14.   Adam Kiehl $??.???.??? Β Pipirelli 0
15.   Renan Faria $??.???.??? Β Pipirelli 0
16.   Nuno Rodrigues $??.???.??? Β Pipirelli 0
17.   Vinícius Faria $??.???.??? Β Pipirelli 0
18.   Miroslav Matta $??.???.??? Β Pipirelli 0
19.   Mariusz Cybulski $??.???.??? Β Pipirelli 0
20.   Robert Šarkezi $??.???.??? Β Pipirelli 0
21.   Martin Chmelík $??.???.??? Β Pipirelli 0
22.   Sasa Reh $??.???.??? Β Pipirelli 0
23.   Michael Rosario $??.???.??? Β Pipirelli 0
24.   Esly Junior $??.???.??? Β Pipirelli 0
25.   Vadim Shatik $??.???.??? Β Pipirelli 0
26.   John Allen $??.???.??? Β Pipirelli 0
27.   Sebastian Ramirez $??.???.??? Β Pipirelli 0
28.   Fernando Guillen $??.???.??? Β Pipirelli 0
29.   Rico Garcia $??.???.??? Β Pipirelli 0
30.   Dávid Bodnár $??.???.??? Β Pipirelli 0