Χρήματα και επίπεδα μονοθεσίου (Γκρουπ: Rookie - 4)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Όνομα Χρήματα Επίπεδα μονοθεσίου Χαρακτηριστικά μονοθεσίου Ελαστικά Πόντοι
01.   Salvatore Aggiato $??.???.??? Β Pipirelli 89
02.   Robert Mctarsney Jr. $??.???.??? Ρ Pipirelli 43
03.   Harald Moser $??.???.??? Β Pipirelli 0
04.   Daniel Vargas $??.???.??? Β Pipirelli 0
05.   Damian Grzesik $??.???.??? Β Pipirelli 0
06.   Kemal Yuksel $??.???.??? Β Pipirelli 0
07.   Sergei Slawin $??.???.??? Β Pipirelli 5
08.   Cj Miller $??.???.??? Β Pipirelli 0
09.   Charly Regueira $??.???.??? Β Pipirelli 1
10.   William Pisano $??.???.??? Β Pipirelli 0
11.   Budy Mst $??.???.??? Β Pipirelli 0
12.   Ricardo Silva $??.???.??? Β Pipirelli 35
13.   Kryspin Słomiński $??.???.??? Β Pipirelli 0
14.   Vladislav Zimin $??.???.??? Β Pipirelli 0
15.   Connor Anderson $??.???.??? Β Pipirelli 0
16.   Mark Quinn $??.???.??? Η Pipirelli 34
17.   Kma Douglas $??.???.??? Β Pipirelli 0
18.   Stefan Voggenreither $??.???.??? Β Pipirelli 0
19.   Marian Gabriel $??.???.??? Β Pipirelli 18
20.   Damir Miljic $??.???.??? Β Pipirelli 0
21.   Lobsang David Salazar Blanco $??.???.??? Β Pipirelli 0
22.   Rafael Netto $??.???.??? Β Pipirelli 7
23.   Eyot Senior $??.???.??? Β Pipirelli 30
24.   Olavo Mousquer $??.???.??? Ρ Pipirelli 27
25.   Silvana Mansilla $??.???.??? Β Pipirelli 8
26.   Antonio Russo $?.???.??? Α Pipirelli 51
27.   Aleksander Rakowski $?.???.??? Α Pipirelli 8
28.   Richard Clarke $?.???.??? Ρ Pipirelli 20
29.   Dario Sala $-?.???.??? Ρ Pipirelli 51